Europeong Amerikano

Ang mga Europeong Amerikano o Eurong Kano ay isang etnikong ninuno na nagsaling lahi mula sa mga bansang Europa ito ang mga tao-ng may dugong Euro at Latino, Ang mga European American, ay disenteng naninirahan sa malaking kalupaan ng Hilagang Amerika sa Kanada, Estados Unidos, Mehiko hanggang sa Timog Amerika. Tinagurian rin silang Kanlurang Emisperyo (Western Hemisphere) sa mga kontinenteng Europa at Amerika.

Eurong Kano
European UnionEstados Unidos
European Americans.JPG
Kabuuang populasyon
133 milyon Europeong-diaspora Americano
41% ang total ng E.U. populasyon (2017)[1][a]
(as opposed to 243,832,540 Americans self-identifying as White or Caucasian [2]
75.5% of the total U.S. population (2018))
Mga rehiyong may malaking bilang nila
Estados Unidos kabilang ang Alaska
maliit na populasyon ng Hawaii at ang teritoryo
Wika
Predominantly Ingles
French • Ruso • Aleman • Italyano • Espanyol • Portuges • Polish • Romano • Griyego • Serbo-Croatian • others
Relihiyon
Predominantly Kristyanismo (Mainly Protestantismo at Romanong Katoliko); Minor na relihiyon: Huadismo, Islam
Kaugnay na mga pangkat-etniko
Non-Hispanic Whites, White Southerners, European diaspora, Europea, Europeong Kanada, Europeong Awstralyan, European New Zealanders, White South Africans, British (Ingles, Scottish, Welsh, Ulster-Scots), Aleman, Irish, Italyano, Griyego, Rusyan, Polish, Croatian, Albanian at Bosnian

Marahil ang tawag sa mga sitisen o residente ay matatawag na "Puting Amerikano" o "White Americans" dahil sa kulay ng kanilang balat ngunit ang mga katutubong Amerikano ay iyong nagmula mismo sa kalupaan ng Estados Unidos sila yung mga tinatawag na White Americans, Blue Eyes na mayroong saling lahi sa Indyano sa mga estado ng Oklahoma at Bagong Mehiko, Ang karatig ng mga Kansas, Arkansas, Tennessee.

Ang Wikang Espanyol (Spanish), ay ang minor na wikain sa Estados Unidos kaparehas mula sa bilang nang mga mananalitang Wikang Aleman (German) ito ay matatagpuan sa mga rehiyon ng Gitnang Kanluran at Gitnang Atlantikong Estado.

Taong 2016 ayon sa Komunidad ng Survey ng Amerika (U.S) mula sa Aleman-Amerikan (13.9%), Irish-Amerikan (10.0%), Ingles Amerikan (U.K) (7.4%), Italyan-Amerikan (5.2%) at Polish Amerikan (3%). ay ang limang kabilang sa ninunong lahi ay grupong Europeo sa Estados Unidos (U.S)

Ang Ninunong Amerikanong Aleman AlemanyaEstados Unidos ay ang pinakamalaking saling lahi sa Estados Unidos

KasaysayanBaguhin

Historical immigration / est. origins
Country Immigration
before 1790
Population
ancestry: 1790[3]
England* 230,000 1,900,000
Ulster Scotch-Irish* 135,000 320,000
Germany[b] 103,000 280,000
Scotland* 48,500 160,000
Ireland 8,000 200,000
Netherlands 6,000 100,000
Wales* 4,000 120,000
France 3,000 80,000
Sweden and Other[c] 500 20,000
*Totals, Breton 417,500 2,500,000+
  United States[d] 950,000 3,929,214
Source:[4](excludes African population.)

Ang kasaysayan ng kolonasyon sa Amerika ay ang pagsibol ng mga taong Euro na nag mula sa Europe ito ay ang mga taong tawid dagat sa mga daan taon nag tagal mula sa mga pantalan ng Portugal, Espanya, Pransya, United Kingdom sa mga kanluraning Europa na pinagigitnaang pagitan mula sa Kanada at Estados Unidos ang Karagatang Hilagang Atlantiko katulad sa mga bansang kanluranin sa kontinente ng Aprika kaya't tinagurian ang mga itong "Black Amerikan" o "Aprikanong Amerikano".

KolonyalBaguhin

Ang mga bansang United Kingdom (Breton-Ingles) at Pransya ay ang mga mamayang kolonyal na nag migrate sa Kanada at Estados Unidos sa pagitan ng 1607 at 1776 ang mga ito ay mga Breton, Dutch, Ingles, Scottish, Irish, Cornish o Welsh ang mga ito ay desenteng nahanap mula sa labas ng bansa ngunit ang mga ito ay espesyal na dominante sa "Middle Atlantic States"

Ang mga Prasya (France) sa wikang Pransya (French) na laganap sa bansang Kanada at ang mga Aleman (German), Espanyol (Spanish) naman ay sa Estados Unidos

ImigrasyonBaguhin

Ang imigrasyon sa mga tao-ng Euro Amerikans ay lumaganap sa taong 1820

Imimgrasyon simula 1820Baguhin

European immigration to the US 1820–1970
Taon Pagbaba Taon Pagbaba Taon Pagbaba
1820–1830 98,816 1901–1910 8,136,016 1981–1990
1831–1840 495,688 1911–1920 4,376,564 1991–2000
1841–1850 1,597,502 1921–1930 2,477,853
1851–1860 2,452,657 1931–1940 348,289
1861–1870 2,064,407 1941–1950 621,704
1871–1880 2,261,904 1951–1960 1,328,293
1881–1890 4,731,607 1961–1970 1,129,670
1891–1900 3,558,793 1971–1980
Arrivals Total (150 yrs) 35,679,763
Source:[5][6][7][8][9]
Bansa ng orihinal 1820–1978
Bansa Pagbaba % total Bansa Pagbaba % total
Germany1 6,978,000 14.3% Norway 856,000 1.8%
Italy 5,294,000 10.9% France 751,000 1.5%
Great Britain 4,898,000 10.01% Greece 655,000 1.3%
Ireland 4,723,000 9.7% Portugal 446,000 0.9%
Austria-Hungary1, 2 4,315,000 8.9% Denmark 364,000 0.7%
Russia1, 2 3,374,000 6.9% Netherlands 359,000 0.7%
Sweden 1,272,000 2.6% Finland 33,000 0.1%
Total (158 yrs) 34,318,000
Source:[10][11][12] Note: Many returned to their country of origin
European-kapanganakan-populasyon

The figures below show that of the total population of specified birthplace in the United States. A total of 11.1% were born-overseas of the total population.

Population / Proportion
born in Europe in 1850–2016
Taon Populasyon % of foreign-born
1850 2,031,867 92.2%
1860 3,807,062 92.1%
1870 4,941,049 88.8%
1880 5,751,823 86.2%
1890 8,030,347 86.9%
1900 8,881,548 86.0%
1910 11,810,115 87.4%
1920 11,916,048 85.7%
1930 11,784,010 83.0%
1960 7,256,311 75.0%
1970 5,740,891 61.7%
1980 5,149,572 39.0%
1990 4,350,403 22.9%
2000 4,915,557 15.8%
2010 4,817,437 12.1%
2016 4,785,267 10.9%
Source:[13][14][15][16]
Kapanganakan Populasyon
in 2010
Percent
in 2010
Populasyon
in 2016
Percent
in 2016
Totals, European-born 4,817,437 12.0% 4,785,267 10.9%
Hilagang Europa 923,564 2.3% 950,872 2.2%
United Kingdom 669,794 1.7% 696,896 1.6%
Irlanda 124,457 0.3% 125,840 0.3%
ibang Hilagang Europa 129,313 0.3% 128,136 0.3%
Kanlurang Europa 961,791 2.4% 939,383 2.1%
Aleman 604,616 1.5% 563,985 1.3%
Pransya 147,959 0.4% 175,250 0.4%
Other Western Europe 209,216 0.5% 200,148 0.4%
Timog Europa 779,294 2.0% 760,352 1.7%
Italya 364,972 0.9% 335,763 0.8%
Portugal 189,333 0.5% 176,638 0.4%
Other Southern Europe 224,989 0.6% 247,951 0.5%
Silangang Europa 2,143,055 5.4% 2,122,951 4.9%
Poland 475,503 1.2% 424,928 1.0%
Rusya 383,166 1.0% 397,236 0.9%
Other Eastern Europe 1,284,286 3.2% 1,300,787 3.0%
Other Europe (no country specified) 9,733 0.0% 11,709 0.0%
Source: 2010 and 2016[17]

DemograpikoBaguhin

 
Ang Lungsod ng Bagong York na may maraming bilang ng Europea

Ang Lungsod ng Bagong York (New York City) ay ang pinakamaraming naitalang Europea na bilang ng mga desenteng naninirahan sa lungsod, karamihan rito ay mga Italyano, Breton at Irish.

Ninunong orihinalBaguhin

Ninunong orihinal 1980 / %[18] 1990 / %[19] 2000 / %[20] 2016 (est.) / %[21] Pop. change
1990–2016
United States population 226,545,805 100.0 248,709,873 100.0 281,421,906 100.0 318,558,162 100.0  28.08%
Total ancestries reported 188,302,438 83.1 248,709,873 100.0 287,304,886 102.1
Acadyan/Cajun 668,271 0.3 85,414 0.0 115,312 0.04  82.74%
Albanyan   38,658 0.02 47,710 0.0 113,661 0.0 191,463 0.06  301.31%
Alsatyan   42,390 0.02 16,465 0.0 15,601 0.0 11,107 0.00  32.54%
Amerikan   12,395,999 5.0 20,625,093 7.3 22,097,012 6.94  78.26%
Austryan   948,558 0.42 864,783 0.3 735,128 0.3 702,772 0.22  18.73%
Basque 43,140 0.0 47,956 0.0 57,793 0.0
Bavaryan   4,348 0.0
Belarusyan   7,381 0.00 4,277 0.0
Belgyan   360,277 0.16 380,498[e] 0.2 360,642 0.1 359,121 0.11  5.62%
Breton   1,119,154 0.4 1,085,720 0.4 1,370,222 0.43  22.43%
Bulgayian   42,504 0.02 29,595 0.0 55,489 0.0 98,410 0.03  232.52%
Carpatho Rusyn 7,602 0.0 7,921 0.00  4.20%
Celtic Padron:Country data Scottland 29,652 0.0 65,638 0.0 50,058 0.02  68.82%
Cornish   3,991 0.0
Croatyan   252,970 0.11 544,270 0.2 374,241 0.1 410,003 0.13  24.67%
Cypriot   6,053 0.00 4,897 0.0 7,663 0.0 7,332 0.00  49.72%
Czech   1,892,456 0.84 1,296,411[f] 0.5 1,262,527 0.4 1,435,359 0.45  10.72%
Czechoslovakyan    315,285 0.1 441,403 0.2 300,424 0.09  4.71%
Danish   1,518,273 0.67 1,634,669 0.7 1,430,897 0.5 1,297,738 0.41  20.61%
Dutch   6,304,499 2.78 6,227,089 2.5 4,542,494 1.6 4,210,787 1.32  32.38%
Eastern European[g] 62,404 0.03 132,332 0.1 546,280 0.17
Ingles 49,598,035 21.89 32,651,788 13.1 24,515,138 8.7 24,426,623 7.67  25.19%
Estonyan   25,994 0.01 26,762 0.0 25,034 0.0 27,864 0.01  4.12%
Europea [g] 175,461 0.08 466,718 0.2 1,968,696 0.7 3,922,881 1.23
Finnish   615,878 0.27 658,870 0.3 623,573 0.2 645,053 0.20  2.10%
Flemish 14,157 0.0
Pransya (except Basque)   12,892,246 5.69 10,320,935 4.1 8,309,908 3.0 8,151,499 2.56  21.02%
Pransya't Kanada    780,488 0.34 2,167,127 0.9 2,349,684 0.8 2,084,903 0.65  3.79%
Aleman-Rusyan    49,224,146 21.73 57,947,171[h] 23.3 42,885,162 15.2 45,879,360 14.40  20.83%
Aleman-Rusyan    10,153 0.0 10,535 0.0 23,772 0.01  134.14%
