Kaharian ng Israel (nagkakaisang monarkiya)

Ang Nagkakaisang Monarkiya ang ipinangalan sa Kaharian ng Israel at Judah ng mga Israelito sa panahon ng pamumuno nina Saul, David, at Salomon, ayon sa Tanakh.

Mapa ng Nagkakaisang Monarkiya ng Israel sa panahon nina Haring Saul at Haring David. Ang mga nakapulang pangalan ay mga kaharian na kanilang nasasakupan at natalo.