Buksan ang pangunahing menu

Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos

Ang Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika ay ang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nalikha ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon ng Estados Unidos noong 1788.

  • Panunumpa sa katungkulan bilang Pangalawang-Pangulo

Ako si, (Pangalan ng Pangalawang-Pangulo/Acting Vice-President), na taimtim kong pinanunumpaan, na susuportahan ko at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Estados Unidos laban sa mga kaaway, lokal at banyaga; na tiisin ko nang totoo at pagtatapat na kapareho; na kunin ang obligasyon nito nang malaya, na walang anumang pasubali o hangaring umiwas; na aking pinaniniwalaan na pagpapatakbo ang mga katungkulan ng tanggapan na ito'y aking papasukin. Kasihan nawa ako ng Diyos.

Talaan ng mga Pangalawang Pangulo ng Estados UnidosBaguhin

      Federalist (1)       Democratic-Republican (6)       Democratic (19)       Whig (2)       Republican (21)

Portrait Vice President State Term of office Party Term Previous office President
1      John Adams
October 30, 1735 – July 4, 1826
(aged 90)
Massachusetts 01789-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-21 21, 1789

01797-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1797
None 1
(1789)
United States Minister
to the
Court of St. James's
  Washington
  Federalist 2
(1792)
2      Thomas Jefferson
April 13, 1743 – July 4, 1826
(aged 83)
Virginia 01797-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1797

01801-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1801
Democratic-
Republican
3
(1796)
1st
United States Secretary of State
J. Adams
3      Aaron Burr
February 6, 1756 – September 14, 1836
(aged 80)
New York 01801-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1801

01805-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1805
Democratic-
Republican
4
(1800)
U.S. Senator from New York Jefferson
4      George Clinton
July 26, 1739 – April 20, 1812
(aged 72)
New York 01805-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1805

01812-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-20 20, 1812
Democratic-
Republican
5
(1804)
1st
Governor of New York
6
(1808)
Madison
V      Vacant
(by death)
01812-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-20 20, 1812

01813-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1813
5      Elbridge Gerry
July 17, 1744 – November 23, 1814
(aged 70)
Massachusetts 01813-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1813

01814-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-23 23, 1814
Democratic-
Republican
7
(1812)
9th
Governor of Massachusetts
V      Vacant
(by death)
01814-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-23 23, 1814

01817-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1817
6      Daniel D. Tompkins
June 21, 1774 – June 11, 1825
(aged 50)
New York 01817-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1817

01825-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1825
Democratic-
Republican
8
(1816)
Governor of New York Monroe
9
(1820)
7      John C. Calhoun
March 18, 1782 – March 31, 1850
(aged 68)
South Carolina 01825-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1825

01832-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-28 28, 1832
Democratic-
Republican
10
(1824)
10th
United States Secretary of War
J.Q. Adams
Democratic 11
(1828)
Jackson
V      Vacant
(by resignation)
01832-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-28 28, 1832

01833-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1833
8   Martin Van Buren
December 5, 1782 – July 24, 1862
(aged 79)
New York 01833-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1833

01837-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1837
Democratic 12
(1832)
United States Minister
to the
Court of St. James's
9   Richard Mentor Johnson
October 17, 1780/81 – November 19, 1850
(aged 70)
Kentucky 01837-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1837

01841-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1841
Democratic 13
(1836)
U.S. Representative for
Kentucky's 13th
Van Buren
10   John Tyler
March 29, 1790 – January 18, 1862
(aged 71)
Virginia 01841-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1841

01841-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-04 4, 1841
Whig 14
(1840)
U.S. Senator from Virginia W.H. Harrison
V      Vacant
(by ascension)
01841-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-04 4, 1841

01845-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1845
Tyler
11   George M. Dallas
July 10, 1792 – December 31, 1864
(aged 72)
Pennsylvania 01845-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1845

01849-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1849
Democratic 15
(1844)
U.S. Senator from Pennsylvania Polk
12   Millard Fillmore
January 7, 1800 – March 8, 1874
(aged 74)
New York 01849-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1849

01850-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "july"-09 9, 1850
Whig 16
(1848)
14th
New York State Comptroller
Taylor
V      Vacant
(by ascension)
01850-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "july"-09 9, 1850

01853-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1853
Fillmore
13   William R. King
April 7, 1786 – April 18, 1853
(aged 67)
Alabama 01853-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1853[n 1]

01853-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-18 18, 1853
Democratic 17
(1852)
President pro tempore of the Senate Pierce
V      Vacant
(by death)
01853-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-18 18, 1853

01857-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1857
14   John C. Breckinridge
January 16, 1821 – May 17, 1875
(aged 54)
Kentucky 01857-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1857

