Ang Sura Al-Naml (Arabiko: سورة النمل‎) (Ang Langgam, Ang Mga Langgam) ang ika-27 kabanata ng Koran na may 93 ayat.