SimulasyonBaguhin

DepinisyonBaguhin

Ang Simulasyon ay isang panggagaya ng operasyon o proseso o sa isang klase ng sistema sa isang nakatakdang oras. Ang paggawa ng prosesong ito ay maaaring gawin sa manwal na paraan o maaring gumamit ng kompyuter. Sa kahit anong paraan na nasabi, nangangailangan ito ng pagtala at paggawa ng mga artipisyal na impormasyon ng sistema, at obserbasyon ng sistema upang maberipika ang mga hinuha sa mga karakter ng totoong sistema

Ang paguugali ng sistema ay maaaring pag-aralan sa mga tiyak na oras gamit ang isang modelong pang-simulasyon. Ang modelong ito ay nagagawa lamang base sa iba't ibang palagay sa sistemang inoobserbahan. Ang mga palagay na ito ay maaaring sa pormang matematikal, lohikal o simbolikong relasyon sa pagitan ng mga entitites o ang bagay na interes ng pag-aaral. Kapag ang mga ito ay nadebelop na at napatunayan na tama, ang modelong nagawa ay maaari nang gamitin upang malaman ang mga posibilidad na mangyari sa isang sistema kaspag pinatupad ang isang tiyak na polisiya o pagbabago rito. Ang mga potensiyal na pagbabago sa sistema ay maaaring gayahin muna at tingnan sa modelo, para makita ang mga potensiyal na epekto nito at makita ang mga gastos ng mga ito.

Kailan nararapat na gamitin ito?Baguhin

 1. Kapag ang sistemang gustong pag-aralan ay masyadong kumplikado upang gawin ng mga mananaliksik ng manwal
 2. Kapag gusto makita ng mananaliksik ang epekto ng mga pagbabagong pangimpormasyon, panorganisasyon at pangkapaligiran ng sistema.
 3. Kapag ang mga kaalamang nakuhang pang simulasyon ay makakadagdag ng halaga sa pagbabagong iminumungkahi ng imbestigasyon
 4. Kapag maaaring palitan ang mga input at ng mga impormasyong naobserbahan at tingnan ang mga resulta ay makakakita ng mga mahahalagang punto kung saan ay makakahinuha ng mga importanteng implementasyon sa sistema
 5. Ang Simulasyon ay maaaring gamitin na isang gamit or isang paraan upang suportahan ang mga analitikong pag-aaral at makagawa ng isang metodolohiya sa paggawa ng solusyon
 6. Maaari itong gamitin upang makagawa ng mga bagong desisyon at mga polisiya at mga preparasyon sa mga bagay na maaaring mangyari sa sistema
 7. Ito ay maaaring gamitin upang maberipika ang mga analitikong solusyon sa problema
 8. Ito ay maaaring gamitin upang malaman ang mga kinakailngan ng mga makina at kagamitan at mga kakanyahan nito sa operasyon
 9. Ito ay maaaring gamitin upang malaman ang mga kinakailangan ng operasyon nang hindi naaantala ang operasyon nito.

Kailan ito hindi nararapat gamitinBaguhin

 1. Kapag ang problema ay madaling masolusyunan gamit ang alternatibong paraan
 2. Kapag ang problema ay kayang solusyunan sa analitikong paraan
 3. Kapag ang problema ay maaaring magawa at masolusyunan gamit ang iba't ibang eksperimento kumpara sa paggamit ng software na mayroon ang mananaliksik
 4. Kapag ang gastos ng pagbili ng software ay mas mahal sa aktwal na gastos ng pageekperimento.
 5. Kapag may mga impormasyon na maaaring gamitin sa simulasyon, ngunit kung wala, ay hindi ito magandang gamitin.
 6. Kapag ang mga taong kasama sistema ay may hindi risonableng ekspektasyon mula sa pag-aaral
 7. Kapag masyadong kumplikado ang sistema na hindi na kayang bigyang depinisyon ng mga mananaliksik.

Mga SanggunianBaguhin