Ang , sa hiragana o sa katakana, ay isa sa mga kanang Hapones na kumakatawan sa isang mora. Kumakatawan itong dalawa sa [so]. Hindi tumutugma itong bersyon ng titik na ginamit ng mga font ng kompyuter sa paraan ng pagsulat ng karamihan sa mga katutubong Hapones gamit ang kanilang kamay. Ipinapakita rito ang katutubong paraan bilang alternatibong anyo.


Hiragana

Katakana
Transliterasyon so
may dakuten zo
Hiragana Man'yōgana:
Katakana Man'yōgana
Pagbaybay sa kana そろばんのソ
(Soroban no "so")
kana gojūon
wa ra ya ma ha na ta sa ka a
sokuon wi ri mi hi ni chi shi ki i
dakuten n ru yu mu fu nu tsu su ku u
chōonpu we re me he ne te se ke e
wo ro yo mo ho no to so ko o
Anyo Rōmaji Hiragana Katakana
Karaniwang s-
(さ行 sa-gyō)
kaya
sou soo
, soh
そう, そ ぅ
そお, そ ぉ
そー
ソウ, ソ

ゥソオ, ソ ォソー

Pagdagdag ng dakuteng z-
(ざ行 za-gyō)
zo
zou
zoo
, zoh
ぞう, ぞ ぅ
ぞお, ぞ ぉ
ぞー
ゾウ, ゾ ゥ
ゾオ, ゾ ォ
ゾー

Ayos ng pagkakasulat baguhin

 
Pagsulat ng そ
 
Pagsulat ng ソ
 
Pagsulat ng そ
 
Pagsulat ng ソ

Alternatibong anyo baguhin

 
Kahaliling hugis ng Hiragana

Mga iba pang pagkakatawan baguhin

  • Buong pagkatawan sa Braille
そ / ソ sa Braille ng Hapones
そ /ソ
so
ぞ / ゾ
zo
そう / ソ ー
ぞう /ゾ ー
Mga iba pang kana batay sa Braille ng そ
し ょ / シ ョ
sho
じ ょ / ジ ョ
jo
し ょ う / シ ョ ーshō じ ょ う / ジ ョ ー
                         


Titik ソ
Pangalanng unicode HIRAGANA LETTER SO KATAKANA LETTER SO HALFWIDTH KATAKANA LETTER SO HIRAGANA LETTER ZO KATAKANA LETTER ZO
Pagsasakodigo decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex decimal hex
Unicode 12381 U+305D 12477 U+30BD 65407 U+FF7F 12382 U+305E 12478 U+30BE
UTF-8 227 129 157 E3 81 9D 227 130 189 E3 82 BD 239 189 191 EF BD BF 227 129 158 E3 81 9E 227 130 190 E3 82 BE
Numerikong karakter na reperensya そ そ ソ ソ ソ ソ ぞ ぞ ゾ ゾ
Shift JIS 130 187 82 BB 131 92 83 5C 191 BF 130 188 82 BC 131 93 83 5D
 
Wiktionary
Tingnan ang sa
Wiktionary, ang malayang talahulugan.

Mga sanggunian baguhin