Alpabetong Arabe

(Idinirekta mula sa Sulat Arabo)

Ang sulat Arabo ang sistemang panulat ng maraming wika ng Asya at Aprika tulad ng Arabo, Persa (Persian) (maliban sa Tayikistan, kung saan ang alpabetong Siriliko ang kasalukuyang ginagamit),[1] at Urdu. Kasunod ng alpabetong Latino, ito ang sistemang panulat na may pinakamalawak na paggamit.[2] Sinusulat ito mula kanan pakaliwa.

Mga titikBaguhin

Sumusunod ang 28 mga titik ng abyad Arabo:

Pangalan Saling-sulat APD Hulihan Gitnaan Unahan Mag-isahan
alef ā / iba-iba, kasama ang [aː] * آ/ ا *
be b [b]
te t [t]
s̄e [θ]
jim j [ʤ]
ḩe(-ye jimi) [ħ]
khe kh [x]
dāl d [d] * *
z̄āl [ð] * *
re r [r] * *
ze z [z] * *
sin s [s]
shin sh [ʃ]
şād ş [sˤ]
ẕād [dˤ] ﺿ
ţā ţ [tˤ]
z̧ā [ðˤ]
eyn [ʕ]
gheyn gh [ɣ]
fe f [f]
qāf q [q]
kāf k [k] ـك ـكـ كـ ك
lām l [l]
mim m [m]
nun n [n]
he h [h]
vāv v / u / ow [w] / [uː] * و * و
ye y , i [j] , [iː] ـي ي

Mga kataliwasanBaguhin

Mayroong pitong titik sa abyad Arabo na hindi dumurugtong sa ibang mga titik tulad ng mga iba sa abyad. Ang pitong ito ay walang mga unahan o gitnaang anyo ngunit ang mag-isahan at ang hulihang mga anyo ay ginagamit sa halip sapagkat hindi pinahihintulutan ng mga itong madugtungan sila mula sa kaliwa sa ibang mga titik sa salita. Halimbawa na ang kung ang titik اalef ay nasa unahan ng salita tulat ng اینجا injā, "dito" sa Persa (Persian), ginagamit ang unahang anyo ng alef. O kaya sa kaso ng اِمروز, emruz, "ngayon" sa Persa (Persian), ang titik re ay gumagamit ng hulihang anyo at ang titik وvāv ay gumagamit ng unahang anyo bagaman nasa gitna sila ng salita.

Mga sanggunianBaguhin