Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos

Ang Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika ay ang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng Estados Unidos. Nalikha ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon ng Estados Unidos noong 1788.

  • Panunumpa sa katungkulan bilang Pangalawang-Pangulo

Ako si, (Pangalan ng Pangalawang-Pangulo/Acting Vice-President), na taimtim kong pinanunumpaan, na susuportahan ko at ipagtatanggol ang konstitusyon ng Estados Unidos laban sa mga kaaway, lokal at banyaga; na tiisin ko nang totoo at pagtatapat na kapareho; na kunin ang obligasyon nito nang malaya, na walang anumang pasubali o hangaring umiwas; na aking pinaniniwalaan na pagpapatakbo ang mga katungkulan ng tanggapan na ito'y aking papasukin. Kasihan nawa ako ng Diyos.

Talaan ng mga Pangalawang Pangulo ng Estados UnidosBaguhin

      Federalist (1)       Democratic-Republican (6)       Democratic (19)       Whig (2)       Republican (21)

Portrait Vice President State Term of office Party Term Previous office President
1      John Adams
October 30, 1735 – July 4, 1826
(aged 90)
Massachusetts Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
None 1
(1789)
United States Minister
to the
Court of St. James's
  Washington
  Federalist 2
(1792)
2      Thomas Jefferson
April 13, 1743 – July 4, 1826
(aged 83)
Virginia Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic-
Republican
3
(1796)
1st
United States Secretary of State
J. Adams
3      Aaron Burr
February 6, 1756 – September 14, 1836
(aged 80)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic-
Republican
4
(1800)
U.S. Senator from New York Jefferson
4      George Clinton
July 26, 1739 – April 20, 1812
(aged 72)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month
Democratic-
Republican
5
(1804)
1st
Governor of New York
6
(1808)
Madison
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
5      Elbridge Gerry
July 17, 1744 – November 23, 1814
(aged 70)
Massachusetts Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month
Democratic-
Republican
7
(1812)
9th
Governor of Massachusetts
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
6      Daniel D. Tompkins
June 21, 1774 – June 11, 1825
(aged 50)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic-
Republican
8
(1816)
Governor of New York Monroe
9
(1820)
7      John C. Calhoun
March 18, 1782 – March 31, 1850
(aged 68)
South Carolina Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month
Democratic-
Republican
10
(1824)
10th
United States Secretary of War
J.Q. Adams
Democratic 11
(1828)
Jackson
V      Vacant
(by resignation)
Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
8   Martin Van Buren
December 5, 1782 – July 24, 1862
(aged 79)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 12
(1832)
United States Minister
to the
Court of St. James's
9   Richard Mentor Johnson
October 17, 1780/81 – November 19, 1850
(aged 70)
Kentucky Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 13
(1836)
U.S. Representative for
Kentucky's 13th
Van Buren
10   John Tyler
March 29, 1790 – January 18, 1862
(aged 71)
Virginia Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month
Whig 14
(1840)
U.S. Senator from Virginia W.H. Harrison
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Tyler
11   George M. Dallas
July 10, 1792 – December 31, 1864
(aged 72)
Pennsylvania Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 15
(1844)
U.S. Senator from Pennsylvania Polk
12   Millard Fillmore
January 7, 1800 – March 8, 1874
(aged 74)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month
Whig 16
(1848)
14th
New York State Comptroller
Taylor
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'July' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Fillmore
13   William R. King
April 7, 1786 – April 18, 1853
(aged 67)
Alabama Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month[n 1]

Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month
Democratic 17
(1852)
President pro tempore of the Senate Pierce
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
14   John C. Breckinridge
January 16, 1821 – May 17, 1875
(aged 54)
Kentucky Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 18
(1856)
U.S. Representative for
Kentucky's 8th
Buchanan
15   Hannibal Hamlin
August 27, 1809 – July 4, 1891
(aged 81)
Maine Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 19
(1860)
26th
Governor of Maine
Lincoln
16   Andrew Johnson
December 29, 1808 – July 31, 1875
(aged 66)
Tennessee Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month
Democratic
National Union
20
(1864)
U.S. Senator from Tennessee
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
A. Johnson
17   Schuyler Colfax
March 23, 1823 – January 13, 1885
(aged 61)
Indiana Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 21
(1868)
25th
Speaker of the House
Grant
18   Henry Wilson
February 16, 1812 – November 22, 1875
(aged 63)
Massachusetts Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month'
Republican 22
(1872)
U.S. Senator from Massachusetts
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
19   William A. Wheeler
June 30, 1819 – June 4, 1887
(aged 67)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 23
(1876)
U.S. Representative for
New York's 19th
Hayes
20   Chester A. Arthur
October 5, 1829 – November 18, 1886
(aged 57)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month
Republican 24
(1880)
21st
Collector of the Port of New York
Garfield
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Arthur
21   Thomas A. Hendricks
September 7, 1819 – November 25, 1885
(aged 66)
Indiana Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month
Democratic 25
(1884)
16th
Governor of Indiana
Cleveland
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
22   Levi P. Morton
May 16, 1824 – May 16, 1920
(aged 96)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 26
(1888)
31st
Governor of New York
B. Harrison
23   Adlai Stevenson
October 23, 1835 – June 14, 1914
(aged 78)
Illinois Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 27
(1892)
U.S. Representative for
Illinois' 13th
Cleveland
24   Garret Hobart
June 3, 1844 – November 21, 1899
(aged 55)
New Jersey Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month
Republican 28
(1896)
President of the New Jersey Senate McKinley
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
25   Theodore Roosevelt
October 27, 1858 – January 6, 1919
(aged 60)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month
Republican 29
(1900)
33rd
Governor of New York
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'September' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
T. Roosevelt
26   Charles W. Fairbanks
May 11, 1852 – June 4, 1918
(aged 66)
Indiana Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 30
(1904)
U.S. Senator from Indiana
27   James S. Sherman
October 24, 1855 – October 30, 1912
(aged 57)
New York Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month
Republican 31
(1908)
U.S. Representative for
New York's 27th
Taft
V      Vacant
(by death)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
28   Thomas R. Marshall
March 14, 1854 – June 1, 1925
(aged 71)
Indiana Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Democratic 32
(1912)
27th
Governor of Indiana
Wilson
33
(1916)
29   Calvin Coolidge
July 4, 1872 – January 5, 1933
(aged 60)
Massachusetts Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month
Republican 34
(1920)
48th
Governor of Massachusetts
Harding
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Coolidge
30   Charles G. Dawes
August 27, 1865 – April 23, 1951
(aged 85)
Illinois Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 35
(1924)
Director of the Bureau of the Budget[n 2]
31   Charles Curtis
January 25, 1860 – February 8, 1936
(aged 76)
Kansas Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month
Republican 36
(1928)
Senate Majority Leader from Kansas Hoover
32   John Nance Garner
November 22, 1868 – November 7, 1967
(aged 98)
Texas Error in Template:Date table sorting: 'March' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 37
(1932)
39th
Speaker of the House
F.D. Roosevelt
38
(1936)
33   Henry A. Wallace
October 7, 1888 – November 18, 1965
(aged 77)
Iowa Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 39
(1940)
11th
Secretary of Agriculture
34   Harry S. Truman
May 8, 1884 – December 26, 1972
(aged 88)
Missouri Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month
Democratic 40
(1944)
U.S. Senator from Missouri
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'April' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Truman
35   Alben W. Barkley
November 24, 1877 – April 30, 1956
(aged 78)
Kentucky Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 41
(1948)
U.S. Senator from Kentucky
36   Richard Nixon
January 9, 1913 – April 22, 1994
(aged 81)
California Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Republican 42
(1952)
U.S. Senator from California Eisenhower
43
(1956)
37   Lyndon B. Johnson
August 27, 1908 – January 22, 1973
(aged 64)
Texas Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month
Democratic 44
(1960)
Senate Majority Leader
from Texas
Kennedy
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'November' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
L. Johnson
38   Hubert Humphrey
May 27, 1911 – January 13, 1978
(aged 66)
Minnesota Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 45
(1964)
Senate Majority Whip from Minnesota
39   Spiro Agnew
November 9, 1918 – September 17, 1996
(aged 77)
Maryland Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month
Republican 46
(1968)
55th
Governor of Maryland
Nixon
47
(1972)
V      Vacant
(by resignation)
Error in Template:Date table sorting: 'October' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month
40   Gerald Ford
July 14, 1913 – December 26, 2006
(aged 93)
Michigan Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month[n 3]

Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month
Republican House Minority Leader from
Michigan's 5th
V      Vacant
(by ascension)
Error in Template:Date table sorting: 'August' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month
Ford
41   Nelson Rockefeller
July 8, 1908 – January 26, 1979
(aged 70)
New York Error in Template:Date table sorting: 'December' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Republican 49th
Governor of New York
42   Walter Mondale
(1928-01-05) Enero 5, 1928 (edad 92)
Minnesota Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 48
(1976)
U.S. Senator from Minnesota Carter
43 George H. W. Bush
June 12, 1924 – November 30, 2018
(age 94)[1]
Texas Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Republican 49
(1980)
11th
Director of Central Intelligence
Reagan
50
(1984)
44   Dan Quayle
(1947-02-04) Pebrero 4, 1947 (edad 73)
Indiana Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Republican 51
(1988)
U.S. Senator from Indiana G.H.W. Bush
45   Al Gore
(1948-03-31) Marso 31, 1948 (edad 72)
Tennessee Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 52
(1992)
U.S. Senator from Tennessee Clinton
53
(1996)
46   Dick Cheney
(1941-01-30) Enero 30, 1941 (edad 79)
Wyoming Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Republican 54
(2000)
17th
United States Secretary of Defense
G.W. Bush
55
(2004)
47   Joe Biden
(1942-11-20) Nobyembre 20, 1942 (edad 78)
Delaware Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month

Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
Democratic 56
(2008)
U.S. Senator from Delaware Obama
57
(2012)
48   Mike Pence

(1959-06-07) Hunyo 7, 1959 (edad 61)

Indiana Error in Template:Date table sorting: 'January' is not a valid month
-
Kasalukuyan
Republican 58
(2016)
50th Governor of Indiana Trump

Mga talaBaguhin

  1. The only Vice President to be sworn in outside of the United States of America (in Havana, Cuba), with special dispensation from Congress; twenty days after the original vice-presidential inauguration.
  2. Dawes was an experienced economist whose first elected office was Vice President.
  3. Office of Vice President filled under provisions of 25th Amendment.

Mga sanggunianBaguhin

  1. Served as Acting President under section 3 of the 25th Amendment on July 13, 1985, from 11:28 a.m. until 7:22 p.m.