Talaan ng mga kabansaan

Ito ang talaan ng mga nasyonalidad o kabansaan na tumutukoy sa mga katawagan sa mga mamamayan ng mga bansa. Hindi ito nagpapahiwatig na ito nga ang opisyal na katawagan sa mga taong ito ng mga bansa, sa halip mga mungkahi lamang ang mga ito sapagkat wala pang sapat na mga sanggunian hinggil dito. Karamihan sa mga ito ang isina-Tagalog sa pamamagitan ng pagbatay sa gabay na maka-ortograpiyang nilahad ng Komisyon ng Wikang Filipino o hiniram ngunit Tinagalog na mga bersiyon batay sa anyong Ingles, Kastila, o mula sa paggamit sa mismong bansa. Isinasaad rito kung mayroong tuwirang ginagamit na sa Tagalog kasama ang sangguniang pinagkunan. Karaniwang tumutukoy rin o ginagamit din, bilang pandiwa, ang pangalan ng mga mamamayan sa anumang bagay na nagmumula sa bansang tinutukoy. Ibinibigay din sa talaang ito ang lahat ng mungkahing baybay at bersiyong katawagan para sa mga mamamayan ng bansa. Kung walang magagamit na tuwirang katawagang pang-nasyonalidad, nilagyan ang pangalan ng bansa ng taga- sa unahan nito, ngunit dapat lamang tandaang hindi lahat ng naninirahan sa isang bansa ay may nasyonalidad ng naturang bansa sapagkat maaaring doon lang sila nakatira ngunit kabilang pa rin sa ibang nasyonalidad. Sa pahinang ito, tumutukoy ang mga salitang may taga- para sa mga taong kabilang sa kabansaan ng isang nasyon. Hinggil sa mga artikulong pangnasyonalidad, maaaring tumuro ang katawagan sa bansang pinagmulan ng mamamayan o kaya sa mismong natatanging artikulo tungkol sa mismong mga mamamayan. Sumusunod sa gawing may pagtatapos na -nes, -nesa, -no, at -na, maliban na lamang kung may partikular na naiibang at natatanging baybay ang karamihan sa mga katawagang pangmamamayan ng bansa. Karaniwang ginagamit din ang katawagang panlalaki para sa magkakasama o magkakahalubilong mga lalaki at babae. Para sa mga tala ng mga bansa, tingnan ang talaan ng mga bansa.

ABaguhin

Bansa
Kabansaan
Abkhazia Abkasya Abkasyano (lalaki), Abkasyana (babae), Abkasyanes (lalaki), Abkasyanesa (babae)
Iceland Aisland o Lupangyelo taga-Lupangyelo, Aislander (lalaki o babae), Aislandes (lalaki), Aislandesa (babae)
United Kingdom Akrotiri Akrotirino (lalaki), Akrotirina (babae)
Åland Islands Åland/Alanda/Alandiya Alando (lalaki), Alanda (babae), Alandes (lalaki), Alandesa (babae), Alandano (lalaki), Alandana (babae)
Albanya Albanya Albanyano (lalaki), Albanyana (babae), Albanes (lalaki; lalaki at babae), Albanesa (babae)
Alemanya Alemanya Aleman (lalaki), Alemana (babae)
Alherya Alherya Alheryano (lalaki), Alheryana (babae), Alheryanes (lalaki), Alheryanesa (babae)
American Samoa Amerikanong Samowa Amerikanong Samowano (lalaki), Amerikanang Samowana (babae)
Andorra Andora Andorano (lalaki), Andorana (babae)
Angola Anggola Anggolano (lalaki), Anggolana (babae), Anggoles (lalaki), Anggolesa (babae), Anggolyesa (babae)
Anguilla Anggilya Anggilyano (lalaki), Anggilyana (babae)
Antigua at Barbuda Antigua at Barbuda taga-Antigua at Barbuda, Antigwano (lalaki), Antigwana (babae)
Afghanistan Apganistan Apgani (lalaki at babae), Apgano (lalaki), Apgana (babae)
Saudi Arabia Arabyang Saudi Arabo (lalaki; lalaki at babae), Arabyano (lalaki), Arabyana (babae)
Arhentina Arhentina Arhentino (lalaki), Arhentina (babae)
Armenya Armenya Armenyano (lalaki), Armenyana (babae)
Aruba Aruba Arubano (lalaki), Arubana (babae), Arubanes (lalaki), Arubanesa (babae), Arubyano (lalaki), Arubyana (babae)
Azerbaijan Aserbayan Aserbayano (lalaki), Aserbayana (babae), Aserbayanes (lalaki), Aserbayanesa (babae)
Australia Australya Australyano[1] (lalaki), Australyano[1] (babae)
Austria Austria Austriano (lalaki), Austriana (babae)

