Talaan ng mga bansa ayon sa populasyon

Ito ang tala ng mga bansa ayon sa populasyon. Kabilang sa at niraranggo ng talang ito ang mga estadong may soberenya at mga teritoryong dumidepende sa sariling-pamamahala. Batay ang mga pigura sa pinakahuling taya ng mga may kapanyarihan sa pambansang senso na pangkalahatang binawasan o dinagdagan ang bilang sa pinakamalapit na mahalagang bilang. Batay naman ang ibang pigura sa panggitna-taong taya ng Department of Economic and Social Affairs – Population Division ng Nagkakaisang Bansa noong 2007.[1] Dahil hindi kinokolekta ng sabay ang mga pigura ng bawat bansa, o may kaparehong antas ng katumpakan, maaaring nakakalinlang ang resulta ng ranggo. Para sa layuning paghahambing, kabilang dito ang mga entidad na hindi soberanya, bagaman nakaranggo lamang ang teritoryong may soberanya.

Ranggo Bansa/teritoryo/entidad Populasyon Petsa % ng populasyon ng daigdig Pinagmulan
World Daigdig 8,026,000,000 1 Hulyo 2023 100% taya ng Nagkakaisang Bansa
 European Union Kaisahang Europeo 492,964,961 1 Enero 2006 7.39% Eurostat
 Arab League 339,510,535 2007 5.09% taya ng Nagkakaisang Bansa
1  India[2] 1,428,00,000 2023 17.79% taya ng Nagkakaisang Bansa
2  People's Republic of China[3] 1,411,750,000 2 Nobyembre 2022 17.59% Opisyal na orasan ng populasyon ng Tsina Naka-arkibo 2010-04-16 sa Wayback Machine.
3  United States 303,295,254 5 Nobyembre 2007 4.55% Opisyal na orasan ng populasyon ng Estados Unidos
4  Indonesia 231,627,000 3.47% taya ng Nagkakaisang Bansa
5  Brazil 187,434,000 29 Oktubre 2007 2.81% Opisyal na orasan ng populasyon ng Brazil
6  Pakistan 161,598,500 29 Oktubre 2007 2.42% Opisyal na orasan ng populasyon ng Pakistan Naka-arkibo 2009-01-15 sa Wayback Machine.
7  Bangladesh 158,665,000 2.38% taya ng Nagkakaisang Bansa
8  Nigeria 148,093,000 2.22% taya ng Nagkakaisang Bansa
9  Russia 142,499,000 2.14% taya ng Nagkakaisang Bansa
10  Japan 127,750,000 1 Hunyo 2007 1.91% Opisyal na taya ng Kawanihan ng Estadistika ng bansang Hapon
11  Mexico 106,535,000 1.6% taya ng Nagkakaisang Bansa
12  Philippines 65,706,300 1 Hulyo 2007 1.33%

Opisyal na Pambansang Estadistika ng Pilipinas Naka-arkibo 2011-08-11 sa Wayback Machine.

13  Vietnam 87,375,000 1.31%

taya ng Nagkakaisang Bansa

14  Germany 82,599,000 Hulyo 2007 1.24% taya ng Nagkakaisang Bansa
15  Ethiopia 77,127,000 Hulyo 2007 1.16%

Sentral na Ahensiyang Estadistika ng Ethiopia Naka-arkibo 2008-10-03 sa Wayback Machine.

16  Egypt 75,498,000 1.13%

taya ng Nagkakaisang Bansa

17  Turkey 74,877,000 1.12% taya ng Nagkakaisang Bansa
18  Iran 71,208,000 1.07% taya ng Nagkakaisang Bansa
19  France (kabilang ang Pransiya sa ibayong dagat) 64,102,140 1 Enero 2007 0.96% Opisyal na taya ng INSEE
20  Thailand 62,828,706 31 Disyembre 2006 0.94%

