Cagayan ang pangalan ng ilang mga pook sa Pilipinas.