Lint errors: Missing end tag

Note: The counts for categories are not accurate counts, but are based on estimates.

Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina
Page title Missing end tag Through a template?
Usapang tagagamit:JV001 Atif Nur Cahyani (edit | history) span
Usapang tagagamit:PixelBot (edit | history) b
Usapang tagagamit:PixelBot (edit | history) b
Usapang kategorya:Kapanahunan (edit | history) p
Usapang tagagamit:Beatlesnicole (edit | history) b
Tagagamit:Namayan (edit | history) small
Tagagamit:Namayan (edit | history) span
Tagagamit:Namayan (edit | history) span
Usapang tagagamit:*Youngjin (edit | history) div
Usapan:Tala ng mga tagapagmaneho sa NASCAR (edit | history) font
Usapan:Tala ng mga tagapagmaneho sa NASCAR (edit | history) font
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:IPAc-pl (edit | history) tt
Padron:Attack color dark (edit | history) small
Padron:Attack color light (edit | history) small
Padron:Bt-pl (edit | history) div
Padron:Bt-pl (edit | history) div
Padron:Bt-pl (edit | history) div
Padron:Bacteria navs (edit | history) div Padron:Navbox with columns
Padron:Col (edit | history) div
Padron:Central nervous system navs (edit | history) div Output not from a single template
Padron:Electric color light (edit | history) small
Padron:Defense color light (edit | history) small
Padron:Electric color dark (edit | history) small
Padron:Electric color (edit | history) small
Padron:Defense color dark (edit | history) small
Padron:HP color dark (edit | history) small
Padron:HP color light (edit | history) small
Padron:Howtoeditsemi (edit | history) span
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) em
Padron:Infobox Musical artist/color selector (edit | history) em
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) code
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) em
Padron:Infobox Musical artist/color (edit | history) em
Padron:LipatSinupan (edit | history) font
Padron:Multi-listen start (edit | history) div
Padron:Multi-listen start (edit | history) ul
Padron:Navbox Musical artist/color (edit | history) code
Padron:Navbox Musical artist/color (edit | history) code
Unang pahinaNakaraang pahinaSusunod na pahinaHuling pahina