Talaan ng mga rinetirong pangalan bagyo sa Pilipinas

Ang mga bagyo sa Pilipinas ay napapalitan kada 4 taon (pagitan) kapag mas mataas ang pinsala nito, naayon ito sa Japan Meteorological Agency o (JMA), (JTWC), kapag ang isang bagyo ay nasa labas nang Pilipinas hindi ito maipapangalan bagamat ito ay nanatiling mayroon pangalan sa labas nang Philippine Area of Responsibility,[1]Sa bawat ahensya ay parehas rin rito Pilipinas, itinatag ito noong 1963 (PAGASA), May mga klase nang bagyo, dipende sa lakas nang Bagyo, Tropical Depression, Tropical Storm, Severe Tropical Storm, Typhoon at Super Typhoon (Super Bagyo), Inaalis any pangalan nang isang bagyo kapag ito ay nakapaminsala nang imprasraktura, istraktura, bilang ng patay na tao, sugatan, sira-sirang ari-arian.[2][3][4]

Ang Philippine Area of Responsibility (PAR) para sa mga nagbabadyang bagyo
Kategorya ng Bagyo

 5  Super Bagyo
 4  Super bagyo
 3  3 Bagyo
 2  2 Bagyo
 1  1 Bagyo
 STS  Severe Tropikal Bagyo
 TD  Tropikal Bagyo

Bago ang dekada 2000 baguhin

PAGASA
Pangalan
Kapalitang pangalan Petsa (aktibo) Kategorya Ng
PAGASA
Napanatiling
bilis ng hangin
Presyon Apektadong lugar Pinsala
(PHP)
Pinsalang lugar Patay Nawawala
Dading (Winnie) Didang Hunyo 26 - Hulyo 3, 1964 Bagyo 185 km/h (115 mph) 970 hPa (28.64 inHg) Gitnang Luzon Hindi pa 100 --
Welming (Emma) Warling Oktubre 31 - Nobyembre 8, 1967 Super Bagyo 260 km/h (160 mph) 910 hPa (26.87 inHg) Silanganin, Hilagang Bisayas, Timog Luzon 300 64
Pitang (Georgia) Pasing Seteyembre 8–14, 1970 Super Bagyo 260 km/h (160 mph) 905 hPa (26.72 inHg) Gitnang Luzon 1.4 milyon 95 80
Sening (Joan) Susang Oktubre 10–18, 1970 Super Bagyo 280 km/h (175 mph) 905 hPa (26.72 inHg) Timog Luzon, Hilagang Bisayas 74 milyon 768 193
Titang (Kate) Tering Oktubre 14–25, 1970 Super Bagyo 240 km/h (150 mph) 940 hPa (27.76 inHg) Mindanaw, Kanlurang Bisayas 50 milyon 1,551 284
Yoling (Patsy) Yaning Nobyembre 14 – 22, 1970 Super Bagyo 260 km/h (155 mph) 910 hPa (26.87 inHg) Luzon 460 milyon 611 81
Wening (Elaine) Weling Oktubre 23 - Nobyembre 1, 1974 Bagyo 175 km/h (110 mph) 940 hPa (27.76 inHg) Gitnang Luzon 21 milyon 23
Didang (Olga) Ditang Mayo 10 – 28, 1976 Bagyo 150 km/h (90 mph) 940 hPa (27.76 inHg) Luzon 1.16 bilyon 374
Unding, Unding
(Kim)
Unsing Nobyembre 6–17, 1977 Bagyo 150 km/h (90 mph) 955 hPa (28.20 inHg) Hilagang Luzon Unspecified 111
Atang (Olive) Akang Abril 15 – 26, 1978 Bagyo 150 km/h (90 mph) 955 hPa (28.20 inHg) Bisayas, Timog Luzon 24.5 million 111
Kading (Rita) Katring Oktubre 15–29, 1978 Super Bagyo 220 km/h (140 mph) 880 hPa (25.99 inHg) Gitnang Luzon 100 milyon 444 354
Nitang (Ike) Ningning Agosto 26 – Setyembre 6, 1984 Bagyo 165 km/h (105 mph) 950 hPa (28.05 inHg) Bisayas, Hilagang Mindanaw 4.1 bilyon 3,000
Undang (Agnes) Unsang Oktubre 30 – Nobyembre 8, 1984 Bagyo 195 km/h (120 mph) 925 hPa (27.32 inHg) Bisayas, Timog Luzon 1.9 bilyon 895 275
Herming (Betty) Helming Agosto 8 – 17, 1987 Super Bagyo 205 km/h (125 mph) 890 hPa (26.28 inHg) Timog Luzon, Silangang Bisayas 2.07 bilyon 94
Sisang (Nina) Sendang Nobyembre 16 – 30, 1987 Super Bagyo 165 km/h (105 mph) 930 hPa (27.46 inHg) Timog Luzon 1.12 bilyon 1,036
Unsang (Ruby) Ulpiang Oktubre 20 – 28, 1988 Bagyo 140 km/h (85  mph) 950 hPa (28.05 inHg) Luzon 5.64 bilyon 157
Yoning (Skip) Yerling Nobyembre 3 – 12, 1988 Bagyo 150 km/h (90  mph) 950 hPa (28.05 inHg) Silangang Bisayas, Timog Luzon 2.77 bilyon 217 95
Ruping (Mike) Ritang Nobyembre 5 – 18, 1990 Super Bagyo 185 km/h (115 mph) 915 hPa (27.02 inHg) Bisayas 10.8 bilyon 748 246
Uring (Thelma) Ulding Nobyembre 1 – 8, 1991 Tropikal Bagyo 85 km/h (50 mph) 992 hPa (29.29 inHg) Bisayas 1.05 bilyon 5,956 3,000
Monang (Lola) N/A Bagyo 85 km/h (50 mph) 992 hPa (29.29 inHg) Bisayas 1.05 bilyon 230 0
Rosing (Angela) Rening Oktubre 25 – Nobyembre 7, 1995 Super Bagyo 215 km/h (130 mph) 910 hPa (26.87 inHg) Timog Luzon 10.8 bilyon 936
Iliang (Zeb) N/A Oktubre 7–14, 1998 Super Bagyo 205 km/h (125 mph) 900 hPa (26.58 inHg) Timog Luzon 5.38 bilyon 46 29
Loleng (Babs) N/A Oktubre 15 – 24, 1998 Super Bagyo 155 km/h (100 mph) 940 hPa (27.38 inHg) Bisayas, Luzon 6.79 bilyon 303 29

Talaan ng mga tinangal na pangalan bagyo sa Pilipinas 2000-10s baguhin

2000s baguhin

PAGASA
Pangalan
WMO
pangalan
PAGASA
Kategorya
Petsa
Aktibo
Sustained
bilis ng hang in
Presyon Apektadong lugar Pinsala
(PHP)
Pinsalang lugar Patay Nawawala
Gloria (Chataan) Glenda Hunyo 27 — Hulyo 13, 2002 Bagyo ™175 km/h (110 mph) 930 hPa (27.46 inHg) Luzon ₱39 bilyon 18
Harurot (Imbudo) Hanna Hulyo 19 — 23, 2003 Bagyo 165 km/h (105 mph) 935 hPa (27.61 inHg) Luzon ₱35 bilyon 64
Unding (Muifa) Ulysses Nobyembre 14 — 21, 2004 Bagyo 150 km/h (90 mph) 950 hPa (28.05 inHg) Luzon ₱16 bilyon 68 69
Violeta (Merbok) Vicky Nobyembre 22 — 23, 2004 Tropikal Bagyo 65 km/h (40 mph) 1000 hPa (29.53 inHg) Luzon ₱2.1 bilyon 31 17
Winnie Warren (unused) Nobyembre 27 — 30, 2004 Tropikal Depresyon 55 km/h (35 mph) 1000 hPa (29.53 inHg) Luzon ₱679 milyon 1,619 713
Milenyo (Xangsane) Mario Setyembre 25 — 29, 2006 Bagyo 155 km/h (100 mph) 972 hPa (28.71 inHg) Luzon, Bisayas ₱20 bilyon 110 79
Reming (Durian) Ruby Nobyembre 28 – December 2, 2006 Bagyo 195 km/h (120 mph) 938 hPa (27.70 inHg) Luzon, Bisayas ₱5.09 bilyon 1,400 762
Cosme (Halong) Carina Mayo 15 — 19, 2008 Severe tropikal bagyo 110 km/h (70 mph) 970 hPa (28.64 inHg) Luzon ₱6.71 bilyon 51 3
Frank (Fengshen) Ferdie Hunyo 18 — 23, 2008 Bagyo 165 km/h (105 mph) 958 hPa (28.29 inHg) Luzon, Bisayas ₱13.5 bilyon 1,501 87
Ondoy (Ketsana) Odette Setyembre 24 — 27, 2009 Bagyo 130 km/h (80 mph) 980 hPa (28.94 inHg) Luzon ₱11.2 bilyon 671 37
Pepeng (Parma) Paolo Seteymebre 30 – Oktubre 10, 2009 Bagyo 185 km/h (115 mph) 938 hPa (27.70 inHg) Bisayas, Luzon ₱39.6 bilyon 465 47

