Hukuman ng Apelasyon

hukumang pag-aapela sa Pilipinas

Ang Hukuman ng Apelasyon[1] (Ingles: Court of Appeals) ay isang kalipunan ng hukuman sa pag-aapela sa Pilipinas. Binubuo ang Hukuman ng Apelasyon ng isang namumunong mahistrado at animnapu't walong kasamang mahistrado. Alinsunod sa Saligang Batas, ang Hukuman ng Apelasyon ay "hindi lamang nirerepaso ang mga pasya ng Mga Panrehiyong Hukuman sa Paglilitis, mga gawad, mga husga, huling kautusan o resolusyon ng, o inawtorisa ng mga ahensyang administratibo na ginanap ang tungkuling kuwasi-hudisyal na binabanggit sa Patakaran 43 ng mga Patakaran ng Pamamaraang Sibil (Rules of Civil Procedure) ng 1997, dagdag pa dito ang Pambansang Komisyon sa Amnestiya (Pampangulong Proklamasyon Blg. 347 ng 1994) at ang Tanggapan ng Tanodbayan."[2] Sa ilalim ng Batas Republika Blg. 9282, na itinaas ang Hukuman ng Apelasyon sa Buwis sa parehong antas ng Hukuman ng Apelasyon, sumasailalim ang pasyang en banc ng Hukuman ng Apelasyon sa Buwis sa pagrepaso ng Kataas-taasang Hukuman sa halip ng Hukuman ng Apelasyon (taliwas sa kung ano ang kasalukuyang binigay sa Seksyon 1, Patakaran 43 ng mga Patakaran ng Hukuman). Dinagdag sa mabigat na listahan ang mga desisyon at resolution ng Pambansang Komisyon ng Ugnayan sa Paggawa na inisyal na ngayong marerepaso ng Hukuman ng Apelasyon, imbis na isang direktang pagdulog sa Kataas-taasang Hukuman, sa pamamagitan ng petisyon para sa certiorari sa ilalim ng Patakaran 65.[3]

Matatagpuan ang mga gusalin ng Hukuman ng Apelasyon sa Kalye Maria Orosa, Ermita sa Maynila, sa lugar kung saan dating bahagi ng kampus ng Unibersidad ng Pilipinas, Maynila.

Kasaysayan

baguhin

Naorgnisa noong 1 Pebrero 1936, inisyal na binubuo ang Hukuman ng Apelasyon ni Mahistrado Pedro Concepcion bilang ang unang namumunong mahistrado at sampung hukom sa pag-aapela na hinirang ng pangulo ng Pilipinas na may pagpayag ng Komisyon sa Paghirang ng Kapulungang Pambansa ng Pilipinas. Mayroon itong ekslusibong hurisdiskyon sa pag-aapela ng lahat ng kaso na hindi pumapatak sa ilalim ng Kataas-taasang Hukuman na binubuo ng pitong kasapi. Huli na ang mga pasya nito sa mga kasong ito, maliban kapag kinakailangan patunayan ang kaso na irepaso ng Kataas-taasang Hukuman sa pamamagitan ng petisyon para sa certiorari sa mga katanungan sa batas. Mayroon din itong orihinal na hurisdiksyon sa pag-isyu ng mga writ (o sulat) ng mandamus, prohibition (pagbabawal), injunction (pag-uutos), certiorari, habeas corpus at iba pang katuwang na mga writ sa pagtulong sa hurisdiksyong pag-aapela nito. Umuupo ang hukuman na en banc o sa dalawang dibisyon, isa sa anim at isa pa ng limang mahistrado. May kaparehong kuwalipakasyon ang mga mahistrado sa pag-aapela tulad ng naibigay sa Konstitusyon para sa mga mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman.

Noong Marso 1938, pinagalan ang mga hukom bilang mga mahistrado (o justices) at nadagdagan ang kanilang bilang mula labing-isa hanggang naging labing-lima, na may tatlong dibisyon ng lima sa ilalim ng Batas Komonwelt Blg. 259. Noong 24 Disyembre 1941, nadagdagan muli ang mga kasapi ng korte sa labing-siyam na mga mahistrado sa ilalim ng Kautusang Tagapapaganap Blg. 395.

 
Hukuman ng Apelasyon

Gumana ang hukuman noong panahon ng pananakop ng mga Hapon mula 1941 hanggang 1944. Bagaman, noong Marso 1945, binuwag ang hukuman ni Pangulong Sergio Osmeña sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 37. Sa katapusan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, naibalik ang mga prosesong demokratiko sa bansa. Noong 4 Oktubre 1946, pinasa ang Batas Republika Blg. 52, na muling nililikha ang Hukuman ng Apelasyon, na may isang namumunong mahistrado at labing-apat na mga kasamang mahistrado. Binubuo ang hukuman ng limang dibisyon ng may tatlong mahistrado bawat isa.

Noong 23 Agosto 1956, napalawig ang mga bilang ng kasapi sa hukuman sa labing-walong mahistrado dahil sa Batas Republika Blg. 1605. Napataas pa uli ang bilang sa dalawampu't apat na mahistrado ayon sa Batas Republika Blg. 5204 na sinang-ayunan noong 15 Hunyo 1968. Pagkalipas ng sampung toan, lumobo sa mas malaking hukuman ito sa apatnapu't limang mahistrado sa ilalim ng Kautusang Pampangulo Blg. 1482 noong 10 Hunyo 1978. Pagkatapos, nagkaroon ng muling pag-oorginasa ng hudikatura noong Enero 17, 1983, sa pamamagitan ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 864 ni Pangulong Ferdinand Marcos. Napalitan ang pangalang ng hukuman sa Intermediate Appellate Court o Intermediyang Hukumang Pag-aapela, at napalaki ang kasapi nito sa limampu't isang mga mahistrado. Bagaman, tatlumpu't pito lamang ang nahirang sa hukumang ito.

Noong 28 Hulyo 1986, nilabas ni Pangulong Corazon Aquino ang Kautusang Tagapagpanap Blg. 33, na ibinalik ang orihinal na pangalan ng hukuman sa Hukuman ng Apelasyon, at ang namumunong mahistrado nito at ang limangpung kasamang mahistrado.

Noong 23 Pebrero 1995, naipasa ang Batas Republika Blg. 7902, na pinalawig ang hurisdiksyon ng hukuman na naging epektibo noong 18 Marso 1995. Noong 30 Disyembre 1996, nilikha ng Batas Republika Blg. 8246 ang anim na karagdagang dibisyon sa hukuman, sa gayon, dinadagdagan ang kasapi mula limangpu't isa sa animnapu't siyam na mahistrado. Binigyan daan ng mga karagdagang mga dibisyon na ito—tatlo para sa Visayas at tatlo para sa Mindanao—ang pagsasarehiyon ng hukumang pag-aapela. Nakaluklok ang hukuman sa Visayas sa Lungsod ng Cebu, habang nasa Lungsod ng Cagayan de Oro naman ang tahanan ng hukuman sa Mindanao.

Noong 1 Pebrero 2018, ipinagdiwang hukuman ang ika-82 anibersaryo nito.[4]

Kasalukuyang Komposisyon

baguhin

Ang Hukuman ng Apelasyon ay binubuo ng isang namumunong mahistrado at animnapu't walong kasamang mahistrado. Kabilang sa mga kasalukuyang miyembro ng korte, si [[Fernanda Lampas-Peralta|Lampas-Peralta, FernandaFernanda Lampas-Peralta]] ay ang pinakamatagal na nagsisilbing kasamang mahistrado, na may panunungkulan ng 7468 araw (20 taon, 164 araw) hanngang 21:27, Lunes Hulyo 22, 2024 (UTC); ang mga pinakabagong talagang miyembro ng Korte ay sina Javier, Raymond JosephRaymond Joseph Javier, Gengos-Ignalaga, Maria ConsejoMaria Consejo Gengos-Ignalaga and Chua-Cheng, Lorna FranciscaLorna Francisca Chua-Cheng na nagsimulang nanilbihan noong Setyembre 26, 2023[5].

Listahan

baguhin
Opiasina Pangak=lan
Kaarawan at edad
Pagkakatalaga Tinalaga ni Pagreretiro
(70 years old)[6]
Pinalitan
Namumunmong Mahistrado Punzalan-Castillo, MariflorMariflor Punzalan-Castillo
pinanganak (1954-09-21) 21 Setyembre 1954 (edad 69)
Nobyembre 17, 2023[7] Marcos Jr., Marcos Jr. Setyembre 21, 2024 Salazar-Fernando, Salazar-Fernando
Nakakatandang Kasamang Mahistrado Lampas-Peralta, FernandaFernanda Lampas-Peralta
pinanganak (1960-06-26) 26 Hunyo 1960 (edad 64)
Pebrero 9, 2004 Macapagal-Arroyo Hunyo 26, 2030 -
Kasamang Mahistrado Bato Jr., RamonRamon Bato Jr.
pinanganak (1958-08-27) 27 Agosto 1958 (edad 65)
Marso 15, 2004 Macapagal-Arroyo Agosto 27, 2028 Regino
Kasamang Mahistrado Bruselas Jr., ApolinarioApolinario Bruselas Jr.
(1956-05-06) 6 Mayo 1956 (edad 68)
Agosto 1, 2004 Macapagal-Arroyo Mayo 6, 2026 Brawner, Brawner, Sr.
Kasamang Mahistrado Garcia, RamonRamon Garcia
(1954-05-10) 10 Mayo 1954 (edad 70)
Agosto 1, 2004 Macapagal-Arroyo Mayo 10, 2024 Candido Rivera
Kasamang Mahistrado Gonzales-Sison, MarleneMarlene Gonzales-Sison
(1956-02-28) 28 Pebrero 1956 (edad 68)
Mayo 8, 2005 Macapagal-Arroyo Pebrero 28, 2026 Pine, Pine
Kasamang Mahistrado Sorongon, EdwinEdwin Sorongon
(1954-10-29) 29 Oktubre 1954 (edad 69)
Oktubre 30, 2009 Macapagal-Arroyo Oktubre 29, 2024 Tagle, Tagle
Kasamang Mahistrado Cruz, RamonRamon Cruz
(1957-08-25) 25 Agosto 1957 (edad 66)
Oktubre 30, 2009 Macapagal-Arroyo Agosto 25, 2027 Bersamin
Kasamang Mahistrado Garcia-Fernandez, MyraMyra Garcia-Fernandez
(1963-06-24) 24 Hunyo 1963 (edad 61)
Pebrero 24, 2010[8] Macapagal-Arroyo Hunyo 24, 2033 del Castillo, del Castillo
Kasamang Mahistrado Peralta Jr., EduardoEduardo Peralta Jr.
(1962-09-29) 29 Setyembre 1962 (edad 61)
Pebrero 24, 2010[8] Macapagal-Arroyo Setyembre 29, 2032 Villarama Jr.
Kasamang Mahistrado Antonio-Valenzuela, NinaNina Antonio-Valenzuela

(1963-12-13) 13 Disyembre 1963 (edad 60)

Pebrero 24, 2010[8] Macapagal-Arroyo Disyembre 13, 2033 Dimaranan-Vidal, Dimaranan-Vidal
Kasamang Mahistrado Paredes, Victoria IsabelVictoria Isabel Paredes

(1954-07-01) 1 Hulyo 1954 (edad 70)

Marso 1, 2011[9] Aquino III Hulyo 1, 2024 Marella Jr., Marella Jr.
Kasamang Mahistrado Abella Maxino, Pamela AnnPamela Ann Abella Maxino

(1956-10-31) 31 Oktubre 1956 (edad 67)

Marso 1, 2011[9] Aquino III Oktubre 31, 2026 Arevalo-Zenarosa, Arevalo-Zenarosa
Kasamang Mahistrado Galapate-Laguilles, ZenaidaZenaida Galapate-Laguilles

(1962-12-16) 16 Disyembre 1962 (edad 61)

Marso 15, 2011 Aquino III Disyembre 16, 2032 Romilla-Lontok, Romilla-Lontok
Kasamang Mahistrado Corales, PedroPedro Corales

(1957-04-29) 29 Abril 1957 (edad 67)

Nobyembre 11, 2011[10] Aquino III Abril 29, 2027 Ayson, Ayson
Kasamang Mahistrado Lagura-Yap, MarilynMarilyn Lagura-Yap

(1957-05-29) 29 Mayo 1957 (edad 67)

Pebrero 3, 2012[11] Aquino III Mayo 29, 2027 Perlas-Bernabe, Perlas-Bernabe
Kasamang Mahistrado Sempio-Diy, Maria ElisaMaria Elisa Sempio-Diy

(1966-04-25) 25 Abril 1966 (edad 58)

Pebrero 16, 2012[12] Aquino III Abril 25, 2036 Reyes, B.B. Reyes
Kasamang Mahistrado Azcarraga-Jacob, Marie ChristineMarie Christine Azcarraga-Jacob

(1956-01-15) 15 Enero 1956 (edad 68)

Setyembre 14, 2012[13] Aquino III Enero 15, 2026 Guevarra-Salonga, Guevarra-Salonga
Kasamang Mahistrado Badelles, OscarOscar Badelles

(1954-04-20) 20 Abril 1954 (edad 70)

September 14, 2012[13] Aquino III Abril 20, 2024 Enriquez, Enriquez
Kasamang Mahistrado Perez, PablitoPablito Perez

(1957-01-15) 15 Enero 1957 (edad 67)

Marso 13, 2014[14] Aquino III Padron:Sorrname Alberto-Gacutan, Alberto-Gacutan
Kasamang Mahistrado Santos, Rafael AntonioRafael Antonio Santos

(1960-02-16) 16 Pebrero 1960 (edad 64)

Marso 13, 2014[14] Aquino III Pebrero 16, 2030 Abarintos, Abarintos
Kasamang Mahistrado Legaspi, Germano FranciscoGermano Francisco Legaspi

(1969-01-29) 29 Enero 1969 (edad 55)

Enero 8, 2015 Aquino III Enero 29, 2039 Tolentino, Tolentino
Kasamang Mahistrado Martin, Ronaldo RobertoRonaldo Roberto Martin

(1964-10-08) 8 Oktubre 1964 (edad 59)

Mayo 5, 2015 Aquino III Oktubre 8, 2034 Veloso III, Veloso III
Kasamang Mahistrado Fiel-Macaraig, GeraldineGeraldine Fiel-Macaraig

(1963-03-25) 25 Marso 1963 (edad 61)

Nobyembre 6, 2015[15] Aquino III Marso 25, 2033 De Guia-Salvador, De Guia-Salvador
Kasamang Mahistrado Robeniol, GabrielGabriel Robeniol

(1961-06-07) 7 Hunyo 1961 (edad 63)

Nobyembre 6, 2015[15] Aquino III Hunyo 7, 2031 Diccican, Diccican
Kasamang Mahistrado Atal-Paño, PerpetuaPerpetua Atal-Paño

(1956-09-20) 20 Setyembre 1956 (edad 67)

Nobyembre 6, 2015[15] Aquino III Setyembre 20, 2026 Abdulwahid, Abdulwahid
Kasamang Mahistrado Roxas, Ruben ReynaldoRuben Reynaldo Roxas

(1962-03-30) 30 Marso 1962 (edad 62)

Nobyembre 6, 2015[15] Aquino III Marso 30, 2032 Elbinias, Elbinias
Kasamang Mahistrado Acosta, LouisLouis Acosta

(1961-06-21) 21 Hunyo 1961 (edad 63)

Marso 2, 2017[16] Duterte Hunyo 21, 2031 Reyes-Carpio, Reyes-Carpio
Kasamang Mahistrado Payoyo-Villordon, Tita MarilynTita Marilyn Payoyo-Villordon

(1959-09-16) 16 Setyembre 1959 (edad 64)

Hunyo 28, 2017[17] Duterte Setyembre 16, 2029 Acosta, F.F. Acosta
Kasamang Mahistrado Ong, WalterWalter Ong

(1968-10-13) 13 Oktubre 1968 (edad 55)

Nobyembre 28, 2017[18] Duterte Oktubre 13, 2038 Tijam, Tijam
Kasamang Mahistrado Aliño-Geluz, EmilyEmily Aliño-Geluz

(1971-10-05) 5 Oktubre 1971 (edad 52)

Abril 30, 2018[19] Duterte Oktubre 5, 2041 Real-Dimagiba, Real-Dimagiba
Kasamang Mahistrado Arellano-Morales, EvalynEvalyn Arellano-Morales

(1956-02-02) 2 Pebrero 1956 (edad 68)

Hunyo 19, 2018[20] Duterte Pebrero 2, 2026 Sandang, Sandang
Kasamang Mahistrado Mamauag Jr., FlorencioFlorencio Mamauag Jr.

(1960-02-14) 14 Pebrero 1960 (edad 64)

Oktubre 10, 2018[21] Duterte Pebrero 14, 2030 Macalino, Macalino
Kasamang Mahistrado Ampuan, AlfredoAlfredo Ampuan

(1954-06-02) 2 Hunyo 1954 (edad 70)

Hulyo 8, 2019[22] Duterte Hunyo 2, 2024 Reyes Jr., J.J. Reyes Jr.
Kasamang Mahistrado Biton, Lily Joy Villareal-Lily Joy Villareal- Biton

(1961-10-29) 29 Oktubre 1961 (edad 62)

Hulyo 8, 2019[22] Duterte Oktubre 29, 2031 de Leon, M.M. de Leon
Kasamang Mahistrado Quimpo-Sale, Angelene MaryAngelene Mary Quimpo-Sale

(1963-01-26) 26 Enero 1963 (edad 61)

Hulyo 8, 2019[22] Duterte Enero 26, 2033 Francisco, Francisco
Kasamang Mahistrado Capaltura, CarlitoCarlito Capaltura

(1963-01-02) 2 Enero 1963 (edad 61)

Hulyo 8, 2019[22] Duterte Enero 2, 2033 Borja, Borja
Kasamang Mahistrado Lauigan, Raymond ReynoldRaymond Reynold Lauigan

(1968-09-04) 4 Setyembre 1968 (edad 55)

Marso 2, 2020[23] Duterte Setyembre 4, 2038 Inting, Inting
Kasamang Mahistrado Bordios, LorenzaLorenza Bordios

(1965-08-23) 23 Agosto 1965 (edad 58)

Marso 2, 2020[23] Duterte Agosto 23, 2035 Carandang, Carandang
Kasamang Mahistrado Mordeno, RichardRichard Mordeno

(1966-11-29) 29 Nobyembre 1966 (edad 57)

Marso 2, 2020[23] Duterte Nobyembre 29, 2036 Lazaro-Javier, Lazaro-Javier
Kasamang Mahistrado Pascua, BonifacioBonifacio Pascua

(1970-11-30) 30 Nobyembre 1970 (edad 53)

Marso 2, 2020[23] Duterte Nobyembre 30, 2040 Villon, Villon
Kasamang Mahistrado Amanodin-Umpa, AnisahAnisah Amanodin-Umpa

(1961-07-05) 5 Hulyo 1961 (edad 63)

Abril 13, 2020[24] Duterte Hulyo 5, 2031 Hernando, Hernando
Kasamang Mahistrado Corpin Jr., BautistaBautista Corpin Jr.

(1965-09-07) 7 Setyembre 1965 (edad 58)

Abril 13, 2020[24] Duterte Setyembre 7, 2035 Salandanan-Manahan, Salandanan-Manahan
Kasamang Mahistrado Quiroz, RobertoRoberto Quiroz

(1964-08-13) 13 Agosto 1964 (edad 59)

Abril 13, 2020[24] Duterte Agosto 13, 2034 Pizarro, Pizarro
Kasamang Mahistrado Rivas-Palmones, NancyNancy Rivas-Palmones
(1966-11-14) 14 Nobyembre 1966 (edad 57)
Abril 15, 2020[25] Duterte Nobyembre 14, 2038 Contreras, Contreras
Kasamang Mahistrado Ruiz II, AlfonsoAlfonso Ruiz II
(1971-03-30) 30 Marso 1971 (edad 53)
Mayo 20, 2021[26] Duterte Marso 30, 2041 Lopez, M.M. Lopez
Kasamang Mahistrado Ong, Jennifer JoyJennifer Joy Ong
(1978-10-12) 12 Oktubre 1978 (edad 45)
Mayo 20, 2021[27] Duterte Oktubre 12, 2048 Quijano-Padilla, Quijano-Padilla
Kasamang Mahistrado Ong, MichaelMichael Ong
(1975-12-18) 18 Disyembre 1975 (edad 48)
Mayo 20, 2021[28] Duterte Disyembre 18, 2045 Gaerlan, Gaerlan
Kasamang Mahistrado De Leon, MaximoMaximo De Leon
(1965-11-10) 10 Nobyembre 1965 (edad 58)
Mayo 24, 2021[29] Duterte Nobyembre 10, 2035 Zalameda, Zalameda
Kasamang Mahistrado Fajardo Jr., JacintoJacinto Fajardo Jr.
(1955-03-30) 30 Marso 1955 (edad 69)
Mayo 24, 2021[29] Duterte Marso 30, 2025 Lantion, Lantion
Kasamang Mahistrado Mas, Ana MarieAna Marie Mas
(1973-01-30) 30 Enero 1973 (edad 51)
Mayo 24, 2021[30] Duterte Enero 30, 2040 De Los Santos, E.E. De Los Santos
Kasamang Mahistrado Dadole-Ignacio, MerceditaMercedita Dadole-Ignacio
(1970-08-26) 26 Agosto 1970 (edad 53)
Marso 7, 2022[31] Duterte Agosto 26, 2040 Baltazar-Padilla, Baltazar-Padilla
Kasamang Mahistrado Caringal, Jaime FortunatoJaime Fortunato Caringal
(1977-10-10) 10 Oktubre 1977 (edad 46)
Marso 7, 2022[31] Duterte Oktubre 10, 2047 Rosario, Rosario
Kasamang Mahistrado Ramos Jr., EduardoEduardo Ramos Jr.
(1979-10-23) 23 Oktubre 1979 (edad 44)
Marso 7, 2022[31] Duterte Oktubre 23, 2049 Librea-Leagogo, Librea-Leagogo
Kasamang Mahistrado Jaugan-Lo, Jill RoseJill Rose Jaugan-Lo
(1972-03-09) 9 Marso 1972 (edad 52)
Marso 7, 2022[31] Duterte Marso 9, 2042 Lopez, J.J. Lopez
Kasamang Mahistrado Dela Rosa, Jose LorenzoJose Lorenzo Dela Rosa