Griyego   959,856 0.42 1,110,373 0.4 1,153,307 0.4 1,282,655 0.40  15.52%
Gypsya (Rom) 6,322 0.00 5,693 0.0
Hungaryan   1,776,902 0.78 1,582,302 0.6 1,398,724 0.5 1,423,144 0.45  10.06%
Icelandic   32,586 0.01 40,529 0.0 42,716 0.0 50,572 0.02  24.78%
Irish   40,165,702 17.73 38,735,539[i] 15.6 30,528,492 10.8 33,093,550 10.39  14.57%
Italyano   12,183,692 5.38 14,664,550[j] 5.9 15,723,555 5.6 17,174,741 5.39  17.12%
Latvyan   92,141 0.04 100,331 0.0 87,564 0.0 86,128 0.03  14.16%
Lithuanyan Padron:Country data Lithuiania 742,776 0.33 811,865 0.3 659,992 0.2 648,514 0.20  20.12%
Luxemburger   49,994 0.02 49,061 0.0 45,139 0.0 40,760 0.01  16.92%
Macedonyan   20,365 0.0 38,051 0.0 57,221 0.02  180.98%
Maltese   31,645 0.01 39,600 0.0 40,159 0.0 39,985 0.01  0.97%
Manx 9,220 0.00 6,317 0.0 6,955 0.0
Moravyan   3,781 0.0
Hilagang Irish   16,418 0.01 4,009 0.0 3,693 0.0
Norwegian   3,453,839 1.52 3,869,395 1.6 4,477,725 1.6 4,454,964 1.40  15.13%
Pennsylvania Aleman   305,841 0.1 255,807 0.1 301,483 0.09  1.42%
Polish   8,228,037 3.63 9,366,106 3.8 8,977,444 3.2 9,344,126 2.93  0.23%
Portuges   1,024,351 0.45 1,153,351 0.5 1,177,112 0.4 1,367,476 0.43  18.57%
Prussyan 25,469 0.0
Romanyan 315,258 0.14 365,544 0.1 367,310 0.1 459,841 0.14  25.80%
Rusyan   2,781,432 1.23 2,952,987 1.2 2,652,214 0.9 2,795,443 0.88  5.34%
Saxon   4,519 0.0
Scandinavian 475,007 0.21 678,880 0.3 425,099 0.2 629,819 0.20  7.23%
Scotch-Irish Padron:Country data Scottland  5,617,773 2.3 4,319,232 1.5 3,056,848 0.96  45.59%
Scottish Padron:Country data Scottland 10,048,816 4.44 5,393,581 2.2 4,890,581 1.7 5,457,798 1.71  1.19%
Serbyan   100,941 0.04 116,795 0.0 140,337 0.0 189,425 0.06  62.19%
Sicilyan   50,389 0.0
Slavik   172,696 0.08 76,931 0.0 127,137 0.0 125,571 0.04  63.23%
Slovak   776,806 0.34 1,882,897 0.8 797,764 0.3 714,557 0.22  62.05%
Slovenya   126,463 0.06 124,437 0.1 176,691 0.1 172,511 0.05  38.63%
Soviet   7,729 0.0 2,459 0.00  68.18%
Espanyol   94,528 0.04 360,935 0.1 299,948[22] 0.1 768,252[23] 0.24  112.85%
Swedish   4,345,392 1.92 4,680,863 1.9 3,998,310 1.4 3,908,762 1.23  16.49%
Swiss   981,543 0.43 1,045,495 0.4 911,502 0.3 937,376 0.29  10.34%
Ukrainya   730,056 0.32 740,723 0.3 892,922 0.3 986,597 0.31  33.19%
Welsh   1,664,598 0.73 2,033,893 0.8 1,753,794 0.6 1,805,577 0.57  11.23%
Kanlurang Aleman   3,885 0.0
Yugoslavo   360,174 0.16 257,994 0.1 328,547 0.1 276,360 0.09  7.12%