2010s baguhin

Simula noong 2010 ang Bagyong Juan ang lubos na nakapinsala sa Hilagang Luzon, Inalis ito sa is a mga listahan nang bagyo umabot ito sa kategoryang 5 nagiwan into nang 8.22 bilyon nang lumapag into as probinsya nang Isabela, Sumunod ang mga bagyong Mina, Sendong, Pablo, Yolanda, Glenda, Lando at iba pa. Ang bagyong Nonoy ay sa panahon ng 2011 ng Bagyo sa Karagatang Pasipiko ay inalis sa 2015 ng Bagyo sa Karagatang Pasipiko at pinalitan ito nang pangalan na Nona.

PAGASA
Pangalan
Kapalitang pangalan Petsa (aktibo) PAGASA
Kategorya
Sustained
bilis ng hang in
Presyon Apektadong lugar Pinsala
(PHP)
Patay Nawawala
Juan (Megi) Jose Oktubre 15 — 20, 2010 Super Bagyo 230 km/h (145 mph) 885 hPa (26.13 inHg) Luzon ₱8.22 bilyon 26 4 0
Bebeng (Aere) Betty Mayo 6 – 10, 2011 Tropikal Bagyo 75 km/h (45 km/h) 992 hPa (29.26 inHg) Luzon, Bisayas ₱2.25 bilyon 35 2
Juaning (Nock-ten) Jenny Hulyo 24 – 28, 2011 Severe tropikal bagyo 95 km/h (60 mph) 985 hPa (29.09 inHg) Bisayas, Luzon ₱4.44 bilyon 77 0
Mina (Nanmadol) Marilyn Agosto 21 – 29, 2011 Bagyo 185 km/h (115 mph) 925 hPa (27.32 inHg) Luzon ₱40.9 bilyon 36 0
Pedring (Nesat) Perla Setyembre 24 – 28, 2011 Bagyo 150 km/h (90 mph) 950 hPa (28.05 inHg) Luzon ₱15.6 bilyon 85 0
Sendong (Washi) Sarah Disyembre 14 – 18, 2011 Severe Tropikal Bagyo 95 km/h (60 mph) 992 hPa (29.41 inHg) Bisayas, Mindanaw ₱2.07 bilyon 2,546 181
Pablo (Bopha) Pepito Disyembre 2 – 9, 2012 Bagyo 185 km/h (115 mph) 930 hPa (27.46 inHg) Mindanaw, Bisayas, Luzon ₱42.2 bilyon 1,901 844
Labuyo (Utor) Lannie Agosto 9 – 13, 2013 Bagyo 195 km/h (120 mph) 925 hPa (27.32 inHg) Luzon ₱1.42 bilyon 11 3
Santi (Nari) Salome Oktobre 8 – 13, 2013 Bagyo 140 km/h (85 mph) 965 hPa (28.5 inHg) Luzon ₱12.3 bilyon 15 5
Yolanda (Haiyan) Yasmin (unused) Nobyembre 6 – 9, 2013 Super Bagyo 230 km/h (145 mph) 895 hPa (26.43 inHg) Bisayas, Mindoro, Palawan ₱89.6 bilyon 6,300 1,081
Glenda (Rammasun) Gardo Hulyo 13 – 17, 2014 Bagyo 165 km/h (105 mph) 935 hPa (27.61 inHg) Luzon ₱34.6 bilyon 106 6
Jose (Halong) Josie August 2–7, 2014 Bagyo 195 km/h (120 mph) 920 hPa (27.17 inHg) Luzon ₱1.62 bilyon 2 0
Mario (Fung-wong) Maymay Setyembre 17 - 21, 2014 Tropikal Bagyo 85 km/h (50 mph) 985 hPa (29.09 inHg) Luzon ₱3.4 bilyon 18 4
Ruby (Hagupit) Rosita Disyembre 3 – 10, 2014 Bagyo 215 km/h (130 mph) 905 hPa (26.72 inHg) Bisayas, Luzon ₱3.35 bilyon 18 0
Seniang (Jangmi) Samuel Disyembre 28–31, 2014 Tropikal Bagyo 75 km/h (45 mph) 996 hPa (29.41 inHg) Bisayas, Mindanaw ₱1.45 bilyon 66 6
Lando (Koppu) Liwayway Oktubre 14 – 22, 2015 Bagyo 185 km/h (115 mph) 920 hPa (27.17 inHg) Luzon ₱38.1 bilyon 48 83
Nona (Melor) Nimfa Disyembre 9 – 17, 2015 Bagyo 175 km/h (110 mph) 935 hPa (27.61 inHg) Luzon, Silangang Bisayas ₱36.5 bilyon 42 4
Karen (Sarika) Kristine Oktubre 11 – 16, 2016 Bagyo 175 km/h (110 mph) 935 hPa (27.61 inHg) Luzon ₱35.9 bilyon 2 0
Lawin (Haima) Leon Oktubre 16 – 21, 2016 Super Bagyo 215 km/h (130 mph) 900 hPa (26.58 inHg) Luzon ₱2.53 bilyon 8 0
Nina (Nock-ten) Nika Disyembre 22 – 28, 2016 Bagyo 195 km/h (120 mph) 915 hPa (27.02 inHg) Luzon ₱55.2 bilyon 8 16
Urduja (Kai-tak) Uwan (unused) Disyembre 11 – 19, 2017 Tropikal Bagyo 75 km/h (45 mph) 996 hPa (29.41 inHg) Bisayas ₱1.67 bilyon 54 0
Vinta (Tembin) Verbena (unused) Disyembre 20 – 24, 2017 Bagyo 130 km/h (80 mph) 970 hPa (28.64 inHg) Mindanaw ₱2.1 bilyon 173 176
Ompong (Mangkhut) Obet Setyembre 7 – 27, 2018 Super Bagyo 205 km/h (125 mph) 905 hPa (26.72 inHg) Luzon ₱944 milyon 93 0
Rosita (Yutu) Rosal Oktubre 20 – Nobyembre 3, 2018 Bagyo 215 km/h (130 mph) 900 hPa (26.58 inHg) Luzon ₱198.1 milyon 26 1
Usman Umberto (unused) Disyembre 25 – 29, 2018 Tropikal Bagyo 55 km/h (35 mph) 1000 hPa Bisayas at Mindanaw ₱528.5 milyon 125 0
Tisoy (Kammuri) Tamaraw (unused) Nobyembre 23 - Disyembre 7, 2019 Bagyo 175 km/h (115 mph) 935 hPa Luzon at Bisayas ₱5.9 bilyon 12 0
Ursula (Phanfone) Ugong (unused) Disyembre 19 - 29, 2019 Bagyo 150 km/h (90 mph) 970 hPa Luzon at Bisayas ₱3.44 bilyon 50 55