Opisyal na taya ng Estadistika ng Thailand

21  Dem. Rep. of Congo 62,636,000 0.94% taya ng Nagkakaisang Bansa
22  United Kingdom 60,587,300 1 Hulyo 2006 0.91% Opisyal na taya ng ONS
23  Italy 59,206,382 28 Pebrero 2007 0.89% Opisyal na taya ng Istat[patay na link]
24  Myanmar 48,798,000 0.73%

taya ng Nagkakaisang Bansa

25  South Africa 48,577,000 0.73% taya ng Nagkakaisang Bansa
26  South Korea 48,512,000 0.73% Opisyal na orasan ng populasyon ng Korea
27  Ukraine 46,205,000 0.69% taya ng Nagkakaisang Bansa
28  Spain 45,242,894 1 Enero 2007 0.68% Opisyal na taya ng INE
29  Colombia 44,049,000 2 Nobyembre 2007 0.66% Opisyal na orasan ng populasyon ng Colombia Naka-arkibo 2012-01-14 sa Wayback Machine.
30  Tanzania 40,454,000 0.61% taya ng Nagkakaisang Bansa
31  Argentina 39,531,000 0.59% taya ng Nagkakaisang Bansa
32  Sudan 38,560,000 0.58% taya ng Nagkakaisang Bansa
33  Poland 38,125,479 31 Disyembre 2006 0.57% Opisyal na taya ng GUS
34  Kenya 37,538,000 0.56% taya ng Nagkakaisang Bansa
35  Algeria 33,858,000 0.51% taya ng Nagkakaisang Bansa
36  Canada 33,052,864 23 Oktubre 2007 0.5% Opisyal na orasan ng populasyon ng Canada Naka-arkibo 2008-03-23 sa Wayback Machine.
37  Morocco 31,224,000 0.47% taya ng Nagkakaisang Bansa
38  Uganda 30,884,000 0.46% taya ng Nagkakaisang Bansa
39  Iraq 28,993,000 0.43% taya ng Nagkakaisang Bansa
40    Nepal 28,196,000 0.42% taya ng Nagkakaisang Bansa
41  Peru 27,903,000 0.42% taya ng Nagkakaisang Bansa
42  Venezuela 27,657,000 0.41% taya ng Nagkakaisang Bansa
43  Uzbekistan 27,372,000 0.41% taya ng Nagkakaisang Bansa
44  Malaysia 27,329,000 11 Oktubre 2007 0.41% Opisyal na orasan ng populasyon ng Malaysia
45  Afghanistan 27,145,000 0.41% taya ng Nagkakaisang Bansa
46  Saudi Arabia 24,735,000 0.37% taya ng Nagkakaisang Bansa
47  North Korea 23,790,000 0.36% taya ng Nagkakaisang Bansa
48  Ghana 23,478,000 0.35% taya ng Nagkakaisang Bansa
49  Republic of China (Taiwan)[4] 22,925,000 Setyembre 2007 0.34% Opisyal na taya ng Pambansang Estadistika ng Taiwan
50  Yemen 22,389,000 0.34% taya ng Nagkakaisang Bansa
51  Romania 21,438,000 0.32% taya ng Nagkakaisang Bansa
52  Mozambique 21,397,000 0.32% taya ng Nagkakaisang Bansa
53  Australia[5] 21,129,222 2 Nobyembre 2007 0.32% Opisyal na orasan ng populasyon ng Australia
54  Syria 19,929,000 0.3% taya ng Nagkakaisang Bansa
55  Madagascar 19,683,000 0.3% taya ng Nagkakaisang Bansa
56  Sri Lanka 19,299,000 0.29% taya ng Nagkakaisang Bansa
57  Côte d'Ivoire 19,262,000 0.29% taya ng Nagkakaisang Bansa
58  Cameroon 18,549,000 0.28% taya ng Nagkakaisang Bansa
59  Angola 17,024,000 0.26% taya ng Nagkakaisang Bansa
60  Chile 16,598,074 30 Hunyo 2007 0.25% Opisyal na taya ng INE
61  Netherlands 16,387,773 2 Nobyembre 2007 0.25% Opisyal na orasan ng populasyon ng Netherlands
62  Kazakhstan 15,422,000 0.23% taya ng Nagkakaisang Bansa
63  Burkina Faso 14,784,000 0.22% taya ng Nagkakaisang Bansa
64  Cambodia 14,444,000 0.22% taya ng Nagkakaisang Bansa
65  Niger 14,226,000 0.21% taya ng Nagkakaisang Bansa
66  Malawi 13,925,000 0.21% taya ng Nagkakaisang Bansa
67  Guatemala 13,354,000 0.2% taya ng Nagkakaisang Bansa
68  Zimbabwe 13,349,000 0.2% taya ng Nagkakaisang Bansa
69  Ecuador 13,341,000 0.2% taya ng Nagkakaisang Bansa
70  Senegal 12,379,000 0.19% taya ng Nagkakaisang Bansa
71  Mali 12,337,000 0.18% taya ng Nagkakaisang Bansa
72  Zambia 11,922,000 0.18% taya ng Nagkakaisang Bansa
73  Cuba 11,268,000 0.17% taya ng Nagkakaisang Bansa
74  Greece 11,147,000 0.17% taya ng Nagkakaisang Bansa
75  Chad 10,781,000 0.16% taya ng Nagkakaisang Bansa
76  Portugal 10,623,000 0.16% taya ng Nagkakaisang Bansa
77  Belgium 10,457,000 0.16% taya ng Nagkakaisang Bansa
78  Tunisia 10,327,000 0.15% taya ng Nagkakaisang Bansa
79  Czech Republic 10,325,900 30 Hunyo 2007 0.15% Opisyal na taya ng ČSÚ
80  Hungary 10,030,000 0.15% taya ng Nagkakaisang Bansa
81  Serbia[6] 9,858,000 0.15% taya ng Nagkakaisang Bansa
82  Dominican Republic 9,760,000 0.15% taya ng Nagkakaisang Bansa
83  Rwanda 9,725,000 0.15% taya ng Nagkakaisang Bansa
84  Belarus 9,714,000 dulo ng 2006 0.15% Opisyal na Estadistika ng Belarus
85  Haiti 9,598,000 0.14% taya ng Nagkakaisang Bansa
86  Bolivia 9,525,000 0.14% taya ng Nagkakaisang Bansa
87  Guinea 9,370,000 0.14% taya ng Nagkakaisang Bansa
88  Sweden 9,150,000 Hunyo 2007 0.14% Opisyal na taya ng Estadistika ng Sweden
89  Benin 9,033,000 0.13% taya ng Nagkakaisang Bansa
90  Somalia 8,699,000 0.13% taya ng Nagkakaisang Bansa
91  Burundi 8,508,000 0.13% taya ng Nagkakaisang Bansa
92  Azerbaijan 8,467,000 0.13% taya ng Nagkakaisang Bansa
93  Austria 8,316,487 Ikatlong kwarter, 2007 0.12% Opisyal na taya ng Estadistika ng Austria
94  Bulgaria 7,639,000 0.11% taya ng Nagkakaisang Bansa
95  Switzerland 7,508,700 31 Disyembre 2006 0.11% Tanggapan ng Pederal Pang-estadistika ng Switzerland Naka-arkibo 2013-10-04 sa Wayback Machine.
 Hong Kong 7,206,000 0.11% taya ng Nagkakaisang Bansa
96  Israel 7,197,200[7] 31 Agosto 2007 0.11% Sentral na Kagawaran ng Estadistika ng Israel Naka-arkibo 2009-05-28 sa Wayback Machine.
97  Honduras 7,106,000 0.11% taya ng Nagkakaisang Bansa
98  El Salvador 6,857,000 0.1% taya ng Nagkakaisang Bansa
99  Tajikistan 6,736,000 0.1% taya ng Nagkakaisang Bansa
100  Togo 6,585,000 0.099% taya ng Nagkakaisang Bansa
101  Papua New Guinea 6,331,000 0.095% taya ng Nagkakaisang Bansa
102  Libya 6,160,000 0.092% taya ng Nagkakaisang Bansa
103  Paraguay 6,127,000 0.092% taya ng Nagkakaisang Bansa
104  Jordan 5,924,000 0.089% taya ng Nagkakaisang Bansa
105  Sierra Leone 5,866,000 0.088% taya ng Nagkakaisang Bansa
106  Laos 5,859,000 0.088% taya ng Nagkakaisang Bansa
107  Nicaragua 5,603,000 0.084% taya ng Nagkakaisang Bansa
108  Denmark 5,457,415 30 Hunyo 2007 0.082% Opisyal na "Estadistika ng Denmark"
109  Slovakia 5,390,000 0.081% taya ng Nagkakaisang Bansa
110  Kyrgyzstan 5,317,000 0.08% taya ng Nagkakaisang Bansa
111  Finland 5,297,300[8] 23 Oktubre 2007 0.079% Opisyal na orasan ng populasyon ng Finland Naka-arkibo 2009-04-15 sa Wayback Machine.
112  Turkmenistan 4,965,000 0.074% taya ng Nagkakaisang Bansa
113  Eritrea 4,851,000 0.073% taya ng Nagkakaisang Bansa
114  Norway 4,722,676[9] 3 Nobyembre 2007 0.071% Opisyal na orasan ng populasyon ng Norway
115  Croatia 4,555,000 0.068% taya ng Nagkakaisang Bansa
116  Costa Rica 4,468,000 0.065% taya ng Nagkakaisang Bansa
117  Singapore 4,436,000 0.066% taya ng Nagkakaisang Bansa
118  Georgia 4,395,000[10] 0.066% taya ng Nagkakaisang Bansa
119  United Arab Emirates 4,380,000 0.066% taya ng Nagkakaisang Bansa
120  Central African Republic 4,343,000 0.065% taya ng Nagkakaisang Bansa
121  Ireland 4,301,000 0.064% taya ng Nagkakaisang Bansa
