4 Macabeo

Mga Aklat ng Bibliya

Ang 4 Macabeo ay isang aklat na isinulat sa Griyegong Koine noong unang Siglo CE. Ito ay isang homiliya ng mga diskursong pilosopiko na pumupuri sa kahigitan ng katwiran at lohika kesa sa emosyon o silakbo ng damdamin. Ito ay isang panitikan na nagsasama ng mga pananaw ng Hudaismong Helenistiko at ng Pilosopiyang Griyego na Stoicismo. Ito ay nagsasalaysay ng mga kwento ng pagmamartir sa 2 Macabeo: ang babae na may pitong anak na lalake at ang eskribang si Eleazar na pinahirapan at pinaslang ng haring Seleucid na sa Antiochus IV Epiphanes upang itakwil ang kanilang pananampalataya sa Hudaismo.