Talaan ng mga Emperador ng Roma

(Idinirekta mula sa Justin I)

Isa itong talaan ng mga naging Emperador ng Imperyong Romano mula sa pagtatag ng títulong ito hanggáng sa pagbagsák ng Konstantinopla.

Talaan

baguhin

Prinsipado

baguhin

Dinastiyang Hulio-Claudian

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Enero 16, 27 BC hanggang Agosto 19, AD 14 Augusto
Roma
GAIVS OCTAVIVS

GAIVS IVLIVS CAESAR OCTAVIANVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS
IMPERATOR CAESAR DIVI FILIVS AVGVSTVS 12BC: Pontifex Maximus
Agosto 19, 14 hanggang Marso 16, 37 Tiberio
Roma
  TIBERIVS CLAVDIVS NERO

TIBERIVS IVLIVS CAESAR
TIBERIVS CAESAR AVGVSTVS 15: Pontifex Maximus
Marso 18, 37 hanggang Enero 24, 41 Caligula
Antium, Italia
  GAIVS IVLIVS CAESAR GERMANICVS

GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS CALIGVLA
GAIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS Palayaw Caligula, (Muntíng botas); 37: Pontifex Maximus, Pater Patriæ;
Pinasláng
Enero 24, 41 hanggang Oktubre 13, 54 Claudio
Lugdunum, Gallia Lugdunensis
  TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS

TIBERIVS CLAVDIVS DRVSVS NERO GERMANICVS
TIBERIVS CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS PONTIFEX MAXIMVS 42: Pater Patriæ;
Marahil nilason
Oktubre 54 hanggang Hunyo 11, 68 Nero
Antium, Italia
  LVCIVS DOMITIVS AHENOBARBVS

NERO CLAVDIVS CAESAR DRVSVS GERMANICVS

NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS 55: Pontifex Maximus; later Pater Patræ;
Nagpakamatáy
(from summer AD66):-
IMPERATOR NERO CLAVDIVS CAESAR AVGVSTVS GERMANICVS

Taón ng Apat na mga Emperador

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Hunyo 8, 68 hanggang Enero 15, 69 Galba
sa may Terracina, Italia
  SERVIVS SVLPICIVS GALBA SERVIVS GALBA IMPERATOR CAESAR AVGVSTVS Pinasláng ni Otho
Enero 15, 69 hanggang Abril 16, 69 Otho
Ferentinum, Etruria, Italia
  MARCVS SALVIVS OTHO IMPERATOR MARCVS OTHO CAESAR AVGVSTVS Nagpakamatáy
Abril 17, 69 hanggang Disyembre 20, 69 Vitelio
Roma
  AVLVS VITELLIVS AVLVS VITELLIVS GERMANICVS IMPERATOR AVGVSTVS Ka-emperoador; pinasláng sa Forum

Dinastiyang Flavian

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Hulyo 1, 69 hanggang Hunyo 24, 79 Vespasiano
Falacrine, Italia
  TITVS FLAVIVS VESPASIANVS IMPERATOR VESPASIANVS CAESAR AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriæ
ka-emperador
Hunyo 24, 79 hanggang Setyembre 13, 81 Tito
Roma
TITVS FLAVIVS VESPASIANVS

TITVS CAESAR VESPASIANVS
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS 70: Pontifex Maximus Pater Patriæ
from Agosto 69
IMPERATOR TITVS CAESAR VESPASIANVS AVGVSTVS
Setyembre 14, 81 hanggang Setyembre 18, 96 Domisyano
Roma
  TITVS FLAVIVS DOMITIANVS
CAESAR DOMITIANVS
IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS AVGVSTVS, PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE late 83: Germanicus;
Pinasláng

Limáng Mabuting mga Emperador

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Setyembre 18, 96 hanggang Enero 27, 98 Nerva
Narni (?), Italia
  MARCVS COCCEIVS NERVA IMPERATOR NERVA CAESAR AVGVSTVS, PATER PATRIAE  
Enero 28, 98 hanggang Agosto 7, 117 Trajano
Italica, Hispania Baetica
  MARCVS VLPIVS TRAIANVS

MARCVS VLPIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS
IMPERATOR CAESAR DIVI NERVAE FILIVS NERVA TRAIANVS GERMANICVS AVGVSTVS 98: Pater Patriæ; 102: Dacicus; 114: Parthicus; Aug/Setyembre 114: Optimus
Agosto 11, 117 hanggang Hulyo 10, 138 Adriano
Italica, Hispania Baetica (?) / Roma (?)
  PVBLIVS AELIVS HADRIANVS

PVBLIVS AELIVS TRAIANVS HADRIANVS
IMPERATOR CAESAR TRAIANVS HADRIANVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS  
Hulyo 10, 138 hanggang Marso 7, 161 Antonino Pio
sa may Lanuvium, Italia
  TITVS AVRELIVS FVLVVS BOIONIVS ARRIVS ANTONINVS

IMPERATOR TITVS AELIVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR TITVS AELIVS HADRIANVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS post7 Marso 161: Pius; 139: Pater Patriæ
143 Acclaimed emperador a second time
Marso 7, 161 hanggang Marso 17, 180 Marco Aurelio
Roma (?) / Ucubi, Hispania Baetica (?)
  MARCVS ANNIVS VERVS
AVRELIVS CAESAR AVGVSTI PII FILIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS ka-emperador ni Lucio Vero hanggang Marso 169; 164: Armeniacus Medicus Parthicus Maximus; 166: Pater Patriæ; 172: Germanicus; 175: Sarmaticus
Marso 7, 161 hanggang Marso 169 Lucio Vero
Roma
  LVCIVS CEIONIVS COMMODVS

LVCIVS AELIVS AVRELIVS COMMODVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS VERVS AVGVSTVS ka-emperador ni Marco Aurelio164: Armeniacus; 165: Parthicus Maximus; 166: Medicus, Pater Patriæ
175 Avidio Casio
Cyrrhus, Syria
GAIVS AVIDIVS CASSIVS   Nang-agaw ng kapangyarihan; tinanghál na emperador: namuno sa Ehipto at Syria; pinatáy ng isang senturyon
177 hanggang Disyembre 31, 192 Commodo
Lanuvium, Italia
  LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS

LVCIVS AVRELIVS COMMODVS CAESAR ANTONINVS
IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS AVGVSTVS PATER PATRIAE kasamang emperador ni Marco Aurelio hanggang 17 Marso 180;
from 180 IMPERATOR CAESAR LVCIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE Nag-íisáng emperador. Pinatáy sa sakál

