Wikipedia:Mga nominasyon para sa Napiling Artikulo at Larawan/MariMar/2

MariMarBaguhin

artikulo (suleras), nominasyon ni User:Celester Mejia

 • Sang-ayon. Muli ko itong ininomina dahil sa tingin ko, nasunod ko na ang pamantayan ng kalidad ng isang artikulo na inyong ipinadagdag at ipinabago. Maayos na ang pagkakalimbag. Salamat. Celester Mejia 3 Pebrero 2008 (UTC)
 • Kumento masyadong kaunti ang mga sanggunian at marami sa mga teksto ay walang cite.--Lenticel (usapan) 22:18, 7 Pebrero 2008 (UTC)
 • Kondisyonal na pagsang-ayon Sasang-ayon lamang ako kung: 1)Kung mabigyan mo ng dagdag na sangguni; 2)Kung maiwiki mo ang huling seksyon sa pag-aalis ng mga tekstong matapang; 3)Kung maigawa mo ang ikalawa sa huling seksyon at iba pang seksyon sa patalatang ayos (paragraph form). -- Felipe Aira 02:18, 8 Pebrero 2008 (UTC)
  • Naayos ko na. Naalis ko na ang Pagbabago mula sa orihinal dahil wala akong mahanap na sanggunian. Nagdagdag na rin ako ng mga karagdagang sanggunian. Nagbago na rin ako ng mga tekstong matatapang. Celester Mejia 19:39, 23 Pebrero 2008 (UTC)
   • Sa katotohanan, hindi mo naman kailangang alisin ang seksyong iyon dahil ang iyong sanggunian ay ang mismong palabas na MariMar at Marimar. Ang hinihiling ko lamang ay patalata ang ayos nito, hindi patala. Sunod, ang huling seksyon ay mayroong pa ring mga tekstong matapang, ako na ang mag-aalis. Malapit na akong sumang-ayon. -- Felipe Aira 12:59, 23 Pebrero 2008 (UTC)
   • Sasang-ayon na lamang ako kung maipapaalam mo kung saan mo nakuha ang impormasyon ng seksyong "Kasikatan sa Pilipinas", at kung maibabalik mo ang pagkakaiba sa mehikanong bersyon ngunit sa patalatang ayos. -- Felipe Aira 13:08, 23 Pebrero 2008 (UTC)
    • Naipaalam ko na kung saan ko nakuha ang impormasyon sa Kasikatan sa Pilipinas. Nabalik ko na rin ang mga Pagbabago sa Pilipinong MariMar sa patalatang ayos. Nagdagdag na rin ako ng mga Pagkilala o mga awards sa artikulo. Lahat ng iyon ay may kasamang sanggunian. Salamat. Lester Mejia 11:09, 24 Pebrero 2008 (UTC)
     • Sang-ayon Nagawa na ang lahat ng hiningi upang mapaganda ang artikulo. Salamat Celester. -- Felipe Aira 02:49, 25 Pebrero 2008 (UTC)
 • Gawin na itong NA dahil wala namang tumututol. Kung may magreklamo, mayroon naman tayong pagbabalik-tanaw. Hindi naman permenente ang concensus. --Jojit (usapan) 06:17, 17 Marso 2008 (UTC)
  • Sang-ayon - pumapangalawa sa mungkahi at sa pagiging napiling artikulo nito. - AnakngAraw 06:34, 17 Marso 2008 (UTC)

Sa wakas nagsara din ito! Kung walang tututol ito na ang ating bagong Napiling Artikulo! -- Felipe Aira 07:02, 17 Marso 2008 (UTC)