122  New Zealand 4,239,600 24 Oktubre 2007 0.064% Opisyal na orasan ng populasyon ng New Zealand Naka-arkibo 2007-01-10 sa Wayback Machine.
123  Lebanon 4,099,000 0.061% taya ng Nagkakaisang Bansa
124  Palestinian territories 4,017,000 0.06% taya ng Nagkakaisang Bansa
125  Puerto Rico 3,991,000 0.06% taya ng Nagkakaisang Bansa
126  Bosnia and Herzegovina 3,935,000 0.059% taya ng Nagkakaisang Bansa
127  Moldova 3,794,000[11] 0.057% taya ng Nagkakaisang Bansa
128  Republic of the Congo 3,768,000 0.056% taya ng Nagkakaisang Bansa
129  Liberia 3,750,000 0.056% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Somaliland 3,500,000 0.052% Pamahalaan ng Somaliland Naka-arkibo 2012-02-14 sa Wayback Machine.
130  Lithuania 3,372,400 1 Setyembre 2007 0.051% Estadistika ng Lithuania Naka-arkibo 2008-09-25 sa Wayback Machine.
131  Panama 3,343,000 0.05% taya ng Nagkakaisang Bansa
132  Uruguay 3,340,000 0.05% taya ng Nagkakaisang Bansa
133  Albania 3,190,000 0.048% taya ng Nagkakaisang Bansa
134  Mauritania 3,124,000 0.047% taya ng Nagkakaisang Bansa
135  Armenia 3,002,000 0.045% taya ng Nagkakaisang Bansa
136  Kuwait 2,851,000 0.043% taya ng Nagkakaisang Bansa
137  Jamaica 2,714,000 0.041% taya ng Nagkakaisang Bansa
138  Mongolia 2,629,000 0.039% taya ng Nagkakaisang Bansa
139  Oman 2,595,000 0.039% taya ng Nagkakaisang Bansa
140  Latvia 2,277,000 0.034% taya ng Nagkakaisang Bansa
141  Namibia 2,074,000 0.031% taya ng Nagkakaisang Bansa
142  Republic of Macedonia 2,038,000 0.031% taya ng Nagkakaisang Bansa
143  Slovenia 2,020,000 23 Oktubre 2007 0.031% Opisyal na orasan ng populasyon ng Slovenia Naka-arkibo 2010-04-10 sa Wayback Machine.
144  Lesotho 2,008,000 0.03% taya ng Nagkakaisang Bansa
145  Botswana 1,882,000 0.028% taya ng Nagkakaisang Bansa
146  Gambia 1,709,000 0.026% taya ng Nagkakaisang Bansa
147  Guinea-Bissau 1,695,000 0.025% taya ng Nagkakaisang Bansa
148  Estonia 1,342,409 1 Enero 2007 0.02% Estadistika ng Estonia
149  Trinidad and Tobago 1,333,000 0.02% taya ng Nagkakaisang Bansa
150  Gabon 1,331,000 0.02% taya ng Nagkakaisang Bansa
151  Mauritius 1,262,000[12] 0.019% taya ng Nagkakaisang Bansa
152  East Timor 1,155,000 0.017% taya ng Nagkakaisang Bansa
153  Swaziland 1,141,000 0.017% taya ng Nagkakaisang Bansa
154  Cyprus 855,000[13] 0.013% taya ng Nagkakaisang Bansa
155  Qatar 841,000 0.013% taya ng Nagkakaisang Bansa
156  Fiji 839,000 0.013% taya ng Nagkakaisang Bansa
157  Djibouti 833,000 0.012% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Réunion[14] 784,000 1 Enero 2006 0.012% Opisyal na taya ng INSEE
158  Bahrain 753,000 0.011% taya ng Nagkakaisang Bansa
159  Guyana 738,000 0.011% taya ng Nagkakaisang Bansa
160  Comoros 682,000[15] Hulyo 2007 0.01% taya ng World Gazetteer
161  Bhutan 658,000 0.01% taya ng Nagkakaisang Bansa
162  Montenegro 598,000 0.009% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Transnistria 555,347 0.008% Websayt ng pamahalaang Pridnestrivie Naka-arkibo 2007-02-17 sa Wayback Machine.
163  Cape Verde 530,000 0.008% taya ng Nagkakaisang Bansa
164  Equatorial Guinea 507,000 0.008% taya ng Nagkakaisang Bansa
165  Solomon Islands 496,000 0.007% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Macau 481,000 0.007% taya ng Nagkakaisang Bansa
166  Western Sahara 480,000 0.007% taya ng Nagkakaisang Bansa
167  Luxembourg 467,000 0.007% taya ng Nagkakaisang Bansa
168  Suriname 458,000 0.007% taya ng Nagkakaisang Bansa
169  Malta 407,000 0.006% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Guadeloupe[14] 405,000 1 Enero 2006 0.006% taya ng INSEE na binabawas ang St Martin at St Bath.
 Martinique[14] 399,000 1 Enero 2006 0.006% Opisyal na taya ng INSEE
170  Brunei 390,000 0.006% taya ng Nagkakaisang Bansa
171  Bahamas 331,000 0.005% taya ng Nagkakaisang Bansa
172  Iceland 312,851 1 Oktubre 2007 0.005% Hagstofa Íslands
173  Maldives 306,000 0.005% taya ng Nagkakaisang Bansa
174  Barbados 294,000 0.004% taya ng Nagkakaisang Bansa
175  Belize 288,000 0.004% taya ng Nagkakaisang Bansa
 French Polynesia[14] 259,800 1 Enero 2007 0.004% Opisyal na taya ng ISPF Naka-arkibo 2007-09-27 sa Wayback Machine.
 New Caledonia[14] 240,390 1 Enero 2007 0.004% Opisyal na taya ng INSEE Naka-arkibo 2007-11-24 sa Wayback Machine.
176  Vanuatu 226,000 0.003% taya ng Nagkakaisang Bansa
 French Guiana[14] 202,000 1 Enero 2006 0.003% Opisyal na taya ng INSEE
177  Netherlands Antilles 192,000 0.003% taya ng Nagkakaisang Bansa
178  Samoa 187,000 0.003% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Mayotte[14] 182,000 1 Enero 2006 0.003% Taya bataya sa huling senso ng INSEE.
179  Guam 173,000 0.003% taya ng Nagkakaisang Bansa
180  Saint Lucia 165,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
181  São Tomé and Príncipe 158,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
182  Saint Vincent and the Grenadines 120,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
183  U.S. Virgin Islands 111,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
184  Federated States of Micronesia 111,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
185  Grenada 106,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
186  Aruba 104,000 0.002% taya ng Nagkakaisang Bansa
187  Tonga 100,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
188  Kiribati 95,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
189  Jersey 88,200 0.001% Yunit ng Estadistika ng mga Estado ng Jersey[patay na link]
190  Seychelles 87,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
191  Antigua and Barbuda 85,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
192  Northern Mariana Islands 84,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
193  Andorra 81,200 31 Disyembre 2006 0.001% Andorra Servei d’Estudis Naka-arkibo 2008-03-11 sa Wayback Machine.
194  Isle of Man 79,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
195  Dominica 67,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
196  American Samoa 67,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
197  Guernsey 65,573 0.001% World Fact Book, 2007 Naka-arkibo 2008-11-15 sa Wayback Machine.
198  Bermuda 65,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
199  Marshall Islands 59,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
200  Greenland 58,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
201  Saint Kitts and Nevis 50,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
202  Faroe Islands 48,455 1 Hunyo 2007 0.001% Opisyal na estadistika ng pulo ng Faroeds
203  Cayman Islands 47,000 0.001% taya ng Nagkakaisang Bansa
204  Liechtenstein 35,000 0.0005% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Saint-Martin[14] 33,102 Oktubre 2004 0.0005% Suplementaryong senso noong Oktubre 2004.
205  Monaco 33,000 0.0005%

taya ng Nagkakaisang Bansa

206  San Marino 31,000 0.0005% taya ng Nagkakaisang Bansa
207  Gibraltar 29,000 0.0004% taya ng Nagkakaisang Bansa
208  Turks and Caicos Islands 26,000 0.0004% taya ng Nagkakaisang Bansa
209  British Virgin Islands 23,000 0.0003% taya ng Nagkakaisang Bansa
210  Palau 20,000 0.0003% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Wallis and Futuna[14] 15,000 Hulyo 2007 0.0002% taya ng Nagkakaisang Bansa
211  Cook Islands 13,000 0.0002% taya ng Nagkakaisang Bansa
212  Anguilla 13,000 0.0002% taya ng Nagkakaisang Bansa
213  Tuvalu 11,000 0.0002% taya ng Nagkakaisang Bansa
214  Nauru 10,000 0.0001% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Saint-Barthélemy[14] 6,852 Marso 1999 0.0001% Senso noong Marso 1999
215  Saint Helena 6,600[16] 0.0001% taya ng Nagkakaisang Bansa
 Saint-Pierre and Miquelon[14] 6,125 Enero 2006 0.0001% Senso noong Enero 2006
216  Montserrat 5,900 0.0001% taya ng Nagkakaisang Bansa
217  Falkland Islands 3,000 0.00005% taya ng Nagkakaisang Bansa
218  Niue 1,600 0.00003% taya ng Nagkakaisang Bansa
219  Tokelau 1,400 0.00003% taya ng Nagkakaisang Bansa
220  Vatican City 800 0.00002% taya ng Nagkakaisang Bansa
221  Pitcairn Islands 50 0.000001% taya ng Nagkakaisang Bansa
World Daigdig 6,671,226,000 1 Hulyo 2007 100% taya ng Nagkakaisang Bansa

Tingnan din

baguhin

Mga sanggunian at talababa

baguhin
 1. Department of Economic and Social Affairs Population Division (2006). "World Population Prospects, Table A.2" (.PDF). pagbabago noong 2006. United Nations. Kinuha noong 2007-06-30.
 2. Kabilang ang datos mula sa Jammu at Kashmir (pinamamahalaan ng India), Azad Kashmir (pinamamahalaan ng Pakistan) , at Aksai Chin (pinamamahalaan ng PRC).
 3. Pangunahing lupain ng Tsina lamang
 4. Binubuo ng mga grupo ng pulo sa of Taiwan, ang Pescadores, Kinmen, Matsu, atbp
 5. Kabilang ang Pulo ng Christmas (1,508), Mga Pulo ng Cocos (Keeling) (628), at Pulo ng Norfolk (1,828)
 6. Kabilang ang Kosovo
 7. Pigura ng Nagkakaisang Bansa para sa kalagitnaan ng 2007 ay 6,967,000, na hindi kabilang ang populasyon sa Israel at West Bank.
 8. Kabilang ang mga pulo ng Åland
 9. Kabilang ang Svalbard (2,701) at pulo ng Jan Mayen
 10. Kabilang sa pigura ang Republika ng Abkhazia (216,000) at Timog Ossetia (70,000)
 11. Kabilang ang Transnistria (555,347)
 12. Kabilang ang Agalega, Rodrigues at St. Brandon
 13. Kaiblang ang Turkish Republic of Northern Cyprus (264,172). Pinapakita ng Statistical Institute of the Republic of Cyprus ang populasyon na 749,200 (2004 na senso).
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 Bahagi ng Pransiya.
 15. Hindi kabilang ang pulo ng Mayotte. Ang taya ng Nagkakaisang Bansa ay 839,000 (kabilang ang Mayotte)
 16. Kabilang ang Ascension at Tristan da Cunha

Mga kawing panlabas

baguhin

Mga ugnay sa wikang Ingles: