Talaan ng mga Manga na nagsisimula sa Salitang Hapon, TA à TO - Other languages