Kasamang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas

Ang mga Kasamang Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas (Ingles: Associate Justice of the Supreme Court of the Philippines) ay mga kagawad na bumubuo sa Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas maliban sa Punong Mahistrado. Itinatadhana sa Saligang Batas ng 1987 na labing-apat ang bilang ng mga Kasamang Mahistrado. Paiba-iba ang dami ng bilang nito magmula nang maitatag ang Kataas-taasang Hukuman noong 1901. Nagsimula ito sa anim noong 1901[1] hanggang sa kasalukuyang bilang na labing-apat sa ilalim ng Saligang Batas ng 1973. May 23 Amerikano ang nanilbihihan din bilang Kasamahang Mahistrado mula 1901 hanggang 1936.[2]

KatangianBaguhin

Sa ilalim ng Saligang-Batas ng 1987, ang isang hihiranging Kasamang Mahistrado ay dapat isang katutubong ipinanganak na mamamayan ng Pilipinas, apatnapung taon gulang man lamang, at labinlimang taon o higit pang nanunungkulan bilang hukom ng isang nakabababang hukuman o nagsasanay ng abogasya sa Pilipinas. Kinakailangan ding nag-aangkin ng subok na kakayahan, kalinisang-budhi, katapatan, at malayang pag-iisip ang isang kagawad ng hukuman.[3]

Gaya ng Punong Mahistrado at iba-pang hukom ng mga nakabababang hukuman, ang mga Kasamang Mahistrado ay itinatalaga ng Pangulo mula sa mga isinumiteng nominasyon ng Judicial and Bar Council.[4] Sila ay naninilbihan habang maganda ang kanilang kaasalan hanggang sa sapitin nila ang gulang na pitumpung taon o mawalan ng kakayahang magsagawa ng mga tungkulin ng kanilang katungkulan.[5] Ngunit maaari rin silang matanggal sa puwesto sa pamamagitan ng impeachment.[6]

Mga Hukom ng Kataas-taasang Hukuman ng PilipinasBaguhin

# Hukom Life dates
(Edad) (Haba)
Simula ng Termino Katapusan ng Termino Pinalitan si Punong Mahistrado Tagapangulo / Pangulo
1 Cayetano Arellano March 2, 1847 – December 23, 1920
(73 taon, 296 araw) (26959 days)
June 11, 1901 April 12, 1920
(18 taon, 306 araw) (6880 days)
Bagong gawang posisyon Unang Punong Mahistrado William Howard Taft
2 Florentino Torres October 16, 1844 – April 29, 1927
(82 taon, 195 araw) (30144 days)
June 17, 1901 April 20, 1920
(18 taon, 308 araw) (6882 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
3 Victorino Mapa February 25, 1855 – April 12, 1927
(72 taon, 48 araw) (26040 days)
June 17, 1901 October 31, 1913
(12 taon, 136 araw) (4519 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
4 James Francis Smith January 28, 1859 – June 29, 1928
(69 taon, 153 araw) (25354 days)
June 17, 1901 February 17, 1903
(1 taon, 255 araw) (620 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
5 Joseph F. Cooper March 30, 1854 – April 18, 1942
(88 taon, 19 araw) (31795 days)
June 17, 1901 October 17, 1904
(3 taon, 122 araw) (1218 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
6 Charles A. Willard May 21, 1857 – March 13, 1914
(56 taon, 349 araw) (20802 days)
June 17, 1901 April 24, 1904
(2 taon, 312 araw) (1042 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
7 Fletcher Ladd December 21, 1862 – December 12, 1903
(40 taon, 356 araw) (14965 days)
June 17, 1901 July 13, 1903
(2 taon, 26 araw) (756 days)
Cayetano Arellano William Howard Taft
8 John T. McDonough July 12, 1843 – October 12, 1907
(63 taon, 280 araw) (31795 days)
February 18, 1903 May 1, 1904
(1 taon, 63 araw) (428 days)
James Francis Smith Cayetano Arellano William Howard Taft
9 Elias Finley Johnson June 24, 1861 – August 1, 1933
(72 taon, 39 araw) (26330 days)
October 3, 1903 April 1, 1933
(29 taon, 182 araw) (10775 days)
Fletcher Ladd Cayetano Arellano William Howard Taft
10 Adam Clarke Carson January 14, 1869 – May 23, 1941
(72 taon, 129 araw) (23574 days)
November 16, 1904 November 30, 1920
(16 taon, 6 araw) (5850 days)
Charles A. Willard Cayetano Arellano Luke Edward Wright
11 James F. Tracy March 30, 1854 – September 19, 1925
(72 taon, 129 araw) (23574 days)
July 1, 1905 July 2, 1909
(4 taon, 1 araw) (1462 days)
John T. Mcdonough Cayetano Arellano Luke Edward Wright
12 Sherman Moreland October 16, 1868 – December 27, 1951
(83 taon, 72 araw) (30386 days)
February 1, 1909 April 23, 1917
(8 taon, 81 araw) (3003 days)
Cayetano Arellano James Francis Smith
13 Charles Burke Elliott January 6, 1861 – September 18, 1935
(74 taon, 249 araw) (27276 days)
June 3, 1909 February 13, 1910
(1 taon, 12 araw) (377 days)
Cayetano Arellano James Francis Smith
14 Grant T. Trent 3 August 1860 – May 4, 1947
(86 taon, 274 araw) (31683 days)
February 28, 1910 April 23, 1917
(7 taon, 44 araw) (2601 days)
Charles Burke Elliott Cayetano Arellano William Cameron Forbes
15 Manuel Araullo January 1, 1853 – July 26, 1924
(71 taon, 207 araw) (26138 days)
December 16, 1913 October 31, 1921
(7 taon, 319 araw) (2876 days)
Victorino Mapa Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
16 Thomas A. Street March 14, 1872 – March 17, 1936
(64 taon, 3 araw) (23378 days)
June 13, 1917 June 1, 1935
(17 taon, 323 araw) (6532 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
17 George A. Malcolm November 5, 1881 – May 16, 1961
(79 taon, 192 araw) (29046 days)
July 9, 1917 February 1, 1936
(18 taon, 207 araw) (6781 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
18 Ramón Avanceña April 13, 1872 – June 12, 1957
(85 taon, 58 araw) (31103 days)
October 31, 1917 March 31, 1925
(7 taon, 151 araw) (6781 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
19 Frederich Charles Fisher 16 January 1879 – 17 August 1964
(85 taon, 214 araw) (31259 days)
November 17, 1917 November 16, 1918
(−1 araw) (-1 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
20 Percy M. Moir February 24, 1870 — February 21, 1928
(57 taon, 362 araw) (21180 days)
November 25, 1918 November 20, 1920
(1 taon, 361 araw) (726 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
21 Ignacio Villamor February 1, 1863 – May 23, 1933
(70 taon, 111 araw) (25678 days)
May 19, 1920 May 25, 1933
(12 taon, 361 araw) (4744 days)
Cayetano Arellano Francis Burton Harrison
22 James A. Ostrand January 20, 1871 — April 15, 1937
(70 taon, 111 araw) (25678 days)
September 27, 1921 June 30, 1933
(11 taon, 240 araw) (4744 days)
Victorino Mapa Charles Yeater
23 Charles A. Johns June 25, 1857 – January 11, 1932
(74 taon, 200 araw) (27227 days)
October 7, 1921 January 11, 1932
(10 taon, 96 araw) (3748 days)
Percy M. Moir Victorino Mapa Charles Yeater
24 Norberto Romualdez June 6, 1875 – November 4, 1941
(66 taon, 151 araw) (24257 days)
November 1, 1921 April 1, 1932
(10 taon, 152 araw) (3804 days)
Manuel Araullo Manuel Araullo Leonard Wood
25 Antonio Villareal January 17, 1880 — February 12, 1945
(65 taon, 26 araw) (23767 days)
June 16, 1925 June 5, 1940
(14 taon, 355 araw) (3804 days)
Ramón Avanceña Ramón Avanceña Leonard Wood
26 John A. Hull August 7, 1874 – April 17, 1944
(69 taon, 254 araw) (25455 days)
June 1, 1932 February 1, 1936
(14 taon, 355 araw) (6791 days)
Charles A. Johns Ramón Avanceña Theodore Roosevelt Jr.
27 James C. Vickers August 5, 1877 – January 28, 1945
(67 taon, 176 araw) (24647 days)
June 1, 1932 February 1, 1936
(3 taon, 245 araw) (1340 days)
Ramón Avanceña Theodore Roosevelt Jr.
28 José Abad Santos February 19, 1886 – May 2, 1942 June 18, 1932 December 23, 1941 Norberto Romualdez Ramón Avanceña Theodore Roosevelt Jr.
29 Carlos A. Imperial November 4, 1880 – May 20, 1941 June 22, 1932 May 20, 1941 Ramón Avanceña Theodore Roosevelt Jr.
30 George C. Butte May 9, 1877 – January 18, 1940 July 1, 1932 February 1, 1936 Ramón Avanceña Theodore Roosevelt Jr.
31 Anacleto Diaz November 20, 1878 – January 18, 1940 November 20, 1933 December 19, 1941 Ramón Avanceña Frank Murphy
32 Leonard S. Goddard January 29, 1871 – June 6, 1959 January 9, 1934 January 29, 1936 Ramón Avanceña Frank Murphy
33 Claro M. Recto February 8, 1890 – October 2, 1960 July 3, 1935 November 1, 1936 Ramón Avanceña Frank Murphy
34 José P. Laurel March 9, 1891 – November 6, 1959 February 29, 1936 February 5, 1942 Ramón Avanceña Manuel L. Quezon
35 Pedro Concepción April 18, 1893 – May 11, 1969 October 31, 1936 January 1, 1940 Ramón Avanceña Manuel L. Quezon
36 Manuel V. Moran October 27, 1893 – August 23, 1961 December 12, 1938 July 9, 1945 Ramón Avanceña Manuel L. Quezon
37 Roman Ozaeta February 28, 1891 – July 19, 1973 June 24, 1941 October 16, 1950 Antonio Villareal Ramón Avanceña Manuel L. Quezon
38 Ricardo Parás February 17, 1891 – October 10, 1984
(93 taon, 236 araw) (34194 days)
December 28, 1941 April 1, 1951
(9 taon, 94 araw) (3381 days)
José Abad Santos Manuel L. Quezon
39 José Yulo September 24, 1894 – October 27, 1976 February 5, 1942 May 7, 1942 José Abad Santos Manuel L. Quezon
40 Jorge C. Bocobo October 19, 1886 – July 23, 1965 February 5, 1942 January 31, 1944 José Abad Santos Manuel L. Quezon
41 Jose Generoso December 19, 1890 – April 14, 1976 May 11, 1942 July 15, 1948 José Yulo Manuel L. Quezon
42 Jose Lopez Vito May 12, 1872 – May 7, 1947 May 11, 1942 January 31, 1944 José Yulo Manuel L. Quezon
42-A[7] Domingo Imperial August 4, 1890 – July 19, 1965 May 11, 1942 January 31, 1944 José Yulo Manuel L. Quezon
43 Antonio Horrilleno February 13, 1878– September 5, 1964 July 1, 1943 August 17, 1945 José Yulo Manuel L. Quezon
44 Delfin Jaranilla December 24, 1883 – June 4, 1980
(96 taon, 302 araw) (35226 days)
June 6, 1945 June 6, 1946
(1 taon, 0 araw) (365 days)
José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
45 Felicisimo R. Feria August 6, 1883 – June 2, 1957 June 6, 1945 August 6, 1953 José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
46 Mariano H. De Joya September 8, 1887 – July 5, 1964 June 6, 1945 June 25, 1945 José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
47 Guillermo Pablo June 25, 1886 – August 2, 1992
(106 taon, 38 araw) (38647 days)
June 6, 1945 June 4, 1955
(9 taon, 363 araw) (3650 days)
José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
48 Gregorio Perfecto November 28, 1891 – August 17, 1949 June 6, 1945 August 17, 1949 José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
49 Emilio Y. Hilado November 1, 1891– October 25, 1967 June 6, 1945 May 31, 1948 José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
50 Jose A. Espiritu April 10, 1886 – May 30, 1982
(96 taon, 50 araw) (35113 days)
June 6, 1945 August 15, 1945
(70 araw) (70 days)
José Yulo José P. Laurel
Sergio Osmeña
51 Manuel C. Briones January 1, 1893 – September 29, 1957 September 15, 1945 May 24, 1949 Manuel V. Moran Sergio Osmeña
52 César Bengzon May 29, 1896 – September 3, 1992
(96 taon, 97 araw) (35160 days)
September 15, 1945 April 28, 1961
(15 taon, 225 araw) (5714 days)
Manuel V. Moran Sergio Osmeña
53 Sabino B. Padilla August 21, 1894 – June 15, 1986
(91 taon, 298 araw) (33535 days)
June 25, 1946 August 21, 1964
(18 taon, 67 araw) (6642 days)
Manuel V. Moran Manuel Roxas
54 Pedro Tuazon September 15, 1884 – June 28, 1961 June 25, 1946 January 4, 1954 Manuel V. Moran Manuel Roxas
55 Jose Hontiveros March 19, 1889 – May 21, 1954 June 25, 1946 October 16, 1947 Manuel V. Moran Manuel Roxas
56 Alejandro A. Reyes June 4, 1899 – July 23, 1960 August 6, 1948 June 3, 1959 Jose Generoso Manuel V. Moran Elpidio Quirino
57 Marcelino R. Montemayor July 27, 1890 – September 11, 1971 August 21, 1948 July 27, 1960 Manuel V. Moran Elpidio Quirino
58 Luis P. Torres April 8, 1880 – January 9, 1959 August 20, 1949 April 1, 1950 Manuel V. Moran Elpidio Quirino
59 Felix Angelo Bautista May 20, 1896 – April 11, 1990 October 20, 1950 May 20, 1956 Manuel V. Moran Elpidio Quirino
60 Fernando Jugo May 14, 1891 – June 3, 1956 October 20, 1950 June 3, 1956 Manuel V. Moran Elpidio Quirino
61 Alejo Labrador July 17, 1894 – March 15, 1967 April 22, 1952 July 17, 1964 Ricardo Parás Elpidio Quirino
62 Roberto Concepcion June 7, 1903 – May 3, 1987 February 9, 1954 June 17, 1966 Ricardo Parás Ramon Magsaysay
63 Ramon Diokno March 28, 1886 – April 21, 1954 February 10, 1954 April 21, 1954 Ricardo Parás Ramon Magsaysay
64 Jose B. L. Reyes August 19, 1902 – December 27, 1994 June 30, 1954 August 19, 1972 Ramon Diokno Ricardo Parás Ramon Magsaysay
65 Pastor M. Endencia July 26, 1890 – July 22, 1981 December 20, 1955 July 26, 1960 Ricardo Parás Ramon Magsaysay
66 Alfonso Felix September 17, 1888 – 7 April 1975 July 24, 1956 September 17, 1958 Ricardo Parás Ramon Magsaysay
67 Jesus G. Barrera December 18, 1896 – August 28, 1988 June 5, 1959 December 18, 1966 Ricardo Parás Carlos P. García
68 Jose Gutierrez David January 29, 1891 – September 19, 1893 August 28, 1959 January 29, 1961 Ricardo Parás Carlos P. García
69 Arsenio Dizon October 5, 1901 – January 30, 1990 July 26, 1960 October 5, 1971 Ricardo Parás Carlos P. García
70 Jose Ma. Paredes August 15, 1895 – October 15, 1977 August 18, 1960 August 15, 1965 Ricardo Parás Carlos P. García
71 Dionisio De Leon April 8, 1892 – March 17, 1963 April 28, 1961 April 8, 1962 César Bengzon Carlos P. García
72 Felipe Natividad September 20, 1891 – June 9, 1967 April 8, 1962 September 20, 1962 César Bengzon Diosdado Macapagal
73 Roberto Regala June 7, 1897 – June 23, 1979 May 23, 1962 December 22, 1975 César Bengzon Diosdado Macapagal
74 Querube Makalintal December 22, 1910 – November 8, 2002 May 23, 1962 October 21, 1973 César Bengzon Diosdado Macapagal
75 Calixto Zaldivar September 13, 1904 – October 13, 1979 September 12, 1964 September 13, 1974 Alejo Labrador César Bengzon Diosdado Macapagal
76 Jose P. Bengzon May 5, 1898 – February 4, 1990 September 12, 1964 May 5, 1968 Sabino B. Padilla César Bengzon Diosdado Macapagal
77 Conrado V. Sanchez February 19, 1900 0 August 22, 1983 May 29, 1966 February 19, 1970 César Bengzon Ferdinand Marcos
78 Fred Ruiz Castro September 2, 1914 – April 19, 1979
(64 taon, 229 araw) (23605} days)
May 29, 1966 January 5, 1976 César Bengzon Ferdinand Marcos
79 Eugenio Angeles November 2, 1898 – November 4, 1977
(79 taon, 3 araw) (28857} days)
June 30, 1967 November 2, 1968 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
80 Enrique Fernando July 25, 1915 – October 13, 2004
(89 taon, 80 araw) (23605} days)
June 30, 1967 July 1, 1979 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
81 Francisco Capistrano October 6, 1899 – December 10, 1987 September 16, 1968 October 6, 1969 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
82 Claudio Teehankee April 18, 1918 – November 27, 1989 December 17, 1968 April 1, 1986 Eugenio Angeles Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
83 Antonio P. Barredo October 1, 1912 – November 5, 1996 December 17, 1968 October 4, 1982 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
84 Julio Villamor April 12, 1902 – June 15, 1988 January 24, 1970 April 12, 1972 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
85 Felix Makasiar November 20, 1915 – February 19, 1992 August 2, 1970 July 25, 1985 Conrado V. Sanchez Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
86 Felix Q. Antonio May 18, 1911 – August 4, 1991 June 1972 May 18, 1980 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
87 Salvador V. Esguerra June 19, 1906 – February 12, 1979 June 1972 June 19, 1976 Roberto Concepcion Ferdinand Marcos
88 Estanislao A. Fernandez March 28, 1910 – July 28, 1982 October 19, 1973 March 28, 1975 Jose B. L. Reyes Querube Makalintal Ferdinand Marcos
89 Cecilia Muñoz-Palma November 22, 1913 – January 2, 2006
(92 taon, 41 araw) (33644 days)
October 29, 1973 November 22, 1978 Bagong gawang posisyon Querube Makalintal Ferdinand Marcos
90 Ramon Aquino August 31, 1917 – March 31, 1993
(75 taon, 212 araw) (27606 days)
October 29, 1973 November 19, 1985 Bagong gawang posisyon Querube Makalintal Ferdinand Marcos
91 Hermogenes Concepcion Jr. April 7, 1920 – November 30, 2018 (98 taon, 238 araw) April 18, 1975 January 10, 1978 Calixto Zaldivar Querube Makalintal Ferdinand Marcos
92 Ruperto G. Martin March 27, 1913 – June 5, 1997 April 18, 1975 January 10, 1978 Estanislao A. Fernandez Querube Makalintal Ferdinand Marcos
93 Guillermo S. Santos January 23, 1915 – May 4, 1991 May 27, 1977 January 23, 1980 Fred Ruiz Castro Ferdinand Marcos
94 Ramon C. Fernandez February 16, 1916 – March 25, 1997 May 27, 1977 May 11, 1982 Fred Ruiz Castro Ferdinand Marcos
95 Juvenal K. Guerrero November 4, 1916 – May 8, 1991 May 11, 1977 November 4, 1984 Fred Ruiz Castro Ferdinand Marcos
96 Vicente Abad Santos July 12, 1916 – December 30, 1993
(77 taon, 171 araw) (28295} days)
January 17, 1979 July 12, 1986 Fred Ruiz Castro Fred Ruiz Castro Ferdinand Marcos
97 Pacifico P. De Castro July 16, 1915 – May 22, 2000 January 17, 1979 May 31, 1984 Fred Ruiz Castro Ferdinand Marcos
98 Ameurfina Melencio-Herrera Mayo 11, 1922 - Octubre 12, 2020
(101 taon, 23 araw) (98 taon, 154 araw)
Enero 17, 1979 Mayo 11, 1992
(13 taon, 115 araw) (4863 days)
Cecilia Muñoz-Palma [Fred Ruiz Castro]] Ferdinand Marcos (1979)
Corazon Aquino (1986)
99 Vicente G. Ericta February 3, 1915 – February 7, 2007
(92 taon, 15 araw) (33618} days)
November 20, 1981 May 11, 1982 Enrique Fernando Ferdinand Marcos
100 Efren I. Plana June 28, 1928 – 19 December 2012
(84 taon, 174 araw) (30855 days)
November 20, 1981 April 16, 1986
(4 taon, 117 araw) (1578 days)
Enrique Fernando Ferdinand Marcos
101 Venicio T. Escolin February 13, 1921 – March 29, 2008
(87 taon, 45 araw) (31821 days)
November 20, 1981 April 15, 1986 Enrique Fernando Ferdinand Marcos
102 Conrado M. Vasquez September 13, 1913 – September 19, 2006
(93 taon, 6 araw) (33974 days)
May 14, 1982 September 30, 1983 Ramon C. Fernandez Enrique Fernando Ferdinand Marcos
103 Lorenzo Relova January 20, 1916 – April 23, 2014
(98 taon, 93 araw) (35888 days)
May 14, 1982 January 19, 1986 Enrique Fernando Ferdinand Marcos
104 Hugo Gutierrez Jr. January 29, 1927 – June 12, 2013
(86 taon, 134 araw) (31535 days)
May 14, 1982 March 31, 1993 Enrique Fernando Ferdinand Marcos (1979)
Corazon Aquino (1986)
105 Buenaventura S. De La Fuente July 14, 1922 – June 7, 2000 (77 taon, 329 araw) February 28, 1984 March 6, 1986 Conrado M. Vasquez Enrique Fernando Ferdinand Marcos
106 Serafin R. Cuevas June 25, 1928 – February 9, 2014
(85 taon, 229 araw) (31275 days)
June 1, 1984 April 16, 1986 Enrique Fernando Ferdinand Marcos
107 Nestor B. Alampay February 17, 1920 – December 2, 1995
(75 taon, 288 araw) (27682 days)
January 24, 1985 March 17, 1986 Enrique Fernando Ferdinand Marcos
108 Lino M. Patajo September 23, 1916 – April 11, 2010 July 31, 1985 April 16, 1986 Felix Makasiar Ferdinand Marcos
109 Jose Feria January 11, 1917 – May 8, 2008
(91 taon, 118 araw) (33355 days)
April 7, 1986 January 10, 1987 Felix Makasiar Claudio Teehankee Corazon Aquino
110 Pedro Yap July 1, 1918 – November 20, 2003
(85 taon, 142 araw) (31188 days)
April 8, 1986 April 18, 1988 Leo D. Medialdea Claudio Teehankee Corazon Aquino
111 Marcelo Fernan October 24, 1926 – July 11, 1999
(72 taon, 260 araw) (26558 days)
April 9, 1986 June 30, 1988 Claudio Teehankee Corazon Aquino
112 Andres Narvasa November 30, 1928 – October 31, 2013
(84 taon, 335 araw) (31016 days)
April 10, 1986 December 7, 1991 Claudio Teehankee Corazon Aquino
113 Isagani A. Cruz October 11, 1924 – March 21, 2013
(88 taon, 161 araw) (32303 days)
April 16, 1986 October 11, 1994 Claudio Teehankee Corazon Aquino
114 Edgardo L. Paras July 4, 1922 – September 3, 1994
(72 taon, 61 araw) (26359 days)
April 16, 1986 July 4, 1992 Claudio Teehankee Corazon Aquino
115 Florentino P. Feliciano March 14, 1928 – December 15, 2015
(87 taon, 246 araw) (32022 days)
August 8, 1986 December 13, 1995 Claudio Teehankee Corazon Aquino
116 Teodoro R. Padilla August 24, 1927 – September 15, 1999
(72 taon, 22 araw) (26320 days)
January 12, 1987 August 22, 1997 Claudio Teehankee Corazon Aquino
117 Abdulwahid A. Bidin April 7, 1925 – February 2, 1999
(73 taon, 301 araw) (26964 days)
January 12, 1987 May 7, 1995 Claudio Teehankee Corazon Aquino
118 Emilio A. Gancayco August 20, 1921 – July 27, 2009
(87 taon, 341 araw) (32118 days)
January 12, 1987 August 20, 1991 Claudio Teehankee Corazon Aquino
119 Abraham F. Sarmiento October 8, 1921 – October 3, 2010
(88 taon, 360 araw) (32502 days)
January 25, 1987 October 8, 1991 Vicente Abad Santos Claudio Teehankee Corazon Aquino
120 Irene R. Cortes October 20, 1921 – October 28, 1996
(75 taon, 8 araw) (27402 days)
February 1, 1987 October 20, 1990 Jose Feria Claudio Teehankee Corazon Aquino
121 Carolina Griño-Aquino October 22, 1923 – December 24, 2012
(89 taon, 63 araw) (32571 days)
February 2, 1988 October 22, 1993 Claudio Teehankee Corazon Aquino
122 Leo D. Medialdea August 17, 1927 – November 7, 1992
(65 taon, 82 araw) (23824 days)
May 2, 1988 November 7, 1992 Claudio Teehankee Corazon Aquino
123 Florenz Regalado October 13, 1928 – July 24, 2015
(86 taon, 284 araw) (31695 days)
July 29, 1988 October 13, 1998 Marcelo Fernan Marcelo Fernan Corazon Aquino
124 Hilario Davide Jr. December 20, 1935 January 24, 1991 November 29, 1998 Irene R. Cortes Marcelo Fernan Corazon Aquino
125 Flerida Ruth Romero August 1, 1929 – December 8, 2017
(88 taon, 129 araw) (32271 days)
October 21, 1991 August 1, 1999 Abraham F. Sarmiento Marcelo Fernan Corazon Aquino
126 Rodolfo A. Nocon March 15, 1928 – May 12, 2000
(71 taon, 363 araw) (32271 days)
December 2, 1991 March 15, 1994 Marcelo Fernan Corazon Aquino
127 Josue N. Bellosillo November 13, 1933 March 3, 1992 November 13, 2003 Andres Narvasa Andres Narvasa Corazon Aquino
128 Jose Melo May 30, 1932 - Octubre 19, 2020 (88 taon, 143 araw) August 10, 1992 May 30, 2002 [Ameurfina Melencio-Herrera]] [Andres Narvasa]] Fidel Ramos
129 Jose C. Campos Jr. April 9, 1923 – January 4, 2005
(81 taon, 270 araw) (29856 days)
September 3, 1992 April 9, 1993 Andres Narvasa Fidel Ramos
130 Camil Quiason July 18, 1925 – September 7, 2014
(89 taon, 51 araw) (32558 days)
February 1, 1993 July 18, 1995 Leo D. Medialdea Andres Narvasa Fidel Ramos
131 Reynato Puno May 17, 1940 June 28, 1993 December 7, 2006 Hugo Gutierrez Andres Narvasa Fidel Ramos
132 Jose C. Vitug July 15, 1934 June 28, 1993 July 15, 2004 Jose C. Campos Jr. Andres Narvasa Fidel Ramos
133 Santiago M. Kapunan August 12, 1932 January 5, 1994 August 12, 2002 Carolina Griño-Aquino Andres Narvasa Fidel Ramos
134 Vicente V. Mendoza April 5, 1933 June 7, 1994 April 5, 2003 Rodolfo A. Nocon Andres Narvasa Fidel Ramos
135 Ricardo J. Francisco February 13, 1928 – December 14, 2001
(73 taon, 304 araw) (26968 days)
January 5, 1995 February 13, 1998 Isagani A. Cruz Andres Narvasa Fidel Ramos
136 Regino C. Hermosisima Jr. October 18, 1927 January 10, 1995 October 18, 1997 Andres Narvasa Fidel Ramos
137 Artemio Panganiban December 7, 1936 October 5, 1995 December 19, 2005 Camilo Quiason Andres Narvasa Fidel Ramos
138 Justo P. Torres Jr. November 1, 1927 – December 26, 2017
(90 taon, 55 araw) (32928 days)
March 11, 1996 November 1, 1997 Andres Narvasa Fidel Ramos
139 Antonio M. Martinez February 2, 1929 – March 17, 2007
(78 taon, 43 araw) (28532 days)
November 10, 1997 February 2, 1999 Andres Narvasa Fidel Ramos
140 Leonardo A. Quisumbing November 6, 1939 – January 20, 2019
(79 taon, 75 araw) (28930 days)
January 15, 1998 November 6, 2009 Justo P. Torres Jr. Andres Narvasa Fidel Ramos
141 Fidel P. Purisima October 28, 1930 – September 19, 2013
(82 taon, 326 araw) (30277 days)
January 20, 1998 October 28, 2000 Regino C. Hermosisima Jr. Andres Narvasa Fidel Ramos
142 Bernardo P. Pardo February 11, 1932 September 30, 1998 February 11, 2002 Ricardo J. Francisco Andres Narvasa Joseph Estrada
143 Arturo B. Buena March 25, 1932–February 13, 2020 (87 taon, 325 araw) January 5, 1999 March 25, 2002 Florenz D. Regalado Hilario Davide Jr. Joseph Estrada
144 Minerva P. Gonzaga-Reyes September 25, 1931 January 5, 1999 September 25, 2001 Hilario Davide Jr. Hilario Davide Jr. Joseph Estrada
145 Consuelo Ynares-Santiago Octubre 5, 1939 (83 taon, 241 araw) Abril 6, 1999 Octubre 5, 2009 Antonio Martinez Hilario Davide Jr. Joseph Estrada
146 Sabino R. De Leon Jr. June 9, 1932 – June 16, 2003
(71 taon, 7 araw) (25939 days)
October 12, 1999 June 9, 2002 Flerida Ruth Pineda-Romero Hilario Davide Jr. Joseph Estrada
147 Angelina Sandoval-Gutierrez February 28, 1938 December 22, 2000 February 28, 2008 Fidel P. Purisima Hilario Davide Jr. Joseph Estrada
148 Antonio Carpio Octubre 26, 1949
(73 taon, 220 araw) (26883 days)
Octubre 26, 2001 Octubre 26, 2019
21 taon, 220 araw 6574 days)
Minerva P. Gonzaga-Reyes Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
149 Alicia Austria-Martinez December 19, 1940 April 9, 2002 April 30, 2009 Bernardo P. Pardo Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
150 Renato Corona October 15, 1948 – April 29, 2016
(67 taon, 197 araw) (24668 days)
April 9, 2002 May 17, 2010 Arturo B. Buena Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
151 Conchita Carpio-Morales June 19, 1941 August 26, 2002 June 19, 2011 Jose Melo Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
152 Romeo J. Callejo, Sr. April 28, 1937 August 26, 2002 April 28, 2007 Sabino R. De Leon Jr. Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
153 Adolfo S. Azcuna February 16, 1939 October 17, 2002 February 16, 2009 Santiago M. Kapunan Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
154 Dante O. Tiñga May 11, 1939 July 4, 2003 May 11, 2009 Vicente V. Mendoza Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
155 Minita V. Chico-Nazario Disyembre 5, 1939 - Pebrero 16, 2022 (82 taon, 73 araw) Pebrero 10, 2004 Disyembre 5, 2009 Josue N. Bellosillo Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
156 Cancio Garcia October 20, 1937– October 15, 2013
(75 taon, 360 araw) (27754 days)
October 7, 2004 October 30, 2007 Jose C. Vitug Hilario Davide Jr. Gloria Macapagal Arroyo
157 Presbitero Velasco Jr. August 8, 1948 March 31, 2006 August 8, 2018 Artemio Panganiban Artemio Panganiban Gloria Macapagal Arroyo
158 Antonio Eduardo B. Nachura Hunyo 13, 1941 - Marso 13, 2022 (80 taon, 273 araw) Pebrero 7, 2007 Hy=unyo 13, 2011 Reynato Puno Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
159 Ruben T. Reyes Enero 3, 1939 - Setyembre 13, 2021 (83 taon, 263 araw) Agosto 2, 2007 Ennero 3, 2009 Romeo J. Callejo, Sr. Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
160 Teresita Leonardo-de Castro October 8, 1948
(74 taon, 238 araw) (27266 days)
December 3, 2007 August 28, 2018 br>(10 taon, 268 araw) (3921 days) Cancio Garcia Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
161 Arturo D. Brion December 29, 1946
(76 taon, 156 araw) (27915 days)
March 17, 2008 December 29, 2016
(8 taon, 277 araw (3199 days)
Angelina Sandoval-Gutierrez Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
162 Diosdado Peralta March 27, 1952
(71 taon, 68 araw) (26000 days)
January 14, 2009 October 22, 2019
(10 taon, 281 araw) (3933 days)
Ruben Reyes Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
163 Lucas Bersamin October 18, 1949
(73 taon, 228 araw) (26891 days)
April 3, 2009 November 28, 2018
(9 taon, 239 araw (3605 days)
Adolfo Azcuna Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
164 Mariano del Castillo July 29, 1949
(73 taon, 309 araw) (26972 days)
July 29, 2009 July 29, 2019
(10 taon, 0 araw)'
(3776 days)
Ma. Alicia Austria-Martinez Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
165 Roberto A. Abad May 22, 1944 August 7, 2009 May 22, 2014 Dante O. Tiñga Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
166 Martin Villarama Jr. April 14, 1946 November 6, 2009 January 16, 2016 Consuelo Ynares-Santiago Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
167 Jose P. Perez Disyembre 14, 1946 - Agosto 12, 2021 (74 taon, 241 araw) Disyembre 26, 2009 Disyembre 14, 2016 Leonardo A. Quisumbing Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
168 Jose C. Mendoza August 13, 1947 January 4, 2010 August 13, 2017 Minita Chico-Nazario Reynato Puno Gloria Macapagal Arroyo
169 Maria Lourdes Sereno July 2, 1960 August 13, 2010 August 24, 2012 Renato Corona Renato Corona Benigno Aquino III
170 Bienvenido L. Reyes July 6, 1947 August 20, 2011 July 6, 2017 Antonio Eduardo Nachura Renato Corona Benigno Aquino III
171 Estela Perlas-Bernabe Mayo 14, 1952
(71 taon, 20 araw) (25952 days)
Setyembre 16, 2011 Mayo 14, 2922(11 taon, 49 araw) Conchita Carpio-Morales Renato Corona Benigno Aquino III
172 Marvic Leonen Disyembre 29, 1962
(60 taon, 156 araw) (22071 days)
Nobyembre 21, 2012 (10 taon, 194 araw)
(3846 days)
Maria Lourdes Sereno Maria Lourdes Sereno Benigno Aquino III
173 Francis Jardeleza Setyembre 26, 1949
(73 taon, 250 araw) (26913 days)
August 19, 2014 September 26, 2019 Roberto Abad Maria Lourdes Sereno Benigno Aquino III
174 Alfredo Benjamin Caguioa September 30, 1959
(63 taon, 246 araw) (23257 days)
January 22, 2016 (7 taon, 132 araw)
(2689 days)
Martin Villarama Jr. Maria Lourdes Sereno Benigno Aquino III
175 Samuel R. Martires January 2, 1949
(74 taon, 152 araw) (27180 days)
March 2, 2017 August 3, 2018
(1 taon, 154 araw) (519 days)
Jose P. Perez Maria Lourdes Sereno Rodrigo Duterte
176 Noel G. Tijam January 5, 1949
(74 taon, 149 araw) (26686 days)
March 8, 2017 January 5, 2019
(1 taon, 309 araw) (674 days)
Arturo D. Brion Maria Lourdes Sereno Rodrigo Duterte
177 Andres B. Reyes Jr. May 11, 1950
(73 taon, 23 araw) (26686 days)
July 12, 2017 May 11, 2020 (2 taon, 304 araw) Bienvenido L. Reyes Maria Lourdes Sereno Rodrigo Duterte
178 Alexander Gesmundo November 6, 1956
(66 taon, 209 araw) (24315 days)
August 14, 2017 (5 taon, 293 araw)
(2119) days
Jose C. Mendoza Maria Lourdes Sereno Rodrigo Duterte
179 Jose Reyes Jr. September 18, 1950
(72 taon, 258 araw) (26556 days)
August 10, 2018 September 18, 2020 (2 taon, 39 araw) Presbitero Velasco Jr. Antonio Carpio (Acting) Rodrigo Duterte
180 Ramon Paul Hernando August 27, 1966
(56 taon, 280 araw) (20734 days)
October 10, 2018 (4 taon, 236 araw
1697 days)
Samuel Martires Antonio Carpio (Acting) Rodrigo Duterte
181 Rosmari Carandang January 9, 1952
(71 taon, 145 araw) (26078 days)
November 26, 2018 (4 taon, 189 araw)
1650 days)
Teresita Leonardo-de Castro Lucas Bersamin Rodrigo Duterte
182 Amy Lazaro-Javier November 16, 1956
(66 taon, 199 araw) (24305 days)
March 6, 2019 (4 taon, 89 araw)
1550 days)
Noel Tijam Lucas Bersamin Rodrigo Duterte
183 Henri Jean Paul B. Inting September 4, 1957
(65 taon, 272 araw) (24013 days)
May 27, 2019 (4 taon, 7 araw)
1468 days)
Lucas Bersamin Lucas Bersamin Rodrigo Duterte
184 Rodil V. Zalameda August 3, 1963
(59 taon, 304 araw) (21854 days)
August 5, 2019 (3 taon, 304 araw)
1400 days)
Mariano del Castillo Lucas Bersamin Rodrigo Duterte
185 Mario V. Lopez May 29, 1957
(66 taon, 5 araw) (24111 days)
December 3, 2019 (3 taon, 182 araw)
(1278 days)
Francis Jardeleza Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
186 Edgardo L. Delos Santos June 12, 1952
(70 taon, 356 araw) (25923 days)
December 3, 2019 (3 taon, 182 araw)
(1278 days)
Antonio Carpio Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
187 Samuel H. Gaerlan December 19, 1958
(64 taon, 166 araw) (23542 days)
January 8, 2020 (3 taon, 146 araw)
(1242 days)
Diosdado Peralta Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
188 Priscilla Baltazar-Padilla Hulyo 2, 1958 - Agosto 27, 2021 (63 taon, 56 araw) July 16, 2020 Nobyembre 3, 2020 Andres Reyes, Jr. Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
189 Ricardo Rosario Okturbre 15, 1958 (64 taon, 231 araw) Oktubre 8, 2020 "nanunungkulan" Jose Reyes, Jr. Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
190 Jhosep Lopez Pebrero 8, 1963 (60 taon, 115 araw) Enero 26, 2021 nanunungkulan' Priscilla Baltazar-Padilla Diosdado Peralta Rodrigo Duterte
191 Japar Dimaampao Disyembre 27, 1963 (59 taon, 158 araw) Hulyo 2, 2021 nanunungkulan Alexander Gesmundo Alexander Gersmundo Rodrigo Duterte
192 Jose Midas Marquez Pebrero 16, 1966 (57 taon, 107 araw) Setyembre 22, 2021 nanunungkulan Edgardo delos Santos Alexander Gesmundo Rodrigo Duterte
193 Antonio Kho, Jr. Hunyo 29, 1966 (56 taon, 339 araw) Febrero 23, 2022 (1 taon, 100 araw) nanunungkulan Rosmari Carandang Alexander Gesmundo Rodrigo Duterte
194 Maria Filomena Singh Hunyo 25, 1966 (56 taon, 251 araw) Mayo 18, 2022 (ayd) nanunungkulan (Padron:Ayd) Estela Perlas-Bernabe Alexander Gesmundo Rodrigp Duterte
195 Mario V. Lopez Alexander Gesmundo Bongbong Marcos
196 Amy Lazaro-Javier Marvic Leonen Bongbong Marcos
197 Henri Jean Paul Inting TBD Bongbong Marcos
197 Ricardo Rosario TBD TBD
198 Samuel Gaerlan TBD TBD
198 Alfredo Benjamin Caguioa TBD TBD
199 Marvic Leonen TBD TBD
200 Jhosep Lopez TBD TBD
201 Rodil Zalameda TBD TBD
202 Japar Dimaampao TBD TBD
203 Midas Marquez TBD TBD
204 Maria Filomena Singh TBD TBD
205 Antonio Kho, Jr. TBD TBD
206 Ramon Paul Hernando TBD TBD
Updated daily through UTC

DemographicsBaguhin

AgeBaguhin

     Living      Currently in office

Rank Justice Born Died Age
1 Padron:Sort name November 2, 1868[8] November 4, 1977 109 years, 2 days
2 Padron:Sort name April 2, 1920 November 26, 2018 98 years, 238 days
3 Padron:Sort name May 11, 1922 October 12, 2020 98 years, 154 days
4 Padron:Sort name January 20, 1916 April 23, 2014 98 years, 93 days
5 Padron:Sort name December 24, 1883 June 4, 1980 96 years, 163 days
6 Padron:Sort name May 29, 1896 September 3, 1992 96 years, 97 days
7 Padron:Sort name April 10, 1886 May 30, 1982 96 years, 50 days
8 Padron:Sort name June 25, 1886[9] August 2, 1982 96 years, 38 days
9 Padron:Sort name October 18, 1927 95 taon, 228 araw
10 Padron:Sort name May 20, 1896 April 11, 1990 93 taon, 326 araw
11 Padron:Sort name February 17, 1891 October 10, 1984 93 taon, 236 araw
12 Padron:Sort name September 23, 1916 April 11, 2010 93 taon, 200 araw
13 Padron:Sort name, Sr. September 13, 1913 September 19, 2006 93 taon, 6 araw
14 Padron:Sort name August 19, 1902 December 27, 1994 92 taon, 130 araw
15 Padron:Sort name November 22, 1913 January 2, 2006 92 taon, 52 araw
16 Padron:Sort name February 3, 1915 February 7, 2007 92 taon, 4 araw
17 Padron:Sort name December 22, 1910 November 8, 2002 91 taon, 321 araw
18 Padron:Sort name August 21, 1894 June 15, 1986 91 taon, 298 araw
19 Padron:Sort name May 5, 1898 February 4, 1990 91 taon, 275 araw
20 Padron:Sort name December 18, 1896 August 28, 1988 91 taon, 254 araw
21 Padron:Sort name January 11, 1917 May 8, 2008 91 taon, 118 araw
22 Padron:Sort name September 25, 1931 91 taon, 251 araw
23 Padron:Sort name July 26, 1890 July 22, 1981 90 taon, 361 araw
24 Padron:Sort name February 11, 1932 91 taon, 112 araw
25 Padron:Sort name November 1, 1927 December 26, 2017 90 taon, 55 araw
26 Padron:Sort name August 12, 1932 90 taon, 295 araw
27 Padron:Sort name July 25, 1915 October 13, 2004 89 taon, 80 araw
28 Padron:Sort name October 22, 1923 December 24, 2012 89 taon, 63 araw
29 Padron:Sort name July 18, 1925 September 7, 2014 89 taon, 51 araw
30 Padron:Sort name April 5, 1933 90 taon, 59 araw
31 Padron:Sort name October 8, 1921 October 3, 2010 88 taon, 360 araw
32 Padron:Sort name November 13, 1933 89 taon, 202 araw
33 Padron:Sort name October 11, 1924 March 21, 2013 88 taon, 161 araw
34 Padron:Sort name May 30, 1932 October 19, 2020 88 taon, 142 araw
35 Padron:Sort name August 1, 1929 December 8, 2017 88 taon, 129 araw
36 Padron:Sort name January 29, 1871 June 6, 1959 88 taon, 128 araw
37 Padron:Sort name October 5, 1901 January 30, 1990 88 taon, 117 araw
38 Padron:Sort name July 15, 1934 88 taon, 323 araw
39 Padron:Sort name October 6, 1899 December 10, 1987 88 taon, 65 araw
40 Padron:Sort name March 30, 1854 April 18, 1942 88 taon, 19 araw
41 Padron:Sort name August 20, 1921 July 27, 2009 87 taon, 341 araw
42 Padron:Sort name March 25, 1932 February 13, 2020 87 taon, 325 araw
43 Padron:Sort name March 14, 1928 December 15, 2015 87 taon, 276 araw
44 Padron:Sort name February 13, 1921 March 29, 2008 87 taon, 45 araw
45 Padron:Sort name October 13, 1928 July 24, 2015 86 taon, 284 araw
46 Padron:Sort name December 20, 1935 87 taon, 165 araw
47 Padron:Sort name August 3, 1860 May 4, 1947 86 taon, 274 araw
48 Padron:Sort name February 13, 1878 September 5, 1964 86 taon, 205 araw
49 Padron:Sort name September 17, 1888 April 7, 1975 86 taon, 202 araw
50 Padron:Sort name January 29, 1927 June 12, 2013 86 taon, 134 araw
51 Padron:Sort name April 12, 1902 June 15, 1988 86 taon, 64 araw
52 Padron:Sort name January 29, 1891 March 27, 1977 86 taon, 57 araw
53 Padron:Sort name December 7, 1936 86 taon, 178 araw
54 Padron:Sort name June 25, 1928 February 9, 2014 85 taon, 229 araw
55 Padron:Sort name January 16, 1879 August 17, 1964 85 taon, 214 araw
56 Padron:Sort name April 28, 1937 86 taon, 36 araw
57 Padron:Sort name July 1, 1918 November 20, 2003 85 taon, 142 araw
58 Padron:Sort name December 19, 1890 April 14, 1976 85 taon, 117 araw
59 Padron:Sort name April 13, 1872 June 12, 1957 85 taon, 60 araw
60 Padron:Sort name November 30, 1928 October 31, 2013 84 taon, 335 araw
61 Padron:Sort name February 28, 1938 85 taon, 95 araw
62 Padron:Sort name July 16, 1915 May 22, 2000 84 taon, 311 araw
63 Padron:Sort name June 28, 1928 December 19, 2012 84 taon, 174 araw
64 Padron:Sort name March 27, 1913 June 5, 1997 84 taon, 70 araw
65 Padron:Sort name October 1, 1912 November 5, 1996 84 taon, 35 araw
66 Padron:Sort name June 7, 1903 May 3, 1987 83 taon, 330 araw
67 Padron:Sort name February 19, 1900 August 22, 1983 83 taon, 184 araw
68 Padron:Sort name October 16, 1868 December 27, 1951 83 taon, 72 araw
69 Padron:Sort name October 28, 1930 September 19, 2013 82 taon, 326 araw
70 Padron:Sort name[10] October 16, 1844 April 29, 1927 82 taon, 195 araw
71 Padron:Sort name February 28, 1891 July 19, 1973 82 taon, 141 araw
72 Padron:Sort name August 15, 1895 October 15, 1977 82 taon, 61 araw
73 Padron:Sort name September 24, 1894 October 27, 1976 82 taon, 33 araw
74 Padron:Sort name January 3, 1939 September 13, 2021 84 taon, 151 araw
75 Padron:Sort name February 16, 1939 84 taon, 107 araw
76 Padron:Sort name May 11, 1939 84 taon, 23 araw
77 Padron:Sort name October 5, 1939 83 taon, 241 araw
78 Padron:Sort name May 17, 1940 83 taon, 17 araw
79 Padron:Sort name December 5, 1939 February 16, 2022 82 taon, 73 araw
80 Padron:Sort name June 7, 1897 June 23, 1979 82 taon, 16 araw
81 Padron:Sort name December 19, 1940 82 taon, 166 araw
82 Padron:Sort name April 9, 1923 January 4, 2005 81 taon, 270 araw
83 Padron:Sort name July 27, 1890 September 11, 1971 81 taon, 46 araw
84 Padron:Sort name June 19, 1941 81 taon, 349 araw
85 Padron:Sort name February 16, 1916 March 25, 1997 81 taon, 37 araw
86 Padron:Sort name June 13, 1941 March 13, 2022 80 taon, 273 araw
87 Padron:Sort name May 18, 1911 August 4, 1991 80 taon, 78 araw
88 Padron:Sort name November 5, 1881 May 16, 1961 79 taon, 192 araw
89 Padron:Sort name November 6, 1939 January 20, 2019 79 taon, 75 araw
90 Padron:Sort name April 8, 1880 January 9, 1959 78 taon, 276 araw
91 Padron:Sort name May 22, 1944 79 taon, 12 araw
92 Padron:Sort name February 2, 1929 March 17, 2007 78 taon, 43 araw
93 Padron:Sort name July 14, 1922 June 7, 2000 77 years, 171 days
94 Padron:Sort name July 12, 1916 December 30, 1993 76 years, 301 days
95 Padron:Sort name September 8, 1887 July 5, 1964 76 taon, 301 araw
96 Padron:Sort name September 15, 1884 June 28, 1961 76 years, 286 days
97 Padron:Sort name July 15, 1915 February 19, 1992 76 years, 209 days
98 Padron:Sort name April 14, 1946 77 taon, 50 araw
99 Padron:Sort name January 23, 1915 May 4, 1991 76 years, 101 days
100 Padron:Sort name April 18, 1893 May 11, 1969 76 years, 23 days
101 Padron:Sort name October 20, 1937 October 15, 2013 75 years, 360 days
102 Padron:Sort name November 1, 1891 October 25, 1967 75 years, 358 days
103 Padron:Sort name February 17, 1920 December 2, 1995 75 years, 288 days
104 Padron:Sort name December 29, 1946 76 taon, 156 araw
105 Padron:Sort name September 20, 1891 June 9, 1967 75 years, 262 days
106 Padron:Sort name August 31, 1917 March 31, 1993 75 years, 212 days
107 Padron:Sort name July 6, 1947 75 taon, 332 araw
108 Padron:Sort name August 13, 1947 75 taon, 294 araw
109 Padron:Sort name September 13, 1904 October 13, 1979 75 years, 30 days
110 Padron:Sort name October 20, 1921 October 28, 1996 75 years, 8 days
111 Padron:Sort name May 12, 1872 May 7, 1947 74 years, 360 days
112 Padron:Sort name August 4, 1890 July 19, 1965 74 years, 349 days
113 Padron:Sort name January 6, 1861 September 18, 1935 74 years, 255 days
114 Padron:Sort name December 14, 1946 August 12, 2021 74 taon, 241 araw
115 Padron:Sort name June 25, 1857 January 11, 1932 74 years, 200 days
116 Padron:Sort name November 4, 1916 May 8, 1991 74 years, 185 days
117 Padron:Sort name August 8, 1948 74 taon, 299 araw
118 Padron:Sort name October 8, 1948 74 taon, 238 araw
119 Padron:Sort name February 13, 1928 December 14, 2001 73 years, 304 days
120 Padron:Sort name April 7, 1925 February 2, 1999 73 years, 301 days
121 Padron:Sort name August 6, 1883 June 2, 1957 73 years, 300 days
122 Padron:Sort name March 2, 1847 December 23, 1920 73 years, 296 days
123 Padron:Sort name January 2, 1949 74 taon, 152 araw
124 Padron:Sort name January 5, 1949 74 taon, 149 araw
125 Padron:Sort name July 12, 1843 March 21, 1917 73 years, 252 days
126 Padron:Sort name July 29, 1949 73 taon, 309 araw
127 Padron:Sort name January 14, 1869 May 23, 1941 72 taon, 129 araw
128 Padron:Sort name September 26, 1949 73 taon, 250 araw
129 Padron:Sort name October 18, 1949 73 taon, 228 araw
130 Padron:Sort name October 26, 1949 73 taon, 220 araw
131 Padron:Sort name October 24, 1926 July 11, 1999 72 taon, 260 araw
132 Padron:Sort name July 17, 1894 March 15, 1967 72 taon, 241 araw
133 Padron:Sort name June 19, 1906 February 12, 1979 72 taon, 238 araw
134 Padron:Sort name October 19, 1886 July 23, 1965 72 taon, 230 araw
135 Padron:Sort name May 11, 1950 73 taon, 23 araw
136 Padron:Sort name March 28, 1910 July 28, 1982 72 years, 122 days
137 Padron:Sort name February 25, 1855 April 12, 1927 72 years, 63 days
138 Padron:Sort name July 4, 1922 September 3, 1994 72 years, 61 days
139 Padron:Sort name March 15, 1928 May 12, 2000 72 years, 58 days
140 Padron:Sort name June 24, 1861 August 1, 1933 72 years, 38 days
141 Padron:Sort name August 24, 1927 September 15, 1999 72 years, 22 days
142 Padron:Sort name September 18, 1950 72 taon, 258 araw
143 Padron:Sort name April 18, 1918 November 27, 1989 71 years, 223 days
144 Padron:Sort name January 1, 1853 July 26, 1924 71 years, 207 days
145 Padron:Sort name March 30, 1854 September 19, 1925 71 years, 173 days
146 Padron:Sort name June 9, 1932 June 16, 2003 71 years, 7 days
147 Padron:Sort name April 8, 1892 March 17, 1963 70 years, 343 days
148 Padron:Sort name January 9, 1952 71 taon, 145 araw
149 Padron:Sort name February 8, 1890 October 2, 1960 70 years, 237 days
150 Padron:Sort name March 27, 1952 71 taon, 68 araw
151 Padron:Sort name May 14, 1952 71 taon, 20 araw
152 Padron:Sort name February 1, 1868 May 23, 1933 70 years, 111 days
153 Padron:Sort name June 12, 1952 70 taon, 356 araw
154 Padron:Sort name August 7, 1874 April 17, 1944 69 years, 254 days
155 Padron:Sort name January 28, 1859 June 29, 1928 69 years, 153 days
156 Padron:Sort name March 9, 1891 November 6, 1959 68 taon, 242 araw
157 Padron:Sort name March 28, 1886 April 21, 1954 68 years, 242 days
158 Padron:Sort name October 27, 1893 August 23, 1961 68 years, 24 days
159 Padron:Sort name October 15, 1948 April 29, 2016 67 years, 197 days
160 Padron:Sort name August 5, 1877[11] February 1945[12] 67 years, 180 days
161 Padron:Sort name June 4, 1955 67 taon, 364 araw
162 Padron:Sort name June 6, 1875 November 4, 1941 66 years, 151 days
163 Padron:Sort name November 20, 1878 February 10, 1945 66 years, 82 days
164 Padron:Sort name November 6, 1956 66 taon, 209 araw
165 Padron:Sort name November 16, 1956 66 taon, 199 araw
166 Padron:Sort name January 20, 1871 April 15, 1937 66 years, 85 days
167 Padron:Sort name August 17, 1927 November 7, 1992 65 years, 82 days
168 Padron:Sort name March 19, 1889 May 21, 1954 65 years, 63 days
169 Padron:Sort name January 17, 1880 February 12, 1945 65 years, 26 days
170 Padron:Sort name May 14, 1891 June 3, 1956 65 years, 20 days
171 Padron:Sort name January 1, 1893 September 29, 1957 64 years, 271 days
172 Padron:Sort name September 4, 1957 65 taon, 272 araw
173 Padron:Sort name September 2, 1914 April 19, 1979 64 years, 229 days
174 Padron:Sort name March 14, 1872 March 17, 1936 64 taon, 3 araw
175 Padron:Sort name October 15, 1958 64 taon, 231 araw
176 Padron:Sort name July 2, 1958 August 27, 2021 63 taon, 56 araw
177 Padron:Sort name May 9, 1877 January 18, 1940 62 taon, 254 araw
178 Padron:Sort name September 30, 1959 63 taon, 246 araw
179 Padron:Sort name December 19, 1958 64 taon, 166 araw
180 Padron:Sort name July 2, 1960 62 taon, 336 araw
181 Padron:Sort name November 4, 1880 May 20, 1941 60 years, 197 days
182 Padron:Sort name June 4, 1899 July 23, 1960 60 years, 2 days
183 Padron:Sort name December 29, 1962 60 taon, 156 araw
184 Padron:Sort name February 8, 1963 60 taon, 115 araw
185 Padron:Sort name August 3, 1963 59 taon, 304 araw
186 Padron:Sort name December 27, 1963 59 taon, 158 araw
187 Padron:Sort name February 24, 1870 February 21, 1928 57 taon, 362 araw
188 Padron:Sort name November 28, 1891 August 17, 1949 57 taon, 262 araw
189 Padron:Sort name May 21, 1857 March 13, 1914 57 years, 262 days
190 Padron:Sort name February 16, 1966 57 taon, 107 araw
191 Padron:Sort name June 25, 1966 56 taon, 343 araw
192 Padron:Sort name June 29, 1966 56 taon, 339 araw
193 Padron:Sort name August 27, 1966 56 taon, 280 araw
194 Padron:Sort name February 19, 1886 May 2, 1942 54 years, 157 days
195 Padron:Sort name December 21, 1862 December 12, 1903 40 years, 356 days

By genderBaguhin

Gender Total %
Male 177 91.71%
Female 18 9.33%
Total 195 101.04%

By appointing presidentBaguhin

President Total Percent
Ferdinand Marcos (KBL/Nacionalista) 31 16%
Gloria Macapagal Arroyo (Lakas) 21 11%
Corazon Aquino (UNIDO/Independent) 19 10%
Rodrigo Duterte (PDP–Laban) 18 9%
Fidel Ramos (Lakas) 14 7%
Manuel L. Quezon (Nacionalista) 11 6%
Sergio Osmeña (Nacionalista) 9 5%
Joseph Estrada (LAMMP) 7 4%
William McKinley (Republican) 7 4%
Benigno Aquino III (Liberal) 6 3%
Elpidio Quirino (Liberal) 6 3%
Woodrow Wilson (Democratic) 1 1%
Warren G. Harding (Republican) 1 1%
Calvin Coolidge (Republican) 1 1%
Sergio Osmeña (Nacionalista) 1 1%
Japanese Military Administration 1 1%
Carlos P. Garcia (Nacionalista) 1 1%
Total 193 100%

Tignan dinBaguhin

Kawing panlabasBaguhin

SanggunianBaguhin

 1. Batas Blg. 136. Kabanata II, seksiyon 8. (sa Ingles)
 2. Paras, Corazon., at Ramon Ricardo A. Roque. The Chief Justices of the Supreme Court of the Philippines. Lungsod Quezon: Anvil Publishing, 2000. ISBN 971-27-0958-2. (sa Ingles)
 3. 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Artikulo VIII, seksiyon 7.
 4. 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Artikulo VIII, seksiyon 9.
 5. 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Artikulo VIII, seksiyon 11.
 6. 1987 Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Artikulo XI, seksiyon 2.
 7. http://sc.judiciary.gov.ph/wp-content/uploads/2019/10/A.M.-No.-18-09-18-SC.pdf
 8. "Associate Justice - Supreme Court E-Library".
 9. "Associate Justice - Supreme Court E-Library".
 10. Maling banggit (Hindi tamang <ref> tag; walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang PDI); $2
 11. "Associate Justice - Supreme Court E-Library".
 12. Shavit, David (1990). The United States in Asia: A Historical Dictionary. Westport, CT: Greenwood Press. pa. 507.


   Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas at Batas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.