Dinastiyang Julio-Claudian

(Idinirekta mula sa Dinastiyang Hulio-Claudian)

Ang Dinastiyang Julio-Claudian ay tumutukoy sa mga unang limang emperador ng Roma na sina Augustus, Tiberio, Caligula, Claudius at Nero na mga namuno sa Imperyo Romano mula 27 BC hanggang 68 AD nang ang huling emperador ng dinastiyang ito na si Nero ay nagpakamatay. Ang limang emperador na ito ay magkakaugnay sa pamamagitan ng pagpapakasal, pakikipagrelasyon at pag-aampon sa angkang Julia at Claudia.

Ang dinastiyang ito ay kilala bilang Julio-Claudian dahil sa ang mga miembro dito ay galing sa dalawang Pamilya ng Makalumang Roma, ang Julii at ang Claudii. Ang tagapagtatag nito na si Augustus Caesar ay may dugong Julian sa pamamagitan ng kanyang lola sa ina na si Julia Caesaris. Siya ay naging Julian sa pangalan na Gaius Julius Caesar "Octavianus" dahil sa pag-ampon ng kanyang dakilang tiyuhin na si Gaius Julius Caesa

Si Claudius ay isang Claudian, subalit gaya ni Augustus Caesar, siya'y nagmula sa pamilya Julian sa pamamagitan ng kanyang lola sa ina na si Octavia Minor— ang kapatid na babae ni Augustus— na ang lola sa ina ay si Julia, ang kapatid na babae ni Caesar.

Tulad ni Caligula, si Nero ay mayroon ding dugong Julian at Claudian. Siya ay apo sa tuhod ni Augustus.

Ang Pag-akyat at Pagbagsak ng Julio-ClaudianBaguhin

Nang hindi nagkaroon ng anak na lalaki at tagapagmana si Augustus, ipinakasal niya ang kanyang tunay na anak na babaeng si Julia sa kanyang pamangkin na si Marcus Claudius Marcellus subalit si Marcellus ay namatay sa pagkalason sa pagkain noong 23 BC kaya ipinakasal muli ni Agustus ang kanyang anak na babae sa kanyang tapat na kaibigang si Marcus Vipsanius Agrippa. Ang pagsasama nila ay nagdulot ng limang anak, tatlong anak na lalaki at dalawang anak na babae: Gaius Caesar, Lucius Caesar, Vipsania Julia, Agrippina, and Postumus Agrippa.

Sina Gaius at Lucius na mga unang anak nina Julia at Agrippa ay inampon ni Augustus at mga naging tagapagmana ng trono. Namatay si Agrippa noong 12 BC at ipinagutos ni Augustus na hiwalayan ni Tiberio ang kanyang asawang Vipsania upang pakasalan ang dalawang beses na nabiyudang si Julia. Si Drusus na kapatid ni Tiberio ay namatay noong 9 BC pagkatapos mahulog sa sinasakyang kabayo.

SanggunianBaguhin

Ang buong artikulo o mga bahagi nito ay isinalin magmula sa artikulong Julio-Claudian_dynasty ng Ingles na Wikipedia, partikular na ang bersiyong ito.