Wikipedia:Mga nominasyon para sa napiling nilalaman/Sima Qian

Sima QianBaguhin

Template:UnangPahinaArtikulo/Sima Qian - Gawa ni Matangdilis; nominasyon ni AnakngAraw

  • Sang-ayon - malawak na kaalaman hinggil sa paksang Intsik; makikita ang isang aspeto ng Sinaunang Tsina. - AnakngAraw 02:44, 4 Agosto 2008 (UTC)
  • Tutol Pakiwiki: kulang ang pagkakawing sa iba pang mga artikulo, ayusin ang seksyong "tala". At tila kulang din po ang mga sangguni maliban na lamang po kung mapapatunayan ng nagsulat na nabasa niya po lahat ng mga aklat at babasahing sinangguian niya, tumututol po ako. Huli rin po, maaari po bang dagdagan ito ng mga larawan? -- Felipe Aira 10:04, 4 Agosto 2008 (UTC)