Ang pagdaragdag, pagdadagdag o adisyon (kadalasang sinisimbolo ng tanda ng pagdaragdag "+") ay kabilang sa apat na pangunahing operasyon ng aritmetika; kahanay nito ang pagbabawas, pagpaparami at paghahati. Ang pagsasama ng dalawang bilang o higit pa ay katumbas ng kabuuan ng kanilang pinagsamang bilang. Halimbawa, makikita sa katabing larawan na ang pagsasama ng tatlong mansanas ay nagreresulta sa kabuoang bilang na limang mansanas. Ang ganitong pagmamatyag ay maihahalintulad sa ekspresyong pang-matematika na "3 + 2 = 5" samakatuwid, "ang pinagsamang bilang na tatlo o dalawa ay nagreresulta sa kabuuang bilang na lima."

3 + 2 = 5 na may mga mansanas, isang tanyag na piling halimbawa sa mga aklat[1]

Maliban sa pagbibilang ng mga bagay, ang pagdaragdag ay maaari ring gamitin sa iba pang uri ng numero katulad ng buumbilang, mga tunay na bilang at masalimuot na bilang. Ito ay kabilang sa pag-aaral sa isang sangay ng matematika, ang aritmetika. Sa isa pang sangay ng matematika, sa larangan ng alhebra, ang pagdaragdag ay maaari ring gawin sa mga abstract na konsepto katulad ng mga vector at matrix.

Ang pagdaragdag ay may ilang importanteng katangian. Masasabing konmutatibo kung ang pagkakasunud-sunod ng mga bilang na pinagsama ay hindi nakakaapekto sa kabuoang bilang at maituturing namang asosiyatibo kung hindi nakakaapekto ang pagkakasunud-sunod ng bilang na isinama sa dalawang pinagsamang bilang. Ang paulit-ulit na pagdaragdag ng bilang na isa ay kapareho lamang ng pagbibilang; ang pagdaragdag ng bilang na wala o sero ay hindi nagdudulot ng anumang pagbabago sa naunang numero. Ang pagdaragdag ay sumusunod rin sa ilang batas ng mga kaugnay na operasyon.

Mga sanggunianBaguhin

  1. From Enderton (p.138): "...select two sets K and L with card K = 2 and card L = 3. Sets of fingers are handy; sets of apples are preferred by textbooks." (sa Ingles)