(1973-01-05) 5 Enero 1973 (edad 51)

Marso 7, 2022[31] Duterte Enero 5, 2043 Lloren, Lloren
Kasamang Mahistrado Pascual, Rex BernardoRex Bernardo Pascual
(1966-10-06) 6 Oktubre 1966 (edad 57)
Marso 7, 2022[31] Duterte Oktubre 6, 2036 Ybañez, Ybañez
Kasamang Mahistrado San Gaspar-Gito, EmilyEmily San Gaspar-Gito
(1973-01-31) 31 Enero 1973 (edad 51)
Marso 7, 2022[31] Duterte

Duterte

Enero 31, 2043 Diamante, Diamante
Kasamang Mahistrado Tolentino, RonaldRonald Tolentino
(1966-07-13) 13 Hulyo 1966 (edad 58)
Marso 8, 2022[32] Duterte Hulyo 13, 2036 Cruz, Cruz
Kasamang Mahistrado Largo, RogelioRogelio Largo

(1973-05-27) 27 Mayo 1973 (edad 51)

Marso 8, 2022[32] Duterte May 27, 2043 Bueser, Bueser
Kasamang Mahistrado Hernandez-Azura, Mary CharleneMary Charlene Hernandez-Azura

(1963-02-19) 19 Pebrero 1963 (edad 61)

Marso 8, 2022[32] Duterte Pebrero 19, 2036 Salazar-Fernando, Salazar-Fernando
Kasamang Mahistrado Bathan, EleutherioEleutherio Bathan
(1971-07-27) 27 Hulyo 1971 (edad 52)
Mayo 19, 2022[33] Duterte Hunyo 27, 2041 Dimaampao, Dimaampao
Kasamang Mahistrado Lee, JohnJohn Lee
(1980-02-24) 24 Pebrero 1980 (edad 44)
Mayo 19, 2022[33] Duterte Pebrero 24, 2050 Montejo-Gonzaga, Montejo-Gonzaga
Kasamang Mahistrado Palacio-Alaras, SelmaSelma Palacio-Alaras
(1963-02-15) 15 Pebrero 1963 (edad 61)
Oktubre 11, 2022[34] Marcos Jr. Pebrero 15, 2033 Ingles, Ingles
Kasamang Mahistrado Jorge-Wagan, WilhelminaWilhelmina Jorge-Wagan
(1968-08-24) 24 Agosto 1968 (edad 55)
Oktubre 11, 2022[34] Marcos, Jr. Agosto 24, 2038 Camello, Camello
Kasamang Mahistrado Javier, Raymond JosephRaymond Joseph Javier
(1974-06-24) 24 Hunyo 1974 (edad 50)
Setyembre 26, 2023[35] Marcos, Jr. Hunyo 24, 2044 Singh, Singh
Kasamang Mahistrado Gengos-Ignalaga, Maria ConsejoMaria Consejo Gengos-Ignalaga
(1968-09-06) 6 Setyembre 1968 (edad 55)
Setyembre 26, 2023[35] Marcos, Jr. Setyembre 6, 2038 Barrios, Barrios
Kasamang Mahistrado Chua-Cheng, Lorna FranciscaLorna Francisca Chua-Cheng
(1962-10-10) 10 Oktubre 1962 (edad 61)
Setyembre 26, 2023[35] Marcos, Jr. Oktubre 10, 2032 Posadas-Kahulugan, Posadas-Kahulugan
Kasamang Mahistrado Bakante - Marcos, Jr. - Punzalan-Castillo, Punzalan-Castillo


Dibisyon

baguhin

Dahil sa mga paghirang sa mga nalagdaan bilang Presiding Justice na isinasaalang-alang ang pagkakasunud-sunod ng seniority sa ilalim ng Rule 1 ng 2009 Internal Rules of the Court of Appeals, The Statements of Preference at sa pangangailangan ng serbisyo ang bagong komposisyon ng mga Dibisyon ng Ang hukuman na epektibong Nobyembre 16, 2023 ay dapat ang mga sumusunod, ito ay tumutugma sa Kautusang Pang Opisina Bilang 600-23-MPC

Dibisyon Tungkulin
Tagapangulo Miyembro
Una Mariflor P. Punzalan-Castillo
  • Rafael Antonio M. Santos
  • L.orenza R. Bordios
Ikalawa Fernanda C. Lampas-Peralta
  • Germano Francisco D. Legaspi
  • Roberto P. Quiroz
Ikatlo Ramon M. Bato Jr
  • Ronaldo Roberto B. Martin
  • Alfonso C. Ruiz II
IKaapat Apolinario D. Bruselas Jr.
  • Geraldine C. Fiel-Macaraig
  • Jennifer Joy C. Ong
Ikalima Ramon R. Garcia
  • Gabriel T. Robeniol
  • Michael P. Ong
Ikaanim Marlene B. Gonzales-Sison
  • Perpetua Susana T Atal-Paño
  • Maximo M. De Leon
Ikapito Edwin D. Sorongon
  • Ruben Reynaldo G. Roxas
  • Eduardo S. Ramos Jr.
Ikawalong Ramon A. Cruz
  • Louis P. Acosta
  • Jaime Fortunato A. Caringal
Ikasiyam Myra V. Garcia-Fernandes
  • Tita Marilyn B. Payoyo-Villordon
  • Rez Bernardo L. Pascual
Ikasampu Eduardo B. Peralta Jr.
  • Walter S. Ong
  • Emily L. San Gaspar-Gito
Ikalabing-isa Nina G. Antonio-Valenzuela
  • Emily R. Aliño-Geluz
  • Jose Lorenzo R. Dela Rosa
Ikalabindalawa Victoria Isabel A. Paredes
  • Florencio M. Manauag Jr.
  • Mary Charlene V. Hernandez-Azura
Ikalabintatlo Zenaida T. Galapate-Laguilles
  • Alfredo D. Ampuan
  • Eleutherio L. Bathan
Ikalabing-apat Pedro B. Corales
  • Carlito B. Capaltura
  • Selma Palacio Alaras
Ikalabing-lima Maria Elisa Sempio-Diy
  • Angeline Mary W. Quimpo-Sale
  • Wilhelmina B. Jorge-Wagan
Ikalabing-anim Marie Christine Azcarraga-Jacob
  • Bonifacio S. Pascua
  • Raymond Joseph Guevarra Javier
Ikalabing-pito Pablito A. Perez
  • Raymond Reynold R. Lauigan
  • Eleutherio L. Bathan (acting)
Ikalabing-walo Pamela Ann Abella Maxino
  • Nancy R. Palmones
  • Ronald S Tolentino
Ikalabing-siyam Marilyn B. Lagura-Yap
  • Jacinto G. Fajardo Jr
  • Rogelio G. Largo
Ikadalawampu Bautista G. Corpin Jr.
  • Mercedita G. Dadole-Ignacio
  • Maria Consejo Mapa Gengos-Ignalaga
Ikadalawampu't-Isa Oscar V. Badelles
  • Richard D. Moderno
  • Jill Rose S. Jaugan-Lo
Ikadalawampu't-dalawa Evalyn M. Arellano-Morales
  • Anisah B. Amanodin-Umpa
  • John Z. Lee
Ikadalawampu't-Tatlo Lily V. Biton
  • Ana Marie T. Mas
  • Lorna Francisca Catris Chua-Cheng

Demograpiko

baguhin

Mga Dating Mahistrado

baguhin

Mga Namununong Mahistrado (1936–kasalukuyan)

baguhin

Mga sanggunian

baguhin
 1. "Sambayanang Pilipinas laban kay Cortel at Solis". Pebrero 2, 2023.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 2. Fabian v. Desierto, 295 SCRA 470
 3. St. Martin Funeral Homes v. National Labor Relations Commission, 295 SCRA 414
 4. mb.com.ph, Court of Appeals 75th Anniversary Naka-arkibo 2011-07-21 sa Wayback Machine.
 5. Bolledo, Jairo (2023-09-27). "Marcos names new Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandiganbayan justices". RAPPLER (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 6. "Article VIII, Sec. 11 of the Constitution of the Philippines". Inarkibo mula sa ang orihinal noong Enero 5, 2019. Nakuha noong Agosto 6, 2021.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 7. Galvez, Daphne. "Marcos names new CA presiding justice". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 8. 8.0 8.1 8.2 Sunnexdesk (2010-03-11). "Arroyo's judicial appointees bared". SunStar Publishing Inc. (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 9. 9.0 9.1 Punay, Edu. "Palace names 3 CA justices". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 10. Aning, Jerome (2011-12-24). "Pasay judge appointed to appeals court". INQUIRER.net (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 11. Sunnexdesk (2012-02-06). "Palace bares new appointments to the judiciary". SunStar Publishing Inc. (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 12. Torres, Tetch (2012-02-24). "Aquino names new Court of Appeals justice". INQUIRER.net (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 13. 13.0 13.1 Araneta, Sandy. "3 judges named CA justices". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 14. 14.0 14.1 Aning, Jerome (2014-03-16). "Aquino names new CA justices". INQUIRER.net (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 News, G. M. A. (2015-11-18). "PNoy picks 3 judges, UST law prof as new CA justices". GMA News Online (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19. {{cite web}}: |last= has generic name (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 16. Torres-Tupas, Tetch (2017-03-10). "Judge Louis Acosta is Duterte's first Court of Appeals appointee". INQUIRER.net (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 17. News, VIRGIL LOPEZ, GMA (2017-10-05). "Duterte appoints QC judge to Court of Appeals". GMA News Online (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19. {{cite web}}: |last= has generic name (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link) CS1 maint: multiple names: mga may-akda (link)
 18. Buan, Lian (2017-12-11). "Duterte appoints Walter Ong to the Court of Appeals". RAPPLER (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 19. Sunnexdesk (2018-06-20). "Duterte names new Sandiganbayan, Court of Appeals justices". SunStar Publishing Inc. (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 20. "Duterte appoints two Davao judges to Court of Appeals | Abogado" (sa wikang Ingles). 2018-10-11. Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 21. Punay, Edu. "Duterte appoints frat brod to Court of Appeals". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 22. 22.0 22.1 22.2 22.3 Esguerra, Darryl John (2019-07-09). "Duterte names new CA, CTA justices". INQUIRER.net (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 23. 23.0 23.1 23.2 23.3 "Duterte appoints 4 new CA associate justices, other appointees". Manila Bulletin (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 24. 24.0 24.1 24.2 "Duterte names 3 new CA justices". Manila Bulletin (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 25. "RTC Judge Palmones named CA associate justice". Manila Bulletin (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 26. "Duterte appoints appellate justices, trial court judges, LEB members". Manila Bulletin (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 27. Ramirez, Robertzon. "Palace official named CA justice". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 28. "Duterte names Michael Pastores Ong as new CA associate justice". cnn (sa wikang Ingles). Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2023-11-20. Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 29. 29.0 29.1 Depasupil, William B. (2022-01-29). "Duterte names 2 Bedan alumni as CA justices". The Manila Times (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 30. "Duterte appoints Ana Marie Mas as new CA justice - POLITIKO". politics.com.ph (sa wikang Ingles). 2022-01-31. Nakuha noong 2023-11-20.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 31. 31.0 31.1 31.2 31.3 31.4 31.5 31.6 Requejo, Rey E. (2022-03-08). "Palace names 7 new CA justices". Manila Standard (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 32. 32.0 32.1 32.2 Macairan, Evelyn. "Cavite judge named Court of Appeals justice". Philstar.com. Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 33. 33.0 33.1 CEDadiantiTyClea (2022-05-19). "Duterte appoints new appellate court members". BusinessWorld Online (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 34. 34.0 34.1 Bolledo, Jairo (2022-10-20). "Marcos appoints 2 justices in Court of Appeals, 1 for Court of Tax Appeals". RAPPLER (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 35. 35.0 35.1 35.2 Bolledo, Jairo (2023-09-27). "Marcos names new Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandiganbayan justices". RAPPLER (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2023-11-19.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)