Ang mga sangay ng agham (Ingles: branches of science) o mga larangan ng agham (Ingles: fields of science) ay malawaking kinikilalang pangkat ng nagdadabaluhasang pagkadalubhasa sa loob ng agham at kadalasan ay naglalaman ng sariling nomenklatura at terminolohiya. Bawat larangan ay madalas na kinakatawan ng isa o marami pang siyentipikong pahayagan, na kung saan mailalathala ang isang pagsusuri ng mga kasamahan sa larangan.

Likas na aghamBaguhin

Agham pisikalBaguhin

KimikaBaguhin

PisikaBaguhin

AstronomiyaBaguhin

Agham pangmundoBaguhin

Agham pangkapaligiranBaguhin

BiolohiyaBaguhin

Agham na pormalBaguhin

Agham pang-kompyuterBaguhin

SipnayanBaguhin

EstadistikaBaguhin

Agham pangsistemaBaguhin

Agham panglipunanBaguhin

AntropolohiyaBaguhin

EkonomiyaBaguhin

LinguistikaBaguhin

SikolohiyaBaguhin

Tingnan din ang Kabahaging larangan ng sikolohiya

HeograpiyaBaguhin

PilosopiyaBaguhin

Hindi iniisip na isang agham ng mga maninisip, ngunit isang panuna nito. Ilang larangan ng pilosolopiya ay mas maiuugnay sa mga natural at agham panglipunan. Ang mga ito ay:

Agham pampolitikaBaguhin

SosyolohiyaBaguhin

See also Subfields of sociology

Mga Agham na AppliedBaguhin

AgronomiyaBaguhin

ArkitekturaBaguhin

Kognitibong aghamBaguhin

Pag-aaralBaguhin

InhenyeriyaBaguhin

Agham pangkalusuganBaguhin

PamamahalaBaguhin

Agham panghukboBaguhin