2020s baguhin

Ang Bagyong Vongfong (Ambo) ay ang bagyong kaunaunahang bagyo sa Pilipinas at sa Pasipiko na tumama sa dekada 2020s.

PAGASA
Pangalan
Kapalitang pangalan Petsa (aktibo) PAGASA
Kategorya
Sustained
bilis ng hang in
Presyon Apektadong lugar Pinsala
(PHP)
Patay Nawawala
Ambo (Vongfong) Aghon (aktibo) Mayo 11 – 17, 2020 Bagyo 155 km/h (100 mph) 965 hPa Luzon at Bisayas ₱1.57 bilyon 5 2
Quinta (Molave) Querubin (unused) Oktubre 23 – 29, 2020 65 knots (180 km/h; 75 mph) 980 hPa Luzon ₱4.25 bilyon 27 4
Rolly (Goni) Romina (unused) Nobyembre 1 – 5, 2020 Super Bagyo 225 knots (145 km/h; 205 mph) 990 hPa ₱17.9 bilyon 24 7
Ulysses (Vamco) Upang (unused) Nobyembre 9 – 12, 2020 Bagyo 161 km/h (100 mph) 965 hPa 10.3 bilyon 73 19
Jolina (Conson) Jacinto (unused) Setyembre 5 - 13, 2021 Bagyo 95 km/h (60 mph) 992 hPa 36.1 milyon 22 18
Maring (Kompasu) Mirasol (unused) Oktubre 7-14, 2021 Bagyo 100 km/h (65 mph) 975 hPa ₱245 milyon 44 N/A
Odette (Rai) Opong (unused) Disyembre 12-22, 2021 Super Bagyo 195 km/h (120 mph) 915 hPa Kabisayaan ₱1.02 bilyon 408 83
Agaton (Megi) Ada (unused) Abril 8-13, 2022 Tropikal Bagyo 65 km/h (40 mph) 998 hPa Kabisayaan $15.1 milyon 167 110
Florita (Ma-on) Francisco (unused) Agosto 20-26, 2022 Malalang bagyo 110 km/h (70 mph) 980 hPa Hilagang Luzon $9.13 milyon 7 0
Karding (Noru) Kiyapo (unused) Setyembre 21-28, 2022 Super Bagyo 175 km/h (110 mph) 940 hPa Gitnang Luzon ₱62.96 milyon 12 1
Paeng (Nalgae) Pilandok (unused) Oktubre 27-Nobyembre 3, 2022 Malalang bagyo 110 km/h (70 mph) 975 hPa Timog Luzon

