Bahá'u'lláh

Si Bahá'u'lláh (ba-haa-ol-laa, Arabe: بهاء الله‎ "Kaluwalhatian ng Diyos") (12 Nobyembre 1817 – 29 Mayo 1892), ipinanganak Mírzá usayn-`Alí Núrí (Persa: میرزا حسینعلی نوری‎) ang tagapagtatag ng Pananampalatayang Bahá'í. Sinasabi niya bilang tagapagtupad ng mga propesiya ng Bábism, isang 19 siglong sangnay ng Shí‘ism. Sinasabi niya rin na siya ang sugo ng Diyos at tumupad ng mga eskatolohikal na nais ng Islam, Kristiyanismo, at iba pang relihiyon.[1] Itinuro ni Bahá'u'lláh na ang sangkatauhan ay isang lahi at ang panahon ay dumating na para sa pagkakaisa nito sa lipunang pang-daigdig. Ang kanyang pag-aangkin ng pahayag ng Diyos ay nagresulta sa kanyang pag-uusig at pagkakabilanggo ng mga autoridad na Persa (Persian) at Ottoman at kanyang kalaunang 24 taong pagkakabilanggo sa siyudad na bilangguan ng `Akka, Palestina (kasalukuyang Israel) kung saan siya namatay. Sumulat siya ng maraming mga kasulatang relihiyoso na ang pinakakilala ang Kitáb-i-Aqdas at Kitáb-i-Íqán. May dalawang mga alam na litrato ni Bahá'u'lláh. Sa labas ng pilgrimahe, ninanais ng mga Bahá'í na huwag tingnan ang kanyang litrato sa publiko o kahit itanghal ito sa kanilang mga pribadong bahay.

Bahá'u'lláh
Bahaullah from miller.jpg
Litrato ni Bahá'u'lláh
Kapanganakan
Mírzá Ḥusayn-`Alí Núrí

Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000).
Tehran, Persia (present-day Iran)
NamatayError: Need valid death date (first date): year, month, day
Nakilala saTagapagtatag ng Pananampalatayang Bahá'í
Sumunod`Abdu'l-Bahá

Mga sanggunianBaguhin

  1. Buck 2004, pp. 143–178