BBaguhin

Bansa
Kabansaan
Bahamas Bahamas taga-Bahamas, Bahames (lalaki), Bahamesa (babae)
Bahrain Bahrain taga-Bahrain, Bahraines (lalaki), Bahrainesa (babae)
Bangladesh Banglades Bangladesi (lalaki at babae), Bangladeshi (lalaki at babae), Banglades (lalaki), Bangladesa (babae)
Barbados Barbados taga-Barbados, Barbado (lalaki), Barbada (babae), Barbadoso (lalaki), Barbadosa (babae)
Côte d'Ivoire Baybaying Garing (Côte d'Ivoire) taga-Côte d'Ivoire, taga-Baybaying Garing, taga-Baybaying Marpil
Belarus Belarus Belaruso (lalaki), Belarusa (babae)
Belize Belis Belisyano (lalaki), Belisyana (babae)
BelhikaBelhika Belgo (lalaki), Belga[2] (babae; magkahalong lalaki at babae), Belhiko[2] (lalaki), Belhika[2] (babae), Belhiyako (lalaki), Belhiyaka (babae), Belhikano (lalaki), Belhikana (babae)
Venezuela Beneswela Beneswelano (lalaki), Beneswelana (babae), Benesolano (lalaki), Benesolana (babae)
Benin Benin Beninyano (lalaki), Beninyana (babae), Benino (lalaki), Benina (babae), Benines (lalaki), Beninesa (babae)
Bermuda Bermuda Bermudo (lalaki), Bermuda (babae), Bermudes (lalaki), Bermudesa (babae), Bermudano (lalaki), Bermudana (babae), Bermudanes (lalaki), Bermudanesa (babae), Bermudyano (lalaki)[3], Bermudyana[3] (babae)
Bhutan Bhutan/Butan Bhutano (lalaki), Bhutana (babae), Butano (lalaki), Butana (babae), Bhutanes (lalaki), Bhutanesa (babae), Butanes (lalaki), Butanesa (babae)
United States Virgin Islands Birheng Kapuluan ng Estados Unidos taga-Birheng Kapuluan ng Estados Unidos
Vietnam Biyetnam Biyetnames (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Biyetnamesa (babae)
Bolivia Bulibya Bulibyano (lalaki), Bulibyana (babae)
Bosnia at Herzegovina Bosniya at Hersegobina taga-Bosniya at Hersegobina, Bosniyano (lalaki), Bosniyana (babae), Bosniyanes (lalaki), Bosniyanesa (babae)
Botswana Botswana Botswano (lalaki), Botswana (babae), Botswanes (lalaki), Botswanesa (babae)
BrazilBrasil Brasilyero (lalaki), Brasilenyo, (lalaki), Brasilyera (babae), Brasilenya (babae), Brasilyano (lalaki), Brasilyana (babae)
Kapuluang Birheng Britaniko Britanikong Kapuluang Birhen taga-Britanikong Kapuluang Birhen
Brunei Brunay taga-Brunay, Brunayes (lalaki), Brunayesa (babae)
Bulgaria Bulgarya Bulgaro (lalaki), Bulgaryano (lalaki), Bulgara (babae), Bulgaryana (babae)
Burkina Faso Burkina Paso taga-Burkina Paso, Burkina Pasyano (lalaki), Burkina Pasyana (babae)
Burundi Burundi Burundino (lalaki), Burundina (babae), Burundes (lalaki), Burundesa (babae)

CBaguhin

 • Wala

DBaguhin

Bansa
Kabansaan
United Kingdom Dhekelia taga-Akrotiri at Dhekelia, Dekelyano (lalaki), Dekelyana (babae), Akrotires (lalaki), Akrotiresa (babae)
Denmark Dinamarka Danes[4] (lalaki o babae), Danesa[4] (babae)
Dominica Dominika Dominikano (lalaki), Dominikana (babae)
Djibouti Dyibuti Dyibutines (lalaki), Dyibutinesa (babae), Dyibutino (lalaki), Dyibutina (babae)

EBaguhin

Bansa
Kabansaan
EgyptEhipto[5] Ehipsiyo[5] (lalaki), Ehipsiya[5] (babae)
Ecuador Ekwador Ekwadoryano (lalaki), Ekwadoryana (babae), Ekwadorenyo (lalaki), Ekwadorenya (babae)
El Salvador El Salbador El-Salbadorenyo (lalaki), El-Salbadorenya (babae), Salbadorenyo (lalaki), Salbadorenya (babae)
Eritrea Eritrea Eritreano (lalaki), Eritreana (babae)
Espanya Espanya Kastila[6] (lalaki o babae), Kastelyano[6] (lalaki), Kastelyana[6] (babae), Espanyol[6] (lalaki), Espanyola[6] (babae)
Estados UnidosEstados Unidos[7] (o Amerika)[7] Amerikano[7] (lalaki), Amerikana[7] (babae)
Estonia Estonya Estonyano (lalaki), Estonyana (babae)
Eswatini Eswatini Swazi (lalaki at babae)
Ethiopia Etiyopiya Etiyopiyano (lalaki), Etiyopiyana (babae)

FBaguhin

 • Wala

GBaguhin

Bansa
Kabansaan
Gabon Gabon Gabones (lalaki), Gabonesa (babae), Gabonyano (lalaki), Gabonyana (babae)
The Gambia Gambia Gambianes (lalaki), Gambianesa (babae)
Heorhiya Georgia/Heoriya Heoryano (lalaki), Heoryana (babae)
Ghana Ghana Ghanes (lalaki), Ghanesa (babae), Ghanano (lalaki), Ghanana (babae)
Equatorial Guinea Gineyang Ekwatoryal taga-Gineyang Ekwatoryal, Gineyanong Ekwatoryal (lalaki), Gineyanang Ekwatoryal (babae)
Grenada Grenada Grenadano (lalaki), Grenado (lalaki), Grenades (lalaki), Grenadesa (babae), Grenadino (lalaki), Grenadina (babae)
Greece Gresya Griyego[8] (lalaki), Griyega[8] (babae), Griego[8] (lalaki), Griega[8] (babae), Greko[8] (lalaki), Greka[8] (babae)
Lupanlunti Grinland/Lupanglunti taga-Lupanglunti, Grinlandero (lalaki), Grinlandera (babae), Grinlandes (lalaki), Grinlandesa (babae)
Guam Guam Guames (lalaki), Guamesa (babae), Guameno (lalaki), Guamena (babae)
Guernsey Guernsey Guernseyes (lalaki), Guernseyesa (babae). Guernseyo (lalaki), Guernseya (babae)
Guinea Guinea/Gineya Gines (lalaki), Ginesa (babae), Gineyano (lalaki), Gineyana (babae), Gineyes (lalaki), Gineyesa (babae)
Guinea-Bissau Guinea-Bissau/Gineyang-Bisaw taga-Gineyang Bisaw, Gineyanong Bisaw (lalaki), Gineyanang