Aklat ng mga Kasaysayan

Mga Aklat ng Bibliya

Ang Aklat ng mga Kasaysayan ay maaaring tumukoy sa mga sumusunod: