Tala ng mga organisasyon, kompanya, at institusyon sa Pilipinas

PamahalaanBaguhin

InternasyonalBaguhin

Institusyon pang-edukasyonBaguhin