Ang mga hibla ng nerbong oculomotor ay lumilitaw mula sa nucleus ng gitnangutak na nakahimlay sa substansiyang gray ng sahig ng cerebral aqueduct at lumalawig sa harapan ng aqueduct sa isang maliit na distansiya sa sahig ng ikatlong bentrikulo(ventricle). Mula sa nucleus na ito, ang mga hibla ay dumadaan paharap sa tegmentum, ang pulang nucleus at sa medial na bahagi ng substantia nigra na bumubuo ng serye ng mga kurba na may lateral na konbeksidad at umaahon mula sa oculomotor sulcus sa medial na gilid ng cerebral na penduncle.

Utak: Oculomotor nucleus
Cn3nucleus.png
Seksiyon sa superior colliculus na nagpapakita ng landas ng oculomotor nerve.
Gray696.svg
Ang cranial na nerbong nuclei na skematikong ikinakatawan; pananaw ng dorsal. Motor na nuclei sa pula; pandama sa asul. (Oculomotor is "III")
Latin nucleus nervi oculomotorii
Gray's subject #188 807
NeuroNames hier-483