Ang talaang ito ay ang mga probinsiya sa bansang Tsina.

Mga Probinsiya ng Tsina
Pangalan Salin sa Tsino Pinyin Abribasyon sa Tsino Kabisera Salin sa Tsino Pinyin
Anhui 安徽 Ānhuī 皖 wǎn Hefei 合肥 Héféi
Fujian 福建 Fújiàn 闽 mǐn Fuzhou 福州 Fúzhōu
Gansu 甘肃 Gānsù 甘 gān or 陇 lǒng Lanzhou 兰州 Lánzhōu
Guangdong 广东 Guǎngdōng 粤 yuè Guangzhou 广州 Guǎngzhōu
Guizhou 贵州 Guìzhōu 黔 qián or 贵 guì Guiyang 贵阳 Guìyáng
Hainan 海南 Hǎinán 琼 qióng Haikou 海口 Hǎikǒu
Hebei 河北 Héběi 冀 jì Shijiazhuang 石家庄 Shíjiāzhuāng
Heilongjiang 黑龙江 Hēilóngjiāng 黑 hēi Harbin 哈尔滨 Hā'ěrbīn
Henan 河南 Hénán 豫 yù Zhengzhou 郑州 Zhèngzhōu
Hubei 湖北 Húběi 鄂 è Wuhan 武汉 Wǔhàn
Hunan 湖南 Húnán 湘 xiāng Changsha 长沙 Chángshā
Jiangsu 江苏 Jiāngsū 苏 sū Nanjing 南京 Nánjīng
Jiangxi 江西 Jiāngxī 赣 gàn Nanchang 南昌 Nánchāng
Jilin 吉林 Jílín 吉 jí Changchun 长春 Chángchūn
Liaoning 辽宁 Liáoníng 辽 liáo Shenyang 沈阳 Shěnyáng
Qinghai 青海 Qīnghǎi 青 qīng Xining 西宁 Xīníng
Shaanxi 陕西 Shǎnxī 陕 shǎn or 秦 qín Xi'an 西安 Xī'ān
Shandong 山东 Shāndōng 鲁 lǔ Jinan 济南 Jǐnán
Shanxi 山西 Shānxī 晋 jìn Taiyuan 太原 Tàiyuán
Sichuan 四川 Sìchuān 川 chuān or 蜀 shǔ Chengdu 成都 Chéngdū
Yunnan 云南 Yúnnán 滇 diān or 云 yún Kunming 昆明 Kūnmíng
Zhejiang 浙江 Zhèjiāng 浙 zhè Hangzhou 杭州 Hángzhōu


Usbong Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.