Talaan ng mga relihiyosong kasulatan

Ito ay isang talaan ng mga aklat na panrelihiyon o mga kasulatang panrelihiyon na itinuturing ng ibat-ibang mga relihiyon na nagmula sa Diyos. Ang mga ito ay itinuturing ding banal at isang gabay sa pamumuhay ng mga tagasunod ng mga relihiyong ito.

Talaan ng mga relihiyosong aklatBaguhin

Sinaunang GriyegoBaguhin

AsatruBaguhin

AtenismoBaguhin

AyyavazhiBaguhin

Bahá'íBaguhin

BönBaguhin

BudismoBaguhin

 
Sinaunang istilo ng pagsulat na ginamit para kay Pāli Canon
Budismong Theravada
Silanganing Asyanong Mahayana
 
Ang Tsinong Diymanteng Sutra, ang kilalang pinakamatandang Woodblock libro sa buong mundo, na inilathala noong ika-siyam na ton ng paghahari ng mga Xiantong ng Dinastiyang Tang, o 868 CE.
Tibetan Buddhism

CheondoismoBaguhin

 • Ang Sulatin ng Donghak
 • Ang mga kanta ng Yongdam
 • Ang sermon ni Master Haeweol
 • Ang mga sermon ni Ginagalang ng Gurong si Euiam[1]

KritiyanismoBaguhin

 
Isang kritiyanong bibliya, 1407

kasama sa kanonn ng Katolisimo at Simbahang Orthodox ang Apokripa gaya ng Aklat n Enoch.

Cerdonianism and Marcionism
Gnostisismo
Mga Santo sa Huling Araw o Mormon

ConfucianismoBaguhin

DiscordianismBaguhin

DruzeBaguhin

Sinaungang Relihiyon sa EhiptoBaguhin

 
Mga Tekstong Pyramid mula sa Teti I's pyramid.
Matandang Kaharian
Unang Madaliang Panahon at Gitnang Kaharian
Ikalawang Madaliang Kapanuhanan

Relihiyong EtruscanBaguhin

 
Cippus ng Perugia, ikalawa o ikatlong siglo BCE

HermeticismBaguhin

HinduismBaguhin

 
The Bhagavad Gita ay payo ni Lord Krishna's kay Arjuna sa labanan ng Kurukshetra.
Śruti
Smriti
Purva Mimamsa
Vedanta (Uttar Mimamsa)
Yoga
Samkhya
 • Samkhya Sutras of Kapila
Nyaya
Vaisheshika
 • Vaisheshika Sutras of Kanada
Vaishnavism
 • Vaikhanasa Samhitas
 • Pancaratra Samhitas
Saktism
Kashmir Saivism
Pashupata Shaivism
 • Pashupata Sutras of Lakulish
 • Panchartha-bhashya of Kaundinya (isang komentary sa Pashupata Sutras)
 • Ganakarika
 • Ratnatika of Bhasarvajna
In Shaiva Siddhanta
 • 28 Saiva Agamas
 • Tirumurai (canon of 12 works)
 • Meykandar Shastras (canon of 14 works)
Gaudiya Vaishnavism
Krishna-karnamrita
Kabir Panth
Dadu Panth

IslamBaguhin

 
Qur’an sa Museong British

JainismoBaguhin

Svetambara
 • 11 Angas
  • Secondary
   • 12 Upangas, 4 Mula-sutras, 6 Cheda-sutras, 2 Culika-sutras, 10 Prakirnakas
Digambara
Nonsectarian/Nonspecific
 • Jina Vijaya
 • Tattvartha Sutra
 • GandhaHasti Mahabhashya (Mga komentaryo sa Tattvartha Sutra)

HudaismoBaguhin

Rabbinical Judaism
Karaite Judaism
Beta Israel
 • Tanakh kasama ang ilang apocrypha

Satanismong LaVeyanBaguhin

LingayatismoBaguhin

MandaeanismoBaguhin

 • Ginza Rba
 • Aklat ng Zodiac
 • Qolusta,
 • Aklat ni Juan Bautista
 • Diwan Abatur, Mga Purgatoryo
 • 1012 mga Katanungan
 • Koronasyon Shislam Rba
 • Bautismo ni Hibil Ziwa
 • Haran Gawaita

ManichaeismoBaguhin

Meher BabaBaguhin

Mga Relihiyong New AgeBaguhin

OrphismoBaguhin

RastafariBaguhin

RavidassiaBaguhin

SamaritanismBaguhin

ScientologyBaguhin

ShintoBaguhin

SikhismBaguhin

 
Guru Granth folio.

Spiritism0Baguhin

SumerianBaguhin

SwedenborgianismoBaguhin

TaoismBaguhin

TenrikyoBaguhin

ThelemaBaguhin

Simbahang UnificationBaguhin

WiccaBaguhin

YazidiBaguhin

ZoroastrianismoBaguhin

 
Yasna 28.1 (Bodleian MS J2)

ReferencesBaguhin