Ang mga birong Ruso, o anekdoty (pang-isahan: anekdot) kung tinatawag, ay ang pinakapopular na anyo ng katatawanang Ruso. Ito ay mga maiikling kuwento o dyalogong kathang-isip na may punchline.

Mga estereotipo

baguhin

Mga lasing

baguhin
 • Dalawang lasing ang sumakay sa bus. Tinanong ng una “Ibababa ba ako nito sa Kalye Marx?” Sabi ng drayber, “Hindi.” Tumahimik nang sandali, nang itinanong ng pangalawa “E ako?”
 • Umihi ang isang lasing sa isang posteng pang-ilaw sa kalye. Pinangatuwiranan sya ng pulis: “Ano ka ba, ’di mo ba nakikita na 25 hakbang lang ang layo mula dito ng urinal?” Sagot ng lasing, “Sa tingin mo ba isang putang-inang fire hose ang mayroon ko dito sa pantalon ko?”
 • Tatlong lasing ang gumagapang sa kahabaan ng riles. “Ang haba naman ng hagdanan nila dito!” / “At saka napakalamig ng mga balustre!” / “Okey lang yan mga p’re, parating na ang elevator!”

Mga pulis

baguhin

Madalas itong umiikot sa katotohanan na karamihan sa mga opisyal ng milicija ang tumatanggap ng suhol. Hindi rin sila itinuturing na gaanong matatalino.

 • Isang pagsusulit pantalino ang isinagawa sa mga OMON (pwersang espesyal Ruso) ukol sa mga bilog na butas ng iba’t ibang laki at mga parisukat na panakip-butas. Isinasaad sa kongklusyon na maaaring maihati ang OMON sa dalawang pangkat: ang mga lubos na tanga at mga lubos na malakas.
 • Tatlong premyo ang iginawad sa mga nagtagumpay sa paligsahang Sosyalista sa kagawarang pam-milicija blg. 18. Ang ikatlong papremyo ay “Ang mga kompletong Akda ni Vladimir Lenin. Ang ikalawang papremyo ay 100 rubl’ at isang tiket sa Soči. Ang unang papremyo ay isang portable Stop sign. (Maraming ang mga bersiyon na may punchline na ito tungkol sa Stop sign. Inilalarawan ng ito ang ilang mga ibang kakatwang Sovyet.)
Q: Bakit may limang metal na butones sa punyos ng mga manggas ang mga uniporme ng mga opisyal ng milicija?
A: Para hadlangin syang magsinga gamit ang kanyang manggas.
Q: Bakit napakakinis ng mga butones na ito?
A: Nagsisisinga din sila gamit ng mga manggas nila eniwey.
 • Nagsasabi ng biro ang isang mama sa bus: “’Lam mo ba kung bakit laging dalawahan kung magtrabaho ang mga pulis?” / “Espesyalisasyon: Yung isa marunong magbasa, habang yung isa, marunong magsulat.” / Madaliang syang sinunggab sa balikat ng isang kamay—may nakatayong pulis sa likod nya mismo! “Papeles mo!”, iniutos nya. Isinuko ng kawawang mama ang kanyang papeles. Binuksan ng pulis ang mga ito, binasa, at tumango sa kanyang kasama: “Sulatan mo sya, Vasja.”

Pang-araw-araw na buhay Sobyet

baguhin
 • Q: Ano ang kaugnayan ng rubl’, pound, at ng dolyar? A: Isang pound ng mga rubl’ ay naghahalagang isang dolyar.
 • Q: Ano ang mas mapapakinabangan: mga dyaryo o telebisyon? A: Syempre, mga dyaryo. Pwede mo silang gamiting pambalot ng sardinas.
 • Pumasok ang isang mama sa tindahan: “Wala kayong karne, ano?” / “’Di, wala kaming isda. Yung tindahan sa kabila yung walang karne.”
 • Iniikot ng isang mama ang mga kaibigan nya sa bago nyang apartment. Tinanong ng isa, “Bakit wala kang maski isang orasan?” Sagot ng mama, “Uy, mayroon a. Mayroon akong isang nagsasalitang orasan.” / “O? Saan?” / Kumuha ng martilyo ang mama at ihinampas sa dingding. Mula sa kabilang gilid ng dingding, may sumigaw, “Putang ina mo, alas-2 ng umaga ngayon!”

Ikinutya ng ibang mga biro ang level ng adoktrinamyentong pampolitika sa sistemang pang-edukasyon ng Unyong Sovyet:

Pinagtawanan naman ng iba ang katagalan ng panahon bago maideliver ang mga kalakal sa Unyong Sovyet:

 • “’Tay, bigay nyo na sa akin yung mga susi sa kotse.” / “Sige, pero ’wag mo wawalain. Pitong taon lang, nasa atin na yung kotse!”
 • Q: Ano ang Tundra Toilet? A: Dalawang poste. Isa para palayasin ang mga lobo, at isa para pagsabitan ng pantalon mo.

Tingnan din

baguhin

Lingks palabas

baguhin