Mga kagawarang tagapagpaganap ng Pilipinas

Ang mga Kagawarang Tagapagpaganap ng Pilipinas ay ang pinakamalaking bahagi ng pambansang sangay tagapagpaganap ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang mga kagawaran ay nagbubuo ng pinakamalaking bahagi ng burukrasya ng bansa.May kabuuang labing-siyam na kagawarang ehekutibo. Ang mga namumuno sa mga Kagawarang Tagapagpaganap ay kilala rin bilang Gabinete ng Pilipinas.

Noong panahon ng pamumuno ni Ferdinand Marcos, ayon sa mandato ng Saligang Batas ng Pilipinas ng 1973, binago niya ang mga kagawaran at ginawang mga ministeryo mula 1978 at sa pagwawakas ng kanyang pamahalaan. Kaya't ang Kagawaran ng Edukasyon ay naging Ministeryo ng Edukasyon, Kultura at Palakasan.

Tala ng mga kasalukuyang kagawaran baguhin

Ang lahat ng mga kagawaran ay nakatala sa paggamit ng kanilang pangalang Filipino sa itaas at ng kanilang pangalang Ingles sa ibaba. Ang mga pinuno ng mga kagawaran ay nakatala sa artikulong Gabinete ng Pilipinas.

Kagawaran Daglat Pagkatatag
Kagawaran ng Agham at Teknolohiya
Department of Science and Technology
DOST Enero 30, 1987
Kagawaran ng Edukasyon
Department of Education
DepEd Enero 21, 1901
Kagawaran ng Enerhiya
Department of Energy
DOE Disyembre 9, 1992
Kagawaran ng Interyor at Pamahalaang Lokal
Department of the Interior and Local Government
DILG Marso 22, 1897
Kagawaran ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad
Department of Social Welfare and Development
DSWD Enero 30, 1987
Kagawaran ng Kalakalan at Industriya
Department of Trade and Industry
DTI Hunyo 23, 1898
Kagawaran ng Kalusugan
Department of Health
DOH Hunyo 23, 1898
Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman
Department of Environment and Natural Resources
DENR Enero 30, 1987
Kagawaran ng Katarungan
Department of Justice
DOJ Setyembre 26, 1898
Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan
Department of Public Works and Highways
DPWH Enero 30, 1987
Kagawaran ng Pagbabadyet at Pamamahala
Department of Budget and Management
DBM Abril 25, 1936
Kagawaran ng Paggawa at Empleyo
Department of Labor and Employment
DOLE Disyembre 8, 1933
Kagawaran ng Pagsasaka
Department of Agriculture
DA Hunyo 23, 1898
Kagawaran ng Pananalapi
Department of Finance
DOF Marso 17, 1897
Kagawaran ng Pananahanang Pantao at Pagpapaunlad ng Kalunsuran
Department of Human Settlements and Urban Development
DHSUD Pebrero 14, 2019
Kagawaran ng Repormang Pansakahan
Department of Agrarian Reform
DAR Setyembre 10, 1971
Kagawaran ng Tanggulang Bansa
Department of National Defense
DND Disyembre 21, 1935
Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon
Department of Information and Communications Technology
DICT Hunyo 9, 2016
Kagawaran ng Transportasyon
Department of Transportation
DOTr Hulyo 23, 1979
Kagawaran ng Turismo
Department of Tourism
DOT Mayo 11, 1973
Kagawaran ng Ugnayang Panlabas
Department of Foreign Affairs
DFA Hunyo 23, 1898
Kagawaran ng Manggagawang Mandarayuhan
Department of Migrant Workers
DMW Disyembre 30, 2021

Talaan ng mga dating Kagawaran at Ministri baguhin

Mga Kagawaran baguhin

 • Department of Agriculture and Commerce [DAC]
 • Department of Environment and Natural Resources [DENR]
 • Department of Justice [DOJ]
 • Department of Labor and Employment [DOLE]
 • Department of Land Reform/Agrarian Reform [DOLAR]
 • Department of National Defense and Communications [DNDC]
 • Department of National Defense and Interior [DNDI]
 • Department of National Defense, Public Works, Communications and Labor [DNDP]
 • Department of Public Instruction [DPI]
 • Department of Public Instruction, Health, and Public Welfare [DPIH]
 • Department of Public Instruction and Information [DPII]
 • Department of Public Works and Highways [DPWH]
 • Department of Social Welfare and Development [DSWD]
 • Department of Education [DepEd]
 • Department of Health [DOH]
 • Department of Agriculture [DOA]
 • Department of Energy [DOE]

Mga Ministri noong Panahon ni Ferdinand Marcos baguhin

 • Ministry of Agriculture, Industry and Commerce
 • Ministry of Finance
 • Ministry of Foreign Affairs
 • Ministry of Health
 • Ministry of Human Settlements
 • Ministry of the Interior
 • Ministry of Public Instruction
 • Ministry of Public Works and Communications
 • Ministry of War
 • Ministry of Welfare
 • Ministry of Education, Culture and Sports

Tingnan rin baguhin

Mga kaugnayang palabas baguhin