Tagagamit:Jojit fb/kontribusyon Set 2004 - Dis 2004

Mga artikulo baguhin

 1. 1972
 2. Pebrero 22
 3. Pebrero 25
 4. Mulawin
 5. Agham pangkompyuter - base sa en:Computer science
 6. Estadistika - base sa en:Statistics
 7. Planeta - base sa en:Planet
 8. Lungsod - base sa en:City
 9. Relihiyon - base sa en:Religion
 10. Pasig - base sa en:Pasig
 11. Atom - base sa en:Atom
 12. Pamahalaan, Gobyerno - base sa en:Government
 13. Agham - base sa en:Science
 14. Radyo - base sa en:Radio
 15. Kultura - base sa en:Culture
 16. Tao - base sa en:Human
 17. Molecule - base sa en:Molecule
 18. Agham ng mundo - base sa en:Earth science
 19. Pisika - base sa en:Pisika
 20. Agham pangkalusugan - base sa en:Health science
 21. Matematika - base sa en:Mathematics
 22. Aral ng kapaligiran, Ekolohiya, Araling pangkapaligiran - base sa en:Ecology
 23. Edukasyon - base sa en:Education
 24. Pamilya at agham pangkonsumo - base sa en:Family and consumer science
 25. Komunikasyon, Pakikipagtalastasan - base sa en:Communication
 26. Gangnihessou - base sa en:Gangnihessou
 27. Sam Bumatay - (hindi ko sinimulan ngunit inayos dahil di encyclopedic)
 28. Agrikultura, Pagsasaka, Pagbubukid - base sa en:Agriculture
 29. Medisina, Panggagamot - base sa en:Medicine
 30. Arkitektura - base sa en:Architecture
 31. Inhinyeriya - base sa en:Engineering
 32. Politika - base sa en:Politics
 33. Transportasyon - base sa en:Transportation
 34. Teknolohiya - base sa en:Technology
 35. Isotope - base sa en:Isotope
 36. Software engineering - base sa en:Software engineering
 37. Batas - base sa en:Law
 38. Aklatan at agham pang-impormasyon - base sa en:Library and information science
 39. Ugnayang pampubliko - base sa en:Public relations
 40. Negosyo, Kalakal - base sa en:Business
 41. Antropolohiya - base sa en:Antropology
 42. Agham pampolitika - base sa en:Political science
 43. Arkeolohiya - base sa en:Archeology
 44. Lingguwistika - base sa en:Linguistics
 45. Ekonomiya, Ekonomiks - base sa en:Economics
 46. Sikolohiya - base sa en:Psychology
 47. Sosyolohiya - base sa en:Sociology
 48. Mitolohiya - base sa en:Mythology
 49. Telekomunikasyon - base sa en:Telecommunication (hindi ko sinimulan ngunit inayos dahil sa pagsubok ng isang baguhan)
 50. Kasaysayan - base sa en:History
 51. Kasaysayan ng agham at teknolohiya base sa en:History of science and technology
 52. Mga libangan - base sa en:Entertainment
 53. Sayaw - base sa en:Dance
 54. Klasiko - base sa en:Classics
 55. Sining - base sa en:Art
 56. Rizal (paglilinaw)
 57. Sining biswal at disenyo - base sa en:Visual arts and design
 58. Eskultura, Paglililok - base sa en:Sculpture
 59. Pagpinta - base sa en:Painting
 60. Isports, Palakasan - base sa en:Sports
 61. Pagbabasa (paglilinaw)
 62. Pagbabasa (gawain) - base sa en:Reading (activity)
 63. Pagbabasa (teknikal) - base sa en:Reading (technical)
 64. Pelikula - base sa en:Film
 65. Rekreasyon - base sa en:Recreation
 66. Turismo - base sa en:Tourism
 67. Tula - base sa en:Poetry
 68. Teatro - base sa en:Theater
 69. Handicraft, Sining ng mga gawaing-kamay - base sa en:Handicraft
 70. Pagtatanim ng halaman - base sa en:Gardening
 71. Opera (paglilinaw)
 72. Opera - base sa en:Opera
 73. Mga pista - base sa en:Holidays
 74. Internet - base sa en:Internet
 75. Musika - base sa en:Music
 76. Pamilya, Maganak, Mag-anak, Angkan - base sa en:Family
 77. Paglalakbay - base sa en:Travel
 78. Pagkain at inumin, Pagkain - base sa en:Food
 79. Kalusugan, Kagalingan - base sa en:Health
 80. Tahanan, Bahay - base sa en:Home
 81. Karera - base sa en:Career
 82. Mga Tao, Taong-bayan, Pipol - base sa en:People
 83. Isip, Pag-iisip - base sa en:Mind
 84. Pagkatao, Katauhan, Persona - base sa en:Person
 85. Panaginip - base sa en:Dream
 86. Pakikipagkapwa-tao, Pakikipagugnayan sa ibang tao - base sa en:Interpersonal relationship
 87. Mga pook at lokasyon ng Pilipinas
 88. Marso 23
 89. Kasaysayan at pangyayari sa Pilipinas
 90. Software
 91. Listahan ng mga Filipino
 92. Listahan ng mga organisasyon, kompanya, institusyon sa Pilipinas
 93. Listahan ng mga wika sa Pilipinas, Mga wika, dialektiko, at iba pang lingguwistikang artikulo
 94. Malayang nilalaman - base sa en:Free content
 95. Araw - base sa en:Sun

Di artikulo baguhin