Sa alhebra, ang kwadrado(square) o minsang tinatawag na perpektong kwadrado ang produkto ng isang intedyer sa sarili nito. Halimbawa, ang 9 ang kwadrado ng 3 dahil ang 9 ang resulta ng 3 × 3.