Kawanggawa

Halimbawa: Bagamat maraming namatay ng manalasa ang bagyong Yolanda, hindip arin nawala ang pananampalataya ngm ga tao sa P

Ang kawanggawa ay ang kusang-loob na pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, bilang isang makataong gawain o wala ring hinihinging kapalit kundi salamat lang.

Ilustrasyon ng kawanggawa

Ang pagbibigay ng tulong ay ang pagbabahagi ng salapi, mga kagamitan at pagkain, o panahon para sa mga kapus-palad, maaaring direkta o sa pamamagitan ng mga organisasyong gumagawa ng ganito. Ang pagbibigay ng tulong, bilang isang relihiyosong gawain o tungkulin, ay tinutukoy na pagbibigay ng limos. Ang salitang“charity” ay nagmula sa birtud ng karidad. Ang naghihirap, lalo na ang mga balo o ulila, at mga may sakit o may pinsala sa katawan, ay ang mga nararapat na tumatanggap ng tulong. Ang mga tao na hindi kayang suportahan ang kanilang mga sarili at may kakulangan sa suporta ay nagiging mga pulubi, direktang nangongolekta ng tulong mula sa mga estrangherong nakakasalubong sa publiko.

May ilang grupo na namamahagi sa ibang miyembro na mula sa kanilang grupo. Bagaman ang pagbibigay sa mga malalapit na tao ay minsang tinatawag na kawanggawa – ayon sa isang kasabihan “Ang pagkakawanggawa ay nagsisimula sa tahanan” – karaniwan, ang pagkakawanggawa ang nangangahulugang pagbabahagi sa mga hindi kakilala, ngunit may respeto sa magulang at mga kaugaliang tulad nito para masuportahan ang pamilya at mga kaibigan. Sa katunayan, ang pagtrato ng mga may kaugnayan sa nagbibigay na parang sila ay mga estranghero na nangangailangan ng tulong ay humantong sa isang tayutay na "as cold as charity”(sinlamig ng karidad) – nagbibigay para sa kanyang mga kamag-anak na parang sila ay mga estranghero, walang pagmamahal.