Dinastiyang Severan

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Enero 1, 193 hanggang Marso 28, 193 Pertinax
Alba, Italia
  PVBLIVS HELVIVS PERTINAX IMPERATOR CAESAR PVBLIVS HELVIVS PERTINAX AVGVSTVS kinilalang emperador ni Septimio Severo; pinatay ng mga sundalo sa Palatino
Marso 28, 193 hanggang Hunyo 1, 193 Didio Juliano
Milan, Italia
MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS DIDIVS SEVERVS IVLIANVS AVGVSTVS Hinatulan ng kamatayan ng Senadong Romano; pinatay sa Palatino
Abril 9, 193 hanggang Pebrero 4, 211 Septimio Severo
Leptis Magna, Africa
  LVCIVS SEPTIMIVS SEVERVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS SEPTIMVS SEVERVS PERTINAX AVGVSTVS PROCONSVL Hunyo 9, 193: Pontifex Maximus; late193: Pater Patriae; 195: Divi Marci Pii filius Divi Commodi Frater; Pius; Arabicus, Adiabenicus; 198: Parthicus Maximus; 209/210: Britannicus Maximus
193 hanggang 194/195 Pescenio Níger
?, Italia
  GAIVS PESCENNIVS NIGER   Mang-aangkín: emperador sa Syria
193/195 hanggang 197 Claudio Albino
?, Africa
  DECIMVS CLODIVS SEPTIMIVS ALBINVS   Mang-aangkín: emperador sa Britanya
198 hanggang Abril 4, 217 Caracalla
Lugdunum, Gallia Lugdunensis
LVCIVS SEPTIMIVS BASSIANVS
CARACALLA
IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ANTONINVS PIVS AVGVSTVS 199: Pater Patriæ; 200: Pius Felix; 209/210: Britannicus Maximus
Pebrero 4, 211 hanggang Pebrero 8, 217 IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS AVGVSTVS PATER PATRIAE BRITANNICVS MAXIMVS PROCONSVL 213: Germanicus Maximus;
Pinasláng ni Macrino
209 hanggang Pebrero 4, 211 Geta
Roma
  PVBLIVS SEPTIMVS GETA   Pinatáy ni Caracalla
Pebrero 4, 211 hanggang Disyembre 211 IMPERATOR CAESAR PVBLIVS SEPTIMIVS GETA AVGVSTVS
Abril 11, 217 hanggang Hunyo 218 Macrino
Iol Caesarea, Mauretania
  MARCVS OPELLIVS MACRINVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS SEVERVS MACRINVS AVGVSTVS PIVS FELIX PROCONSVL ?Hunyo 217: Pater Patriæ; Pontifex Maximus;
Binitay
Mayo 217 hanggang Hunyo 218 Diadumeniano
?
MARCVS OPELLIVS DIADVMENIANVS IMPERATOR MARCVS OPELLIVS ANTONINVS DIADVMENIANVS CAESAR SEVERVS Binitay
Hunyo 218 hanggang 222 Heliogábalo
Emesa, Syria
  VARIVS AVITVS BASSIANVS

MARCVS AVRELIVS ANTONINVS
ELAGABALVS
IMPERATOR MARCVS AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVGVSTVS PROCONSVL Hulyo 218: Pater Patriæ, Pontifex Maximus; 220: Sacerdos Amplissimus Dei Invicti Solis Elagabali
Pinasláng
Marso 13, 222 hanggang ?Marso 235 Alejandro Severo
Arca Caesarea, Iudaea
  BASSIANVS ALEXIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS SEVERVS ALEXANDER PIVS FELIX AVGVSTVS Pontifex Maximus
Pinasláng

Krisis ng Ikatlong Siglo

baguhin

Mga Emperador sa pagsiklab ng Krisis

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Pebrero/Marso 235 hanggang Marso/Abril 238 Maximino Thrax
Thrace or Moesia
  GAIVS IVLIVS VERVS MAXIMINVS THRAX IMPERATOR CAESAR GAIVS JVLIVS VERVS MAXIMINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinasláng ng mga hukbô
early Enero/Marso 238 hanggang late Enero/Abril 238 Gordiano I
possibly Phrygia
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Nagpakamatáy
early Enero Marso 238 hanggang late Enero/Abril 238 Gordiano II
?
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS SEMPRONIANVS AFRICANVS Napatáy sa digmaan
early Pebrero 238 hanggang early Mayo 238 Pupieno Máximo
?
  MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLODIVS PVPIENVS MAXIMVS AVGVSTVS Pinatáy ng mga Gwardya Pretoriana
early Pebrero 238 hanggang early Mayo 238 Balbino
?
DECIMVS CAELIVS ANTONIVS BALBINVS

DECIMVS CAELIVS CALVINVS BALBINVS
  Pinatáy ng mga Gwardyang Pretoryano
Mayo 238 hanggang Pebrero 244 Gordiano III
Roma
  MARCVS ANTONIVS GORDIANVS

MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS
IMPERATOR CAESAR MARCVS ANTONIVS GORDIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Pinatáy
240 Sabiniano
?
    Tinanghál ang sarili na emperador; natalo sa isang labanán
Pebrero 244 hanggang Setyembre/Oktubre 249 Felipe ang Arabo
Shahba, Syria
MARCVS IVLIVS PHILLIPVS IMPERATOR CAESAR MARCVS IVLIVS PHILLIPVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatáy sa labanán ni Decio
248 Pacatiano
?
  TIBERIVS CLAVDIVS MARINVS PACATIANVS   Tinanghál ang sarili na emperador; pinatáy ng kanyang sariling mga sundalo
248 Hotapiano
Sa isang lugar sa malapit na silangan
  MARCVS FVLVIVS RVFVS IOTAPIANVS   Mang-aangkín; pinatáy ng kaniyáng sariling mga sundalo
248 Silbanico
?
    Mang-aagaw ng kapangyarihan; hindi alam ang kinamatayán
249 hanggang Hunyo 251 Decio
Budalia, Panonia Ibaba
  GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS MESSIVS QVINTVS TRAIANVS DECIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Napatáy sa isang labanán
249 hanggang 252 Prisco
maaring sa Damasko, Syria
GAIVS IVLIVS PRISCVS   Tinanghál ang sarili bilang emperador sa mga Silangang Probinsiya; pinatáy
250 Liciniano
?
IVLIVS VALENS LICINIANVS   Mang-aangkín; pinatáy
early 251 hanggang Hulyo 1, 251 Herenio Etrusco
Pannonia
  QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS IMPERATOR CAESAR QVINTVS HERENNIVS ETRVSCVS MESSIVS DECIVS AVGVSTVS Napatáy sa isang labanán
251 Hostiliano
?
  CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS IMPERATOR CAESAR CAIVS VALENS HOSTILIANVS MESSIVS QVINTVS AVGVSTVS Ka-emperador ni Galo, namatáy sa isang salot
Hunyo 251 hanggang Agosto 253 Treboniano Galo
Italia
GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS TREBONIANVS GALLVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatáy ng kaniyang sariling mga sundalo
Hulyo 251 hanggang Agosto 253 Volusiano
?
  GAIVS VIBIVS VOLVSIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VIBIVS AFINIVS GALLVS VELDVMNIANVS VOLVSIANVS AVGVSTVS Anak at kapwa-pinuno ni Treboniano Galo. Pinatáy ng kaniyang sariling mga sundalo.
Agosto 253 hanggang Oktubre 253 Emiliano
Africa
  MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AEMILIVS AEMILIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatáy ng kaniyang sariling mga sundalo.
253 hanggang Hunyo 260 Valeriano
?
  PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Kasamang sundalo ni Galyeno; nahuli ng mga Persa: namatáy sa pagkakabihag.
253 hanggang Setyembre 268 Galyeno
?
  PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS IMPERATOR CAESAR PVBLIVS LICINIVS EGNATIVS GALLIENVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Kasamang emperador ni Valeriano 253 hanggang 260; pinatáy
260 Salonino
?
PVBLIVS LICINIVS CORNELIVS SALONINVS IMPERATOR CAESAR CORNELIVS LICINIVS SALONINVS VALERIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Ka-emperador ni Galyeno; pinatáy
258 or Hunyo 260 Ingenuo
?
    Tinanghál na emperador; nagpakamatáy sa lunod matapos ng labanán
260 Regalyano
?
  PVBLIVS C[AIVS] REGALIANVS   Tinanghál na emperador; pinatáy ng kaniyang mga sariling tauhan
260 hanggang 261 Macariano ang Matandâ
?
FVLVIVS MACRIANVS   Tinanghál na emperador; natalo at napatáy sa isang labanán
260 hanggang 261 Macariano ang Batà
?
  TITVS FVLVIVS IVNIVS MACRIANVS   Tinanghál na emperador; natalo at napatáy sa isang labanán
260 hanggang 261 Quietus
?
  TITVS FVLVIVS IVNIVS QVIETVS   Mang-aangkín; pinatáy
261 hanggang 261 or 262 Musio Emiliano
?
LVCIVS MVSSIVS AEMILIANVS   Tinanghál emperador; strangled while being held captive
268 hanggang 268 Aureolo
?
MANIVS ACILIVS AVREOLVS   Tinanghál ang kaniyang sarili na emperador; sumuko kay Claudio II ang Gótico; pinatáy ng Gwardiyang Pretoryano

Imperyong Gallic (260-274)

