Ang topolohiya ay maaaring tumukoy sa mga nasa ibaba. Tinatawag na topologo kung lalaki, topologa, o topolohista ang mga dalubhasa sa mga larangan ng: