Talaan ng mga Larong Mario

Si Mario, ang maskot ng Nintendo, ay lumabas sa mahigit sa 200 na video game hanggang ngayon. Ito ang lista ng mga video game kung saan si Mario ay lumabas.

1980s baguhin

1981 baguhin

1982 baguhin

1983 baguhin

1984 baguhin

1985 baguhin

1986 baguhin

1987 baguhin

1988 baguhin

1989 baguhin

1990s baguhin

1990 baguhin

1991 baguhin

1992 baguhin

1993 baguhin

1994 baguhin

1995 baguhin

1996 baguhin

1997 baguhin

1998 baguhin

1999 baguhin

2000s baguhin

2000 baguhin

2001 baguhin

2002 baguhin

2003 baguhin

2004 baguhin

2005 baguhin

2006 baguhin

2007 baguhin

2008 baguhin

2009 baguhin

Spin-off na franchise baguhin