Mga wikang Negrito ng Pilipinas

Ang mga wikang Negrito ng Pilipinas o mga wikang Agta ay isang pangkat ng mga wika sa Pilipinas na sumasaklaw sa 11 pook sa buong kapuluan. Sila ay matatagpuan sa Palanan, Isabela na nabibilang sa pangkat ng mga Negrito. Ito ay maririnig na ginagamit sa isla ng Dumagat, sa mga Rehiyon ng Bikol, mula sa Cagayan hanggang sa bandang Silangang bahagi ng Luzon.

Nakatayo sa dalampasigan ang kanilang mga bahay na hugis tatsulok at kahit sila ay nagpapalipat-lipat ng tirahan, bumabalik pa rin sila sa kanilang tirahan sa dalampasigan. Marunong silang gumawa ng mga gawaing-bahay. Pangangaso at pangingisda ang kanilang hanapbuhay at sila rin ay nagkakaingin tulad ng mga Indones. Ang batayan ng kanilang kapayapaan at kaayusan ay ang mga sinaunang batas.

Pulong Alabat baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 30

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Ang alibata ay isang paraan ng pagsulat ng mga katutubo. Ito ay binubuo ng labimpitong titikna may labing-apat na katinig at tatlong patinig.

Kalagayan baguhin

  • Malapit ng Maubos

Camarines Norte baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 150

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Casiguran Dumagat baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 606

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Gitnang Cagayan baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 779

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Dupaninan baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 1,200

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Isarog baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 5-6

Lugar baguhin

Klasipikasyon baguhin

Bundok Iraya baguhin

Bilang ng Nagsasalita baguhin

  • 150

Lugar baguhin

Iba Pang Katawagan baguhin

Klasipikasyon baguhin

Tingnan din baguhin