Talaan ng mga Larong Mario

Si Mario, ang maskot ng Nintendo, ay lumabas sa mahigit sa 200 na video game hanggang ngayon. Ito ang lista ng mga video game kung saan si Mario ay lumabas.

1980sBaguhin

1981Baguhin

1982Baguhin

1983Baguhin

1984Baguhin

1985Baguhin

1986Baguhin

1987Baguhin

1988Baguhin

1989Baguhin

1990sBaguhin

1990Baguhin

1991Baguhin

1992Baguhin

1993Baguhin

1994Baguhin

1995Baguhin

1996Baguhin

1997Baguhin

1998Baguhin

1999Baguhin

2000sBaguhin

2000Baguhin

2001Baguhin

2002Baguhin

2003Baguhin

2004Baguhin

2005Baguhin

2006Baguhin

2007Baguhin

2008Baguhin

2009Baguhin

Spin-off na franchiseBaguhin