Sa sulat-Hapones, ang sa hiragana at sa katakana (e kung naromanisado) ay sumasakop sa ika-apat na puwesto, sa gitna ng at , sa modernong sistemang Gojūon (五十音) ng pagsasama ng kana. Sa Iroha, sinasakop nila ang ika-34 na puwesto, sa gitna ng at . Sa talahanayan sa kanan (nakaayos ayon sa mga tudling, mula sa kanan pakaliwa), え ay nasa unang tudling (あ行, "tudling A") at ang ikaapat na hilera (え段, "hanay E"). Kumakatawan itong dalawa sa [e].


Hiragana

Katakana
Transliterasyon e
Hiragana Man'yōgana:
Katakana Man'yōgana
Pagbaybay sa kana 英語のエ
(Eigo no "e")
Kodigong Morse -・---
Braille ⠋
Unicode U+3048, U+30A8
kana gojūon
wa ra ya ma ha na ta sa ka a
sokuon wi ri mi hi ni chi shi ki i
dakuten n ru yu mu fu nu tsu su ku u
chōonpu we re me he ne te se ke e
wo ro yo mo ho no to so ko o
Anyo Rōmaji Hiragana Katakana
Karaniwang a/i/u/e/o
(あ行 a-gyō)
e
ei

ee ē

えい, えぃ
ええ, えぇ
えー
エイ, エィ
エエ, エェ
エー

Pinagmulan baguhin

Nagmula ang え at エ sa man'yōgana, mula sa kanjing at , ayon sa pagkakabanggit.

Nakapasok ang makalumang kanang (we), pati na rin ang mga maraming di-pasimulang paglitaw ng kana na へ (he), sa modernong wikang Hapones bilang え. Binibigkas na ngayon ang direksyunal na katagang へ bilang "e", bagaman hindi nakasulat bilang え. Kapag ihahambing ito sa (ha) at (wo), na binibigkas na "wa" at "o" kapag ginamit sila bilang mga pambalarilang kataga.

Mga uri baguhin

Ginagamit ang mga pinaliit na bersyon ng kana (ぇ, ェ) upang ipahayag ang mga banyagang mora sa wikang Hapones, tulad ng ヴェ(ve). Sa ilang Okinawenseng sistema ng pagsulat, sinamahan din ang isang maliit na ぇ sa mga kana na く ( ku ) at ふ (fu o hu) upang bumuo ng mga digrap na くぇ kwe at ふ ぇhwe.

Pagsasatitik baguhin

Sa mga sistemang romanisasyong Hepburn, Kunrei-shiki at Nihon-shiki, parehong isinasatitik ang え at bilang "e". Sa sistemang sirilisasyong Polivanov, isinasatitik ang mga kana bilang "э".

Ayos ng pagkakasulat baguhin

 
Pagsulat ng え
 
Pagsulat ng エ
 
Stroke order sa pagsusulat え

Sinusulat ang hiragana na え sa dalawang paghagod:

  1. Sa tuktok, isang maikling hilising paghagod na nagpapatuloy pababa at pakanan.
  2. Sa ibaba, isang paghagod na binubuo ng isang pahalang na linya, isang hisiling nagpapatuloy pababa at pakaliwa, at isang pakanang paghagod na kahawig ng tilda (~).
 
Stroke order sa pagsulat エ

Sinusulat ang katakana na エ sa tatlong paghagod:

  1. Sa itaas, isang pahalang na paghagod mula kaliwa pakanan.
  2. Isang pababang patayong paghagod na nagsisimula sa gitna ng unang paghagod.
  3. Sa ibaba, isang pahalang na paghagod na kahilera ng unang paghagod, at kumokonekta sa pangalawa. Kadalasan, medyo mas mahaba ang ikalawang paghagod kaysa sa una.

Ito rin ang paraan upang sulatin ang Lating letra na "I" (bagaman hindi katulad ang tamang hugis ng malaking titik sa mas maliit na titik ng Lating titik na "l")

Mga iba pang pagkakatawan baguhin

  • Buong pagkatawan sa Braille
え / エ sa Braille ng Hapones
え / エ

e

えい / エー

ē/ei

    
Titik
Pangalanng unicode HIRAGANA LETTER E KATAKANA LETTER E HALFWIDTH KATAKANA LETTER E
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12360 U+3048 12456 U+30A8 65396 U+FF74
UTF-8 227 129 136 E3 81 88 227 130 168 E3 82 A8 239 189 180 EF BD B4
Numerikong karakter na reperensya え え エ エ エ エ
Shift JIS 130 166 82 A6 131 71 83 47 180 B4
Titik
Pangalanng unicode HIRAGANA LETTER SMALL E KATAKANA LETTER SMALL E HALFWIDTH KATAKANA LETTER SMALL E
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12359 U+3047 12455 U+30A7 65386 U+FF6A
UTF-8 227 129 135 E3 81 87 227 130 167 E3 82 A7 239 189 170 EF BD AA
Numerikong karakter na reperensya ぇ ぇ ェ ェ ェ ェ
Shift JIS 130 165 82 A5 131 70 83 46 170 AA
Titik 𛀀 𛀁
Pangalanng unicode KATAKANA LETTER ARCHAIC E HIRAGANA LETTER ARCHAIC YE
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex
Unicode 110592 U+1B000 110593 U+1B001
UTF-8 240 155 128 128 F0 9B 80 80 240 155 128 129 F0 9B 80 81
UTF-16 55340 56320 D82C DC00 55340 56321 D82C DC01
Numerikong karakter na reperensya 𛀀 𛀀 𛀁 𛀁
 
Wiktionary
Tingnan ang sa
Wiktionary, ang malayang talahulugan.