Ang manggagamit na ito ay mula sa Pilipinas.
Ang tagagamit na ito ay Pilipino.
filKatutubong mananalita ng Filipino ang manggagamit na ito.
pilAng tagagamit na ito ay mananalita ng Pilipino.