Tingnan rinBaguhin

TalasangunianBaguhin

 1. "European Immigrants in the United States". Migration Policy Institute. August 2018.
 2. "ACS Demographic and Housing Estimates". U.S. Census Bureau. December 2019. Nakuha noong 20 March 2020.
 3. Data From Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPS).
 4. The source: a guidebook to American genealogy. By Loretto Dennis Szucs, Sandra Hargreaves Luebking
 5. Statistical Abstract of the United States (Page: 98) Immigration from 1820
 6. Almost All Aliens: Immigration, Race, and Colonialism in American History ... By Paul Spickard
 7. Statistical Abstract of the United States (Page: 89)
 8. Statistical Abstract of the United States Immigration by country of origin 1851–1940 (Page: 107)
 9. Statistical Abstract of the United States (Page: 92)
 10. Public Opinion and the Immigrant: Mass Media Coverage, 1880–1980 Naka-arkibo August 13, 2015, sa Wayback Machine. Rita James Simon
 11. Wagner, Francis S; Wagner-Jones, Christina (1985). Nation-building in the United States. ISBN 978-0-912404-12-7.
 12. "European emigration statistics". Tinago mula sa orihinal noong August 24, 2000.
 13. Campbell Gibson; Kay Jung (February 2006). "Population Division: Historical census statistics on the foreign-born population of the United States: 1850 to 2000 (Working Paper No. 81)" (PDF). US Census Bureau. Nakuha noong March 11, 2016.
 14. Elizabeth M. Grieco; Yesenia D. Acosta; G. Patricia de la Cruz; Christine Gambino; Thomas Gryn; Luke J. Larsen; Edward N. Trevelyan; Nathan P. Walters (May 2012). "The Foreign-Born Population in the United States: 2010" (PDF). US Census Bureau. Tinago mula sa orihinal (PDF) noong February 9, 2015. Nakuha noong March 11, 2016.
 15. "Foreign-Born Population by Country of Birth: 1960, 1970, 1980, and 1990 plus 2000, 2006–2011" (XLSX). Migration Policy Institute. Nakuha noong March 11, 2016.
 16. United States Demographics & Social Naka-arkibo July 6, 2016, sa Wayback Machine. 2015% Foreign-Born population in the United States
 17. "PLACE OF BIRTH FOR THE FOREIGN-BORN POPULATION IN THE UNITED STATES. Universe: Foreign-born population excluding population born at sea". factfinder.census.gov. Tinago mula sa orihinal noong February 14, 2020. Nakuha noong April 23, 2018.
 18. "Ancestry of the Population by State: 1980 – Table 2" (PDF). United States Census Bureau. Nakuha noong November 21, 2018.
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 "1990 Census of Population – Detailed Ancestry Groups for States" (PDF). United States Census Bureau. Nakuha noong November 21, 2018.
 20. "Ancestry: 2000". United States Census Bureau. Tinago mula sa orihinal noong February 13, 2020. Nakuha noong November 21, 2018.
 21. "2016 American Community Survey – People Reporting Ancestry". United States Census Bureau. Tinago mula sa orihinal noong February 13, 2020. Nakuha noong November 21, 2018.
 22. "Ancestry: 2000 – Table 2" (PDF). United States Census Bureau. Nakuha noong November 21, 2018.
 23. "2016 American Community Survey – Hispanic or Latino Origin". United States Census Bureau. Tinago mula sa orihinal noong February 13, 2020. Nakuha noong November 21, 2018.


Maling banggit (May <ref> tag na ang grupong "lower-alpha", pero walang nakitang <references group="lower-alpha"/> tag para rito); $2