Mga palakasang Olimpiko

Ang mga Palakasang Olimpiko ay binubuo ng lahat ng mga palakasan bilang bahagi ng mga Palarong Olimpiko sa Tagi-init at Taglamig. Ang Palarong Olimpiko sa Tag-init 2016 kasama ang 28 laro, na may limang karagdagang palakasan dahil sa dagdahan na ang programa ng Palarong Olimpiko sa Tag-init 2020; at ang Ang Palarong Olimpiko sa Taglamig 19 2014 ay karagdagang pitong laro. Ang kasalukuyang programa sa Olimpiko ay binubuo ng mga 35 palakasan na may 53 disiplina at higit sa 400 kaganapan — ang Olimpikong Tag-init ay ibinibilang ang mga 28 palakasan na may 38 disiplina, at ang Olimpikong Taglamig ay ibinibilang ang mga 7 palakasan na may 15 disiplina.[1] Bawat palakasang Olimpiko ay kumakatawan ng isang pangisahang sabansaang katawan ng namamahala, alalaong baga isang Pandaigdigang Pederasyon (IF).[2]

Paligsahan ng pamamana sa Palarong Olimpiko sa Tag-init 2004 ng Atenas. Ang palaksang ito ay ipinakilala sa programang Olimpiko noong Palarong Olimpiko sa Tag-init 1972.
Ang paglilikaw ay naging opisyal na palakasang Olimpiko sa Palarong Olimpiko sa Taglamig 19 Palarong Olimpiko sa Tag-init 1998 ng Nagano.

Palarong Olimpikong tinukoy

baguhin

Pagbabago sa Palarong Olimpiko

baguhin

Palarong Olimpiko sa Tag-init

baguhin

Kasalukuyan at itinigil na pampalakasan sa programang tag-init

baguhin

     Aquatics     Basketball     Canoeing/Kayaking     Cycling     Gymnastics     Volleyball     Equestrian     Wrestling

Sport (Discipline) Body 96 00 04 06 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20
 
Current summer sports
 
  Diving FINA 2 1 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8
  Marathon swimming 2 2 2 2
  Swimming 4 7 9 4 6 9 10 11 11 11 11 11 11 13 15 18 29 29 26 26 29 31 31 32 32 32 32 32 32 35
  Synchronized swimming 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
  Water polo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
 
  3-on-3 basketball FIBA 2
  Basketball 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
  Canoe/kayak (sprint) ICF 9 9 9 9 7 7 7 7 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
  Canoe/kayak (slalom) 4 4 4 4 4 4 4 4 4
 
  BMX freestyle UCI 2
  BMX racing 2 2 2 2
  Mountain biking 2 2 2 2 2 2 2
  Road cycling 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
  Track cycling 5 2 7 5 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 6 7 8 12 12 10 10 10 12
 
  Artistic FIG 8 1 11 4 2 4 4 9 8 11 9 9 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
  Rhythmic 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Trampoline 2 2 2 2 2 2
 
  Volleyball (beach) FIVB 2 2 2 2 2 2 2
  Volleyball (indoor) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
  Equestrian / Dressage FEI 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Equestrian / Eventing 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Equestrian / Jumping 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
  Freestyle wrestling UWW 7 5 5 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 11 11 11 12 12
  Greco-Roman wrestling 1 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 7 7 7 6 6
 
  Baseball WBSC[s 1] 1 1 1 1 1 1
  Softball 1 1 1 1 1
 
  Archery WA 6 6 3 10 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5
  Athletics WA 12 23 25 21 26 30 29 27 27 29 29 33 33 33 34 36 36 38 37 38 41 42 43 44 46 46 47 47 47 48
  Badminton BWF 4 5 5 5 5 5 5 5
  Boxing AIBA 7 5 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 11 11 13 13 13
  Fencing FIE 3 7 5 8 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12
  Field hockey FIH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Football FIFA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
  Golf IGF 2 2 2 2
  Handball IHF 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Judo IJF 4 6 6 8 8 7 14 14 14 14 14 14 14 15
  Karate WKF 8
  Modern pentathlon UIPM 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
  Rowing FISA 4 5 6 4 4 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
  Rugby sevens WR 2 2
  Sailing ISAF 7 4 4 14 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 10 10 11 11 11 10 10 10
  Shooting ISSF 5 9 16 15 18 21 10 2 3 4 7 7 6 6 7 8 7 7 11 13 13 15 17 17 15 15 15 15
  Skateboarding WS[s 2] 4
  Sport climbing IFSC 2
  Surfing ISA 2
  Table tennis ITTF 4 4 4 4 4 4 4 4 5
  Taekwondo WT 8 8 8 8 8 8
  Tennis ITF 2 4 2 4 6 8 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5
  Triathlon ITU 2 2 2 2 2 3
  Weightlifting IWF 2 2 2 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 9 9 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 14
 
Discontinued summer sports
 
  Equestrian / Vaulting FEI 2
 
  Handball / Field Handball IHF 1
  Rugby / Rugby union WR 1 1 1 1
 
  Basque pelota FIPV 1
  Cricket ICC 1
  Croquet WCF 3
  Lacrosse FIL 1 1
  Jeu de paume 1
  Polo FIP 1 1 1 1 1
  Rackets 2
  Roque 1
  Tug of war TWIF 1 1 1 1 1 1
  Water motorsports UIM 3
 
  Figure skating ISU 4 3 Rescheduled during winter games
  Ice hockey IIHF 1
 
Total events 43 85 94 78 110 102 156 126 109 117 129 136 149 151 150 163 172 195 198 203 221 237 257 271 300 301 302 302 306 339
Total Sports 10 21 17 14 25 18 29 23 20 20 25 23 23 23 23 25 24 28 27 27 29 31 34 37 40 40 42 40 42 50
Sport (Discipline) Body 96 00 04 06 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12 16 20

Palarong Olimpiko sa Tag-lamig

baguhin
Sport (Discipline) Body 08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18
 
  Figure skating ISU 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
  Speed skating   5 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 12 12 12 14
  Short track speed skating   4 6 6 8 8 8 8 8
 
  Ice hockey IIHF   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
 
  Curling WCF   1 2 2 2 2 2 3
 
  Cross-country skiing FIS   2 2 2 3 3 4 6 6 7 7 7 7 7 8 8 10 10 10 12 12 12 12 12
  Alpine skiing   2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 10 11
  Ski jumping   1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
  Nordic combined   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  Freestyle skiing   2 4 4 4 4 6 10 10
  Snowboarding   4 4 6 6 10 10
 
  Biathlon IBU   1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 6 8 10 10 11 11
 
  Luge FIL   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
 
  Bobsleigh IBSF   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
  Skeleton   1 1 2 2 2 2 2
 
Discontinued winter sports
 
  Biathlon / Military Patrol IBU   1
Total events 16 14 14 17 22 22 24 27 34 35 35 37 38 39 46 57 61 68 78 84 86 98 102
Total Sports 9 8 7 8 9 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 12 12 14 15 15 15 15 15

Kinikilalang pederasyong Internasyonal

baguhin

Sanggunian

baguhin
  1. "Palakasan". Pandaigdigang Lupon ng Olimpiko. Nakuha noong 2007-03-18.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
  2. "Olimpikong Palakasan, Disiplina & Kaganapan". HickokSports.com. Palarong Olimpiko sa Tag-init 2005-02-04. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2007-04-18. Nakuha noong 2007-03-18. {{cite web}}: Check date values in: |date= (tulong)

Mga panlabas na kawing

baguhinMaling banggit (May <ref> tag na ang grupong "s", pero walang nakitang <references group="s"/> tag para rito); $2