Wikipedia:Paghahanda at mga mungkahi para sa Alam Ba Ninyo

Alam Ba Ninyo?
(T:ABN)
Gabay (WP:ABN-gabay)
Paghahanda (WP:ABN-handa)
Susunod (WP:ABN-sunod)
Mungkahi (WP:ABN-mungkahi)
Supnayan (WP:ABN-supnay)
Sinupan (WP:ABN-sinop)

Dito sa pahinang ito inihahanda ang mga susunod na artikulong itatampok at itatanghal para sa Alam Ba Ninyo? ng Unang Pahina:

Pagdaragdag
Pagmumungkahi
 • Kung hindi ka pa sigurado o nag-aalangan kung mainam ito para sa Unang Pahina o kung hindi ka pa gaanong sanay sa ganitong gawain sa Tagalog Wikipedia, maaari mo munang ilagay ito sa Usapan hinggil sa mungkahi at paghahanda para sa Alam Ba Ninyo? upang masuri o mapainam pa.
 • Nahahati sa limang paksa lamang ang bawat isang pangkat ng mga pamukaw-tanong na nasa ibaba, para matugunan ang pagkakapantay-pantay at pagkakaayos ng mga kahon sa Unang Pahina. Mula sa mga pangkat pumipili para isapanahon ang Alam Ba Ninyo? ng Unang Pahina.
Kayarian, pag-aayos, at paglalagay sa Unang Pahina
 • Sa ngayon, nahahati ang mga nasa ibaba sa sampung pangkat. Nilalagyan ng Ginamit na ang pangkat na pinagkunan para gamitin na. Mag-angat ng mga pangkat kung kinakailangan na. Ipagpatuloy ang pagbubuo ng mga pangkat. Ikalat lamang sana ang mga paksa, kung may kakayahan at may sapat na bilang mga lathalain, para mas malawak ang kaalamang naihahatid sa mga mambabasa. Maaari ring magdagdag ng pangkat kung kailangan. Unahin lamang sana ang nauunang mga pangkat. Subalit maaaring magdagdag ng isa o dalawang paksa at pamukaw tanong kung ibig, nararapat, mahalaga, at/o nasasapanahon. Karaniwang nilalagyan naman ng Wala pa ang mga pangkat na wala pang laman (lalo kung ubos na).
 • Maaari ring tuwirang magdagdag sa Alam Ba Ninyo? ng Unang Pahina kapag walang mga nakahanay na pangkat sa ibaba.
 • Huwag kalimutang lagyan ng tatak ang pahina ng usapan ng mga paksa. Gayondin, huwag kaligtaang padalhan ng pabatid ang may-akda, nagpalawig, nagpainam at/o nagsalin ng lathalain.

Halimbawa at parisan para sa mismong paghahandaBaguhin

[[Image:Pangalan ng Larawan|right|100x100px]]
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ''(nakalarawan)'' ay ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...
* ... na ang/si '''[[Pangalan ng artikulo]]''' ay/ang ...

Mga susunod na pang-Alam Ba Ninyo?Baguhin

Karaniwang arawBaguhin

Paunawa: Hinihikayat kang magsimula at magdagdag ng bagong paksa sa ibaba. May pamukaw-tanong na sana kung maaari. Magdagdag ng bagong pangkat kung kinakailangan.

Unang pangkatBaguhin

 • ... na pinaniniwalaang ginamit bilang isang pangkalkula ng mga simpleng operasyon sa matematika ang buto ng Ishango (unang nakalarawan)?

Ikalawang pangkatBaguhin

 • Wala Pa

Ikatlong pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikaapat na pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikalimang pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikaanim na pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikapitong pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikawalong pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikasiyam na pangkatBaguhin

 • Ginamit na

Ikasampung pangkatBaguhin

 • Ginamit na