Wikipedia:Nominasyon para sa Tagapangasiwa ng Wikipediang Tagalog

Ito ang pahina para sa nominasyon sa pagiging Tagapangasiwa.

Tandaan na ang patakaran dito ay maluwag na batay sa Ingles na Wikipedia. Sa pangkalahatan, kailangan lamang mayroon akawnt para maging tagapangiswa ngunit napakababa ang probablidad na maging tagapangasiwa ang isang tagagamit na mababa ang kontribusyon at hindi pamilyar sa teknikal na aspeto ng pagiging tagapangsiwa. Tandaan din na inihaharap ang nominasyon sa pamayanan at ang pagsuporta o pagtutol ay hindi nangangahulagan na pagboto dahil ang resulta sa diskuyson ng pagnomina ay batay sa consensus o pangkalahatang pagsasang-ayon. Isang Burokrata ang magsusuri sa usapan kung mayroong pangkalahatan pagsasang-ayon o wala. Kung anuman ang resulta, ang magsasara lamang nito ay isang Burokrata.

Sa Wikipediang Ingles, isinasara na agad ang nominasyon pagkatapos ng pitong araw. Ngunit ang Wikipediang Tagalog ay maliit na pamayanan sa ngayon, kaya binibigyan ang nominasyon ng hanggang isang buwan para isarado.

Mga kasalukuyang nominasyon baguhin

Burokrata baguhin

Tagapangasiwa baguhin

Mga nagdaang nominasyon baguhin

Namayan (2) baguhin

Pokéfan95 baguhin

Namayan baguhin

Hamham31 baguhin

Angelo1345 baguhin

23prootie baguhin

WayKurat baguhin

Ryomaandres baguhin

Shirou15/Masahiro Naoi baguhin

23prootie baguhin

The Wandering Traveler baguhin

jericoflorm baguhin

Jojit fb baguhin

Nickrds09 (tingnan ang resulta) baguhin

Iniharap ni AnakngAraw

 • 3 sumasang-ayon
 • 0 tumututol
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa

Sky Harbor (tingnan ang resulta) baguhin

Iniharap ni AnakngAraw

 • 6 sumasang-ayon/sumusuporta
 • Naging Tagapangasiwang Burokrata na

Lenticel (tingnan ang resulta) baguhin

Iniharap ni AnakngAraw

 • 7 sumasang-ayon
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa

Estudyante (tingnan ang resulta) baguhin

Iniharap ni AnakngAraw

 • 4 sumasang-ayon
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa

Delfindakila (tingnan ang resulta) baguhin

Iniharap ni AnakngAraw

 • 4 sumasang-ayon
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa

AnakngAraw (tingnan ang resulta) baguhin

Ihinarap ni Felipe Aira

 • 9 sumasang-ayon
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa

Celester Mejia (tingnan ang resulta) baguhin

Ihinarap ang sarili.

 • 1 tumututol

Felipe Aira [pangalawang paghaharap] (tingnan ang resulta) baguhin

Ihinarap ng sarili.

 • 5 sumasang-ayon (hindi kabilang ang mga kasama sa Virtual meetup)
 • 3 tumututol
 • Kasalukuyang nangangasiwa

Lenticel [unang paghaharap] (tingnan ang resulta) baguhin

Ihinarap ni AnakngAraw, tumanggi sa pagiging tagapangasiwa.

Felipe Aira [unang paghaharap] (tingnan ang resulta) baguhin

 • Nominado ni User:Estudyante
 • Walang sang-ayunang naganap
 • 4 na sumasang-ayon
 • 3 tumututol

Sky Harbor [pagkatagapangasiwa] (tingnan ang resulta) baguhin

 • Nominado ni Jojit
 • Sinangayunan ng Komunidad
 • Isa nang ganap na Tagapangasiwa noong 13:31, 25 Disyembre 2007 (UTC).

Tomas De Aquino (Pangalawa) baguhin

Tomas De Aquino (Una) baguhin

 • Iniuurong ang sariling nominasyon

Jojit fb (tingnan ang resulta) baguhin

Život (tingnan ang resulta) baguhin

 • Nominado ni Tomas De Aquino
 • Tumanggi sa nominasyon