01861-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1861
Democratic 18
(1856)
U.S. Representative for
Kentucky's 8th
Buchanan
15   Hannibal Hamlin
August 27, 1809 – July 4, 1891
(aged 81)
Maine 01861-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1861

01865-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1865
Republican 19
(1860)
26th
Governor of Maine
Lincoln
16   Andrew Johnson
December 29, 1808 – July 31, 1875
(aged 66)
Tennessee 01865-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1865

01865-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-15 15, 1865
Democratic
National Union
20
(1864)
U.S. Senator from Tennessee
V      Vacant
(by ascension)
01865-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-15 15, 1865

01869-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1869
A. Johnson
17   Schuyler Colfax
March 23, 1823 – January 13, 1885
(aged 61)
Indiana 01869-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1869

01873-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1873
Republican 21
(1868)
25th
Speaker of the House
Grant
18   Henry Wilson
February 16, 1812 – November 22, 1875
(aged 63)
Massachusetts 01873-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1873

01875-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-22 22, 1875'
Republican 22
(1872)
U.S. Senator from Massachusetts
V      Vacant
(by death)
01875-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-22 22, 1875

01877-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1877
19   William A. Wheeler
June 30, 1819 – June 4, 1887
(aged 67)
New York 01877-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1877

01881-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1881
Republican 23
(1876)
U.S. Representative for
New York's 19th
Hayes
20   Chester A. Arthur
October 5, 1829 – November 18, 1886
(aged 57)
New York 01881-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1881

01881-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "september"-19 19, 1881
Republican 24
(1880)
21st
Collector of the Port of New York
Garfield
V      Vacant
(by ascension)
01881-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "september"-19 19, 1881

01885-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1885
Arthur
21   Thomas A. Hendricks
September 7, 1819 – November 25, 1885
(aged 66)
Indiana 01885-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1885

01885-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-25 25, 1885
Democratic 25
(1884)
16th
Governor of Indiana
Cleveland
V      Vacant
(by death)
01885-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-25 25, 1885

01889-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1889
22   Levi P. Morton
May 16, 1824 – May 16, 1920
(aged 96)
New York 01889-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1889

01893-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1893
Republican 26
(1888)
31st
Governor of New York
B. Harrison
23   Adlai Stevenson
October 23, 1835 – June 14, 1914
(aged 78)
Illinois 01893-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1893

01897-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1897
Democratic 27
(1892)
U.S. Representative for
Illinois' 13th
Cleveland
24   Garret Hobart
June 3, 1844 – November 21, 1899
(aged 55)
New Jersey 01897-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1897

01899-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-21 21, 1899
Republican 28
(1896)
President of the New Jersey Senate McKinley
V      Vacant
(by death)
01899-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-21 21, 1899

01901-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1901
25   Theodore Roosevelt
October 27, 1858 – January 6, 1919
(aged 60)
New York 01901-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1901

01901-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "september"-14 14, 1901
Republican 29
(1900)
33rd
Governor of New York
V      Vacant
(by ascension)
01901-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "september"-14 14, 1901

01905-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1905
T. Roosevelt
26   Charles W. Fairbanks
May 11, 1852 – June 4, 1918
(aged 66)
Indiana 01905-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1905

01909-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1909
Republican 30
(1904)
U.S. Senator from Indiana
27   James S. Sherman
October 24, 1855 – October 30, 1912
(aged 57)
New York 01909-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1909

01912-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "october"-30 30, 1912
Republican 31
(1908)
U.S. Representative for
New York's 27th
Taft
V      Vacant
(by death)
01912-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "october"-30 30, 1912

01913-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1913
28   Thomas R. Marshall
March 14, 1854 – June 1, 1925
(aged 71)
Indiana 01913-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1913

01921-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1921
Democratic 32
(1912)
27th
Governor of Indiana
Wilson
33
(1916)
29   Calvin Coolidge
July 4, 1872 – January 5, 1933
(aged 60)
Massachusetts 01921-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1921

01923-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "august"-02 2, 1923
Republican 34
(1920)
48th
Governor of Massachusetts
Harding
V      Vacant
(by ascension)
01923-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "august"-02 2, 1923

01925-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1925
Coolidge
30   Charles G. Dawes
August 27, 1865 – April 23, 1951
(aged 85)
Illinois 01925-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1925

01929-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1929
Republican 35
(1924)
Director of the Bureau of the Budget[n 2]
31   Charles Curtis
January 25, 1860 – February 8, 1936
(aged 76)
Kansas 01929-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1929

01933-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1933
Republican 36
(1928)
Senate Majority Leader from Kansas Hoover
32   John Nance Garner
November 22, 1868 – November 7, 1967
(aged 98)
Texas 01933-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "march"-04 4, 1933

01941-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1941
Democratic 37
(1932)
39th
Speaker of the House
F.D. Roosevelt
38
(1936)
33   Henry A. Wallace
October 7, 1888 – November 18, 1965
(aged 77)
Iowa 01941-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1941

01945-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1945
Democratic 39
(1940)
11th
Secretary of Agriculture
34   Harry S. Truman
May 8, 1884 – December 26, 1972
(aged 88)
Missouri 01945-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1945

01945-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-12 12, 1945
Democratic 40
(1944)
U.S. Senator from Missouri
V      Vacant
(by ascension)
01945-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "april"-12 12, 1945

01949-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1949
Truman
35   Alben W. Barkley
November 24, 1877 – April 30, 1956
(aged 78)
Kentucky 01949-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1949

01953-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1953
Democratic 41
(1948)
U.S. Senator from Kentucky
36   Richard Nixon
January 9, 1913 – April 22, 1994
(aged 81)
California 01953-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1953

01961-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1961
Republican 42
(1952)
U.S. Senator from California Eisenhower
43
(1956)
37   Lyndon B. Johnson
August 27, 1908 – January 22, 1973
(aged 64)
Texas 01961-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1961

01963-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-22 22, 1963
Democratic 44
(1960)
Senate Majority Leader
from Texas
Kennedy
V      Vacant
(by ascension)
01963-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "november"-22 22, 1963

01965-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1965
L. Johnson
38   Hubert Humphrey
May 27, 1911 – January 13, 1978
(aged 66)
Minnesota 01965-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1965

01969-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1969
Democratic 45
(1964)
Senate Majority Whip from Minnesota
39   Spiro Agnew
November 9, 1918 – September 17, 1996
(aged 77)
Maryland 01969-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1969

01973-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "october"-10 10, 1973
Republican 46
(1968)
55th
Governor of Maryland
Nixon
47
(1972)
V      Vacant
(by resignation)
01973-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "october"-10 10, 1973

01973-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-06 6, 1973
40   Gerald Ford
July 14, 1913 – December 26, 2006
(aged 93)
Michigan 01973-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-06 6, 1973[n 3]

01974-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "august"-09 9, 1974
Republican House Minority Leader from
Michigan's 5th
V      Vacant
(by ascension)
01974-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "august"-09 9, 1974

01974-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-19 19, 1974
Ford
41   Nelson Rockefeller
July 8, 1908 – January 26, 1979
(aged 70)
New York 01974-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "december"-19 19, 1974

01977-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1977
Republican 49th
Governor of New York
42   Walter Mondale
(1928-01-05) Enero 5, 1928 (edad 91)
Minnesota 01977-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1977

01981-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1981
Democratic 48
(1976)
U.S. Senator from Minnesota Carter
43 George H. W. Bush
June 12, 1924 – November 30, 2018
(age 94)[1]
Texas 01981-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1981

01989-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1989
Republican 49
(1980)
11th
Director of Central Intelligence
Reagan
50
(1984)
44   Dan Quayle
(1947-02-04) Pebrero 4, 1947 (edad 72)
Indiana 01989-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1989

01993-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1993
Republican 51
(1988)
U.S. Senator from Indiana G.H.W. Bush
45   Al Gore
(1948-03-31) Marso 31, 1948 (edad 71)
Tennessee 01993-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 1993

02001-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2001
Democratic 52
(1992)
U.S. Senator from Tennessee Clinton
53
(1996)
46   Dick Cheney
(1941-01-30) Enero 30, 1941 (edad 78)
Wyoming 02001-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2001

02009-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2009
Republican 54
(2000)
17th
United States Secretary of Defense
G.W. Bush
55
(2004)
47   Joe Biden
(1942-11-20) Nobyembre 20, 1942 (edad 77)
Delaware 02009-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2009

02017-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2017
Democratic 56
(2008)
U.S. Senator from Delaware Obama
57
(2012)
48   Mike Pence

(1959-06-07) Hunyo 7, 1959 (edad 60)

Indiana 02017-May mali sa ekspresyon: Hindi kinikilalang salitang "january"-20 20, 2017
-
Kasalukuyan
Republican 58
(2016)
50th Governor of Indiana Trump

Mga talaBaguhin

  1. The only Vice President to be sworn in outside of the United States of America (in Havana, Cuba), with special dispensation from Congress; twenty days after the original vice-presidential inauguration.
  2. Dawes was an experienced economist whose first elected office was Vice President.
  3. Office of Vice President filled under provisions of 25th Amendment.

Mga sanggunianBaguhin

  1. Served as Acting President under section 3 of the 25th Amendment on July 13, 1985, from 11:28 a.m. until 7:22 p.m.