Maraming salamat sa mainit na pagtanggap! Nakakabata naman ang inyong palakpakan. Hilig kong itama ang mga maling nakita, nakikita, at makikita ko sa bawat pahinang nababasa ko. Handa akong gumawa ng kung ano-anong pahina, anuman ang paksa, mapa-Ingles o Tagalog.

Mga nailimbagBaguhin

 1. Lalawigan ng Corrientes, Pebrero 28, 2016
 2. 467 Laura, Pebrero 29, 2016
 3. 145th Street Bridge, Pebrero 29, 2016
 4. PiliPinas Debates 2016, Nobyembre 14, 2016
 5. New York City Subway
 6. Palarong Olimpiko sa Taglamig
 7. Palarong Olimpiko ng Kabataan
 8. Palarong Olimpiko sa Taglamig 2026

Mga naiambagBaguhin

 1. Palarong Olimpiko sa Tag-init 2020
 2. Palarong Olimpiko
 3. Palarong Asyano
 4. Palarong Olimpiko sa Tag-init 2016