Talaan ng mga munisipalidad ng Kalakhang Lungsod ng Turin

Ito ay talaan ng mga comune (bayan) ng Kalakhang Lungsod ng Turin sa Italya.

A baguhin

B baguhin

C baguhin

D baguhin

E baguhin

F baguhin

G baguhin

I baguhin

L baguhin

M baguhin

N baguhin

O baguhin

P baguhin

Q baguhin

R baguhin

S baguhin

T baguhin

U baguhin

V baguhin