₱91.53 milyon || 150 || 36

Egay
(Doksuri)
Emil (unused) Hulyo 20 – 30, 2022 Super Bagyo 185 km/h (115 mph) 925 hPa (27.32 inHg) Luzon ₱1.48 bilyon &0000000000000056.00000056 &0000000000000011.00000011 [5]
Goring (Saola) Gavino (unused) Agosto 22 – Setyembre 3 2023 Super Bagyo 185 km/h (115 mph) 920 hPa (27.17 inHg) Luzon ₱2.49 bilyon &0000000000000003.0000003 &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.0000000 [6]

Mga pangalang gagamitin sa mga susunod na panahon ng Bagyo sa Pasipiko baguhin

Taon Total Pangalan
2023 4 Viring (unused), Weng (unused), Yoyoy (unused), Zigzag (unused)
2024 7 Querubin (unused), Romina (unused), Upang (unused), Warren (unused), Yoyong (unused), Zosimo (unused)
2025 6 Jacinto (unused), Mirasol (unused), Opong (unused), Uwan (unused), Verbena (unused). Yasmin (unused)
2026 9 Ada (unused), Francisco (unused), Kiyapo (unused), Pilandok (unused), Umberto (unused). Venus (unused), Waldo (unused), Yayang (unused). Zeny (unused)
2027 2 Emil (unused), Gavino (unused)

Mga pangalan iniretiro sa bawat letra baguhin

Letra Kabuuan Pangalan Taong Iniretiro
A 3 Atang, Ambo, Agaton 1978, 2020, 2022
B 1 Bebeng 2011
C 1 Cosme 2008
D 2 Dading, Didang 1964, 1976
E 1 Egay 2023
F 3 Frank, Feria, Florita 2008, 2009, 2022
G 3 Gloria, Glenda, Goring 2002, 2014, 2023
H 1 Harurot 2002
I wala
J 3 Juan, Juaning, Jose, Jolina 2010, 2011, 2014, 2021
K 4 Kading, Katring, Karen, Karding 1987, 2010, 2016, 2022
L 4 Loleng, Labuyo, Lando, Lawin 1998, 2013, 2015, 2016
M 5 Monang, Milenyo, Mina, Mario, Maring 1993, 2006, 2011, 2014. 2021
N 3 Nitang, Nanang, Nina, Nona 1984, 2001, 2011, 2015
O 2 Ondoy, Ompong, Odette 2009, 2018, 2020
P 4 Pepeng, Pedring, Pablo', Paeng 2009, 2011, 2012, 2022
Q 1 Quinta 2020
R 6 Ruping, Rosing, Reming, Ruby Rosita, Rolly 1990, 1995, 2006, 2014, 2018, 2020
S 5 Sening, Sendong, Sisang, Santi, Seniang 1970, 1987, 2011, 2013, 2014
T 2 Titang, Tisoy 197019
U 9 Unding (dalawang beses), Undang, Unsang, Uring, Urduja, Usman, Urusla, Ulysses 1977, 1984, 1988, 1991, 2004, 2017, 2018, 2019, 2020
V 2 Violeta, Vinta 2004, 2017
W 3 Welming, Wening, Winnie 1967, 1974, 2004
Y 3 Yoling, Yoning, Yolanda 1970, 1988, 2013
Z - - -

Sanggunian baguhin

  Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.