Ang isang elipso ay matatamo bilang interseksiyon sa isang kono ng isang plano

Sa heometriya, ang elipso(ellipse) mula sa Griegong ἔλλειψις elleipsis "umiksi") ay isang planong kurba na nagreresulta sa interseksiyon sa isang kono ng isang plano sa paraang ito ay lumilikha ng saradong kurba. Ang mga bilog ay mga espesyal na kaso ng mga elipso na makakamit kung ang hinahating plano ay ortognal sa aksis ng kono. Ang elipso ay ang lokus(locus) ng lahat ng mga punto ng plano kung saan ang distansiya sa dalawang nakapirmeng mga punto ay nagdadagdag sa parehong konstante. i