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
260 hanggang 269 Póstumo
Galia
  MARCVS CASSIANIVS LATINIVS POSTVMVS Postumus|IMPERATOR CAESAR MARCVS CASSIANVS LATINIVS POSTVMVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS
269 Lelyano
Maaring sa Hispania
  VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VLPIVS CORNELIVS LAELIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Tinanghál ang kaniyang sarili na emperador ng Imperyong Gáliko
269 Mario
?
  MARCVS AVRELIVS MARIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS MARIVS PIVS FELIX AVGVSTVS  
269 hanggang 271 Victorino
?
  MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS PIAVONIVS VICTORINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS  
270 hanggang 271 Domisyano
?
  IMPERATOR CAESAR DOMITIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Tinanghál na emperador ng Imperyong Gáliko
271 hanggang 274 Tétriko
?
CAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS IMPERATOR CAESAR GAIVS PIVS ESVVIVS TETRICVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS  

Mga Illriyong Emperador

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
268 hanggang Agosto 270 Claudio II ang Gótiko
Sirmium, Pannonia or Dardania, Moesia
  MARCVS AVRELIVS VALERIVS CLAVDIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Namatáy sa salot
Agosto 270 hanggang Setyembre 270 Quintilo
Sirmium, Pannonia o Dardanya, Moesya
  MARCVS AVRELIVS QVINTILLVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CLAVDIVS QVINTILLVS INVICTVS PIVS FELIX AVGVSTVS Panándaliang nagharì kasama ni Aureliano; nagpakamatáy
Agosto 270 hanggang 275 Aureliano
Dasya oSirmium, Pannonia
  LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS IMPERATOR CAESAR LVCIVS DOMITIVS AVRELIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatáy ng mga Gwardiyang Pretoryano
271 Septimio
?
    Tinanghál na emperador sa Dalmatia; pinatay ng kaniyang sariling mga sundalo
Nobyembre/Disyembre 275 hanggang Hulyo 276 Tácito
Interamna, Italia
  MARCVS CLAVDIVS TACITVS IMPERATOR CAESAR MARCVS CLAVDIVS TACITVS PIVS FELIX AVGVSTVS Pinatáy
Hulyo 276 hanggang Setyembre 276 Floriano
?
  MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS IMPERATOR CAESAR MARCVS ANNIVS FLORIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Pinatáy
Hulyo 276 hanggang late Setyembre 282 Probo
Sirmium, Pannonia
MARCVS AVRELIVS EQVITIVS PROBVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS PROBVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatáy ng kaniyang sariling mga sundalo
280 Saturno
Galia
IVLIVS SATVRNINVS   Tinanghál ang kaniyang sarili na emperador; pinatáy ng kaniyang mga sariling sundalo
280 Próculo
Albingaunum, Italia
    Mang-aangkín; Lugdunum; Pinatáy ni Probo
280 Bonoso
Hispania
GALLVS QVINTVS BONOSVS   Tinanghál ang kaniyang sarili na emperador; natalo ni Probo at nagpakamatáy
Setyembre 282 hanggang Hulyo/Agosto 283 Caro
maaaring sa Narbo, Galia
  MARCVS AVRELIVS NVMERIVS CARVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Hindi tiyák ang kinamatayán;
tagsiból ng 283 hang gang tag-inít ng 285 Carino
?
  MARCVS AVRELIVS CARINVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS CARINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Ka-emperador ni Numeryano; Pinatáy
Hulyo/Agosto 283 hanggang Nobyembre 284 Numeryano
?
MARCVS AVRELIVS NVMERIVS NVMERIANVS IMPERATOR CAESAR MARCVS AVRELIVS NVMERIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Ka-emperador ni Carino

Dominado

baguhin

Tetrarka at Dinastiyang Constantino

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Nobyembre 20, 284 hanggang Mayo 1, 305 Diocleciano
Dioclea, Dalmasya
DIOCLES
(hindi alam ang tunay na pangalan)

GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS IOVIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS DIOCLETIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL Ka-emperador ni Maximiano; 285: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 286: Iovius; 287: Germanicus Maximus; 295: Persicus Maximus; 297: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 298: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus
Pinatalsík sa puwesto
Abril 1, 286 hanggang Mayo 1, 305 Maximiano
near Sirmium, Pannonia
  MAXIMIANVS
(hindi alam ang tunay na pangalan)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Ka-emperador ni Diocleciano; 286: Germanicus Maximus, Sarmaticus Maximus; 287: Iovius; 288: Germanicus Maximus; 294: Persicus Maximus; 298: Britannicus Maximus, Carpicus Maximus; 299: Armenicus Maximus, Medicus Maximus, Adiabenicus Maximus;
Pinatalsik
Mayo 1, 305 hanggang Hulyo 25, 306 Constancio I Cloro
Dardanya, Moesya
FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS

CHLORVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS  
Mayo 1, 305 hanggang Mayo 311 Galeryo
sa may Serdica, Dacia Aureliana
  CAIVS GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Ka-emperador ni Severo II
Agosto 306 hanggang Setyembre 16, 307 Severo II
?
  FLAVIVS VALERIVS SEVERVS IMPERATOR SEVERVS PIVS FELIX AVGVSTVS Ka-emperador ni Galeryo
Oktubre 28, 306 hanggang Oktubre 28, 312 Majencio
?
MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXENTIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Nalunod sa Ilog Tiberio
307 hanggang 308 Maximiano
near Sirmium, Pannonia
  MAXIMIANVS
(hindi alam ang tunay na pangalan)

MARCVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS HERCVLIVS
IMPERATOR CAESAR GAIVS AVRELIVS VALERIVS MAXIMIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS HERCVLIVS GERMANICVS MAXIMVS SARMATICVS MAXIMVS IOVIVS GERMANICVS MAXIMVS PERSICVS MAXIMVS BRITANNICVS MAXIMVS CARPICVS MAXIMVS ARMENICVS MAXIMVS MEDICVS MAXIMVS ADIABENICVS MAXIMVS Pinatalsík
307 hanggang Mayo 22, 337 Constantino I ang Dakila
Naissus, Moesia Superior
  GAIVS FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CONSTANTINVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS PONTIFEX MAXIMVS PATER PATRIAE PROCONSVL 307: Germanicus Maximus; 312: Maximus; 323: Sarmaticus Maximus; 324: Victor substituting Invictus; 328: Gothicus Maximus; 336:Dacicus Maximus
308 Domicio Alejandro
probably Phrygia
  LVCIVS DOMITIVS ALEXANDER   Tinanghál ang sarili bilang emperador
Nobyembre 11, 308 hanggang Setyembre 18, 324 Licinio
Moesia Superior
VALERIVS LICINIANVS LICINIVS IMPERATOR CAESAR GAIVS VALERIVS LICINIVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Pinatalsík; pinatáy noóng mga 325
Mayo 1, 310 hanggang Hulyo/Agosto 313 Maximino Daya
Dacia Aureliana
  DAIA

MAXIMINVS GAIVS GALERIVS VALERIVS
IMPERATOR CAESAR GALERIVS VALERIVS MAXIMINVS PIVS FELIX AVGVSTVS Kasamang nagíng emperador; nagpakamatáy
Disyembre 316 hanggang Marso 1, 317 Valerio Valente
?
AVRELIVS VALERIVS VALENS IMPERATOR CAESAR AVRELIVS VALERIVS VALENS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS kasamang naging emperador ni Licinius; pinapatay ni Constantine I
Hulyo hanggang Setyembre 18, 324 Martiniano
?
  SEXTVS MARCIVS MARTINIANVS IMPERATOR CAESAR SEXTVS MARCIVS MARTINIANVS PIVS FELIX INVICTVS AVGVSTVS Kasamang naging emperador ni Licinius;pinatay noong mga 325
337 hanggang 340 Constantino II
Arles, Gaul
  FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALERIVS CONSTANTINVS AVGVSTVS Kasamang naging emperador; napatáy sa labanán
337 hanggang 361 Constancio II
Sirmium, Pannonia
FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANTIVS AVGVSTVS Kasamang naging emperador
337 hanggang 350 Constante
?
FLAVIVS IVLIVS CONSTANS Constans|IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS CONSTANS AVGVSTVS kasamang naging emperador; pinatáy ni Magnencio
Enero 350 hanggang Agosto 11, 353 Magnencio
Samarobriva, Gaul
  FLAVIVS MAGNVS MAGNENTIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS MAGNVS MAGENTIVS AVGVSTVS Mang-aagaw ng kapangyarihan; nagpakamatáy
c. 350 Vetranio
?
  not known   Tinanghál ang sarili na emperador laban kay Magnencio, kinilala ni Constancio II.
c. 350 Nepociano
?
    Tinanghál ang sarili na emperador laban kay Magnencio.
Nobyembre 361 hanggang Hunyo 363 Juliano II ang Tumalikod
Konstantinopla, Thracia
  FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS Julian the Apostate|IMPERATOR CAESAR FLAVIVS CLAVDIVS IVLIANVS AVGVSTVS Napatay sa labanán
363 hanggang Pebrero 17, 364 Joviano
Singidunum, Moesya
  FLAVIVS IOVIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IOVIANVS AVGVSTVS Aksidenteng namatáy

Imperyong Britániko (286-297)

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
286 hanggang 293 Caraucio
Gallia Belgica
  MARCVS AVRELIVS MAVSAEVS IMPERATOR CAESAR CARAVSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS  
293 hanggang 297 Alecto
?
  hindi alam IMPERATOR CAESAR ALLECTVS PIVS FELIX AVGVSTVS  

Dinastiyang Valentinian

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
Pebrero 26, 364 hanggang Nobyembre 17, 375 Valentiniano I
Cibalae, Pannonia
  FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Emperador sa Kanluran
Marso 28, 364 hanggang Agosto 9, 378 Valente
Cibalae, Pannonia
  FLAVIVS IVLIVS VALENS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVLIVS VALENS PIVS FELIX AVGVSTVS Emperador sa Silangan. Napatáy sa labanán
Setyembre 365 hanggang Mayo 27, 366 Procopio
Cilicia
    Pinatáy ni Valente
Agosto 24, 367 hanggang 383 Graciano
Sirmium, Pannonia
FLAVIVS GRATIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS GRATIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Pinatáy
375 hanggang 392 Valentiniano II
Milan, Italia
FLAVIVS VALENTINIANVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS VALENTINIANVS PIVS FELIX AVGVSTVS Pinatapon
383 hanggang 388 Magno Máximo
Hispania
  MAGNVS MAXIMVS   Mang-aagaw ng kapangyarihan sa Kanluran; minsang kinilala ni Theodocio I, pagkatapos ay pinatapon at pinapatáy
c.386 hanggang 388 Flavio Victor
?
  FLAVIVS VICTOR   Anak ni Magno Máximo, pinatáy sa kautusan ni Theodocio I
392 hanggang 394 Eugenio
?
  FLAVIVS EVGENIVS   Mang-aagaw ng kapangyarihan sa Kanluran; napatáy sa isang labanán

Dinastiyang Theodosian

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
379 hanggang Enero 17, 395 Theodocio I
Cauca, Hispania
  FLAVIVS THEODOSIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS THEODOSIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Kasamang naging emperador; Emperador ng Silangan mula 379
383 hanggang Enero 395 Arcadio
?
  FLAVIVS ARCADIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ARCADIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Naging Emperador ng Silangan noong Enero 395
Enero 23, 393 hanggang 395 Honorio
?
  FLAVIVS HONORIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS HONORIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Naging Emperador ng Kanluran

Western Empire

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
395 hanggang Agosto 15, 423 Honorio
?
  FLAVIVS HONORIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS HONORIVS PIVS FELIX AVGVSTVS Kasamang naging emperador ni Constancio III (421)
407 hanggang 411 Constantino III
?
  FLAVIVS CLAVDIVS CONSTANTINVS   Mang-aangkín
409 hanggang 411 Constante II
?
      Mang-aangkín, kasamang mamuno si Constantino III
409 hanggang 411 Máximo
Hispania
    Mang-aangkín, namuno sa Hispania
409 hanggang 410 Prisco Atalo
?
    IMPERATOR CAESAR PRISCVS ATTALVS PIVS FELIX AVGVSTVS Tinanghál na emperador ng mga Visigótiko
411 hanggang 413 Jovino
Galia
      Mang-aangkín
412 hanggang 413 Sebastiano
Galia
    Kasamang namuno si Jovino
414 hanggang 415 Prisco Atalo
?
    IMPERATOR CAESAR PRISCVS ATTALVS PIVS FELIX AVGVSTVS Tinanghál na emperador ng mga Visigótiko
421 Constancio III
Naissus, Moesia Superior
  FLAVIVS CONSTANTIVS   Kasamang naging emperador si Honorio
423 hanggang 425 Juan
?
  IOHANNES   Mang-aangkín
425 hanggang Marso 16, 455 Valentiniano
Ravenna, Italia
  FLAVIVS PLACIDVS VALENTINIANVS    
Marso 17, 455 hanggang Mayo 31, 455 Petronio Máximo
?
  FLAVIVS PETRONIVS MAXIMVS    
Hunyo 455 hanggang Oktubre 17, 456 Avito
?
  MARCVS MAECILIVS FLAVIVS EPARCHIVS AVITVS    
457 hanggang Agosto 2, 461 Mayoriano
?
  IVLIVS VALERIVS MAIORIANVS   Nagbitíw sa trono
461 hanggang 465 Libiyo Severo
Lucania, Italia
  LIBIVS SEVERVS    
Abril 12, 467 hanggang Hulyo 11, 472 Anatemio
?
  PROCOPIVS ANTHEMIVS   Binitay
Hulyo 472 hanggang Nobyembre 2, 472 Olibrio
?
ANICIVS OLYBRIVS    
Marso 5, 473 hanggang Hunyo 474 Glicerio
?
    Nagbitíw sa trono
Hunyo 474 hanggang Abril 25, 480 Julio Nepote
?
      Emperador ng Kanluran hanggang 475, pinatapon ni Orestes; tumakas; mula 476 kinilala ni Odoacer; pinatáy noong 480
Oktubre 31, 475 hanggang Setyembre 4 476 Romulo Augustulo

Romulus Agostoulo
?
FLAVIVS ROMVLVS

ROMVLVS AVGVSTVS
  Batang emperador (14 taóng gulang); pinatalsík ni Odoacer at pinag-retiro; hindi alam ang kináhinatnán

Silangang Imperyo hanggang 565

baguhin
Paghaharì Karaniwang pangalan at Lugar ng kapanganakan Larawan Pangalan at Título
sa kapanganakan/
sa pagkaluklók
Pangalang Imperyal Mga komento
395 hanggang Mayo 1 408 Arcadio
?
FLAVIVS ARCADIVS
408 hanggang Hulyo 28 450 Theodocio II
?
  FLAVIVS THEODOSIVS
450 hanggang 457 Marciano
Thrace or Illyria
  FLAVIVS MARCIANIVS
457 hanggang 474 Leo I
?
  FLAVIVS VALERIVS LEO
474 hanggang 474 Leo II
?
  TARASICODISSEVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS LEO AVGVSTVS
474 hanggang 475 and 476 (restoration) hanggang 491 Zeno
Isauria, Cilicia
  IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ZENO AVGVSTVS
475 hanggang 476 Basíliko
?
  FLAVIVS BASILISCVS
491 hanggang 518 Anastacio I
Dyrrhachium
  IMPERATOR CAESAR FLAVIVS ANASTASIVS AVGVSTVS
518 hanggang 527 Justin I
?
  IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVSTINVS AVGVSTVS
527 hanggang 565 Justiniano I
Tauresio
  FLAVIVS PETRVS SABBATIVS IMPERATOR CAESAR FLAVIVS IVSTINIANVS AVGVSTVS Mulíng nanakop ng malalaking bahagì ng Kanlurang Imperyo

Itutuloy sa Talaan ng mga Emperador Bizantino.