Unang Sulat sa mga taga-Tesalonica - Other languages