Ang tipan o tipanan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: