Wikipedia:Pagbura ng mga pahina

May mga ilang kaparaanan ng pagbura ng mga pahina o midya sa Wikipedia. May ilang mga nilalaman na maaaring pumasa bilang isang kandidato para sa mabilisang pagbura. Kung hindi, maaaring burahin ng isang tagapangasiwa sa loob ng limang araw kung walang tumututol sa proseso ng pagmungkahi. O kaya, maaaring buksan ang isang pagtatalo ng isang tagagagamit sa isa sa mga pahinang nakatala sa ibaba. Gamitin ang suleras na {{Mungkahi-burahin}} para sa pagmumungkahi ng pagbura, kasama ang dahilan ng paghiling mo. Kung minsan, ginagamit din ang {{Burahin}} para sa kahilingan ng mabilisang pagbura. Subalit mas minumungkahi ang paggamit ng {{Mungkahi-burahin}}.

Mga dahilan

baguhin
 • Binubura ang mga pahina o lathalain (maging mga larawan) kahit walang usapan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan:
 • B1: Walang nilalaman ang artikulo. Kabilang dito ang mga artikulong napakaikli na walang sapat na impormasyon sa matagal na panahon lalo na iyon mga ginawa ng mga tagagamit na naglalayon lamang na paramihin ang artikulo at di paunlarin, mga artikulong puro panlabas na link lamang at mga artulong puro outline o balangkas lamang. Sa mga napakaikling artikulong walang sapat na impormasyon, may palugit ang nag-ambag nito na dagdagan ang impormasyon (karaniwang mga dalawang linggo mula sa unang pagkakatala). Kapag walang nadagdag sa palugit, maari na itong burahin. Walang palugit na ibibigay sa mga malawakang pagdaragdag ng mga pahinang walang sapat na impormasyon. Bilang konsiderasyon sa mga hindi malawakang pagdaragdag, kung hindi napalawig ang artikulo sa binigay na palugit, maari itong gawing redirect, o burahin at ilipat sa subpahina ng orihinal na may-akda o sa subpahina ng Wikipedia:Balangkas bilang balangkas. Maaring mabalik ito sa pangunahing espasyo kapag napalawig na at may sapat na impormasyon.
 • B2: Walang konteksto
 • B3: Walang saysay ang nilalaman ng lathalain
 • B4: Hindi pa sapat ang notabilidad ng paksa o walang indikasyon ng pagiging mahalaga
 • B5: Hindi Tagalog ang lathalain. Karaniwang ginagamit ang panandang {{Hinditagalog}} para bigyan ng palugit ang nagtala o nag-ambag na isalin ito (karaniwang mga dalawang linggo mula sa unang pagkakatala). Subalit kung hindi nagkaroon ng pagbabago, binubura ang pahina, maliban na lamang kung may mga bahaging nakasalin sa Tagalog. Sa kasong ito, pinapanatili ang naka-Tagalog habang ikinukubli o inaalis naman ang mga hindi nasa wikang Tagalog. Para sa pagsasalin, tingnan ang WP:Salin.
 • B6: Malinaw na paglabag sa karapatang-ari (kung hindi nabago o napainam ayon sa panuntunan ng Tagalog Wikipedia)
 • B7: Bandalismo o pambababoy
 • B8: Pagusbok na pahina (kabilang ang mga pahina sa ilalim ng isang Burador o Sandbox ngunit hindi ang mismong burador)
 • B9: Paglikha muli ng pahina na binura dahil sa usaping naganap (maliban na lamang kung di na nailalapat ang mga argumento na binigay sa usapan)
 • B10: Mga aksyon ng opisina. Sa bihirang pagkakataon, ang Pundasyong Wikimedia ay maaring magbura ng pahina. At maari lamang itong ibalik kung papayag ang Pundasyon.
 • B11: Mga pahina o larawan na nanghahamak, nagbabanta, nanakot, nangigipit ng paksa, tao o entidad na kanilang sinulat at walang ibang layunin
 • B12: Malinaw na spam o promosyon o patalastas
 • B13: Mga artikulong naka-transwiki
 • B14: Hiniling ng may-akda (kung hiniling na may mabuting katapatan at kinakailangang malaki ang inaambag sa pahina ang may-akda, mabubura ang pahina)
 • B15: Teknikal na pagbura
 • B16: Mga pahinang sinalin ng software o machine-translated o ang karamihan ng pahina ay di maaayos ang pagkasalin
 • B17: Mga pahinang nilikha ng hinarang na tagagamit habang nakaharang
 • B18: Mga pahinang dumidepende sa binurang pahina o pahinang wala naman talaga. Halimbawa, kung lumikha ng Usapang pahina na wala namang katumbas na Artikulong pahina.
 • B19: Inabandonang balangkas o draft
 • B20: Halatang inimbento
 • B21: Kategoryang walang laman
 • B22: Sa pahinang tagagamit, maliwanag na hindi tamang paggamit sa Wikipedia bilang isang web host. Ang mga pahina ng tagagamit ay naglalaman ng mga sulatin, impormasyon, diskusyon, at/o ibang mga aktibidad na wala o hindi malapit ang kaugnayan sa mga hangarin ng Wikipedia, kung saan ang may-ari ng pahinang tagagamit ay gumawa ng ilan o walang patnugot sa labas ng kanyang pahinang tagagamit.
 • B23: Pahinang nasa Tagalog subalit nakasulat sa Baybayin

Hindi pagbura

baguhin
 • May mga kasong hindi buburahin ng tagapangasiwa
 • Ayon sa napagkasunduan sa usapan.
 • Kung mapapainam naman ang artikulo o nilalaman nito. Maaari gawin ng isang wikipedista o tagapangasiwa ang pagpapainam at pagdaragdag ng kaalaman sa loob ng lathalain.

Mga buburahin

baguhin

Mga kasalukuyang usapin

baguhin

Mga artikulo

baguhin

Mga iba't ibang pahina, larawan o midya

baguhin

Arkibo ng mga resulta ng usapin

baguhin

Nauuna sa talaan ang pinakahuling diskusyon hinggil sa artikulong buburahin.