Iterbiyo

Ang Ytterbium ay isang elementong pangkimika. Mayroong itong sagisag na pangkimika na Yb. Mayroon itong atomikong bilang na 70. Kabahagi ito ng isang pangkat ng mga elementong pangkimika sa talahanayang peryodiko na pinangalanan bilang mga Lanthanide. Ang Ytterbium ay isang bihirang elemento sa mundo. Ito ay malambot at may kulay na parang pilak. Natatagpuan ang Ytterbium sa loob ng mga mineral na nakikilala bilang gadolinite, monazite, at xenotime. Sa kalikasan, natatagpuan ito sa isang kahaluan ng pitong matatag na mga isotopo. Ginagamit ang Ytterbium sa ilang mga asero, at ginagamit din sa paggawa ng mga laser.

Isang piraso ng Ytterbium.