Maaaring tumukoy ang Valenzuela, nangangahulugang “Munting València”: