Ang , sa hiragana, o sa katakana, ay isa sa mga kanang Hapones na kumakatawan sa isang mora. Kumakatawan itong dalawa sa tunog [to], at kapag nakasulat na may dakuten ay kumakatawan sa tunog [do]. Sa wikang Ainu, maaaring isulat ang katakanang ト na may handakuten (na mailalagay sa kompyuter bilang alinman sa isang karakter (ト ゚) o dalawang pinagsamang karakter (ト ゜) upang kumatawan sa tunog [tu], at mapagpapalit sa katakanang ツ ゚.


Hiragana

Katakana
Transliterasyon to
may dakuten do
Hiragana Man'yōgana:
Katakana Man'yōgana
Pagbaybay sa kana 東京のト
(Tōkyō no "to")
Kodigong Morse ・・-・・
Braille ⠞
Unicode U+3068, U+30C8
kana gojūon
wa ra ya ma ha na ta sa ka a
sokuon wi ri mi hi ni chi shi ki i
dakuten n ru yu mu fu nu tsu su ku u
chōonpu we re me he ne te se ke e
wo ro yo mo ho no to so ko o
Anyo Rōmaji Hiragana Katakana
Karaniwang t-
(た行 ta-gyō)
to
tou
too
, toh
とう, (とぅ)
とう, とぅ
とー
トウ, (トゥ)
トオ, トォ
トー
Pagdagdag ng dakuteng d-
(だ行 da-gyō)
do
dou
doo
, doh
どう, (どぅ)
どう, (ど ぅ)
どー
ドウ, (ドゥ)
ドオ, ドォ
ドー
Mga iba pang karagdagang anyo
Anyong A (tw-)
Romaji Hiragana Katakana
twa とぁ トァ
twi とぃ トィ
tu, twu とぅ トゥ
twe とぇ トェ
(two) (とぉ) (トォ)
Anyong B (dw-)
Romaji Hiragana Katakana
dwa どぁ ドァ
dwi どぃ ドィ
du, dwu どぅ ドゥ
dwe どぇ ドェ
(dwo) (どぉ) (ドォ)

Ayos ng pagkakasulat baguhin

 
Pagsulat ng と
 
Pagsulat ngト
 
Pagsulat ng と
 
Pagkakasunud-sunod ng stroke sa pagsulat ト

Nabubuo ang katakanang ト sa dalawang paghagod:

  1. Isang patayo na paghagod sa gitna;
  2. Isang linya na nakaturo nang pababa patungo sa kanan.

Iba pang mga representasyon ng komunikasyon baguhin

  • Buong pagkatawan sa Braille
と / ト sa Braille ng Hapones
と / ト
sa
ど / ド
do
とう /トー
/tou
どう /ドー
/dou
Mga iba pang kana batay sa Braille ngと
ちょ / チョ
cho
ぢょ /ヂョ
jo/dyo
ちょう / チョー
chō
ぢょう / ヂョー
/dyō
                         
Titik
Pangalanng unicode HIRAGANA LETTER TO KATAKANA LETTER TO HALFWIDTH KATAKANA LETTER TO KATAKANA LETTER SMALL TO HIRAGANA LETTER DO KATAKANA LETTER DO
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12392 U+3068 12488 U+30C8 65412 U+FF84 12787 U+31F3 12393 U+3069 12489 U+30C9
UTF-8 227 129 168 E3 81 A8 227 131 136 E3 83 88 239 190 132 EF BE 84 227 135 179 E3 87 B3 227 129 169 E3 81 A9 227 131 137 E3 83 89
Numerikong karakter na reperensya と と ト ト ト ト ㇳ ㇳ ど ど ド ド
Shift JIS 130 198 82 C6 131 103 83 67 196 C4 130 199 82 C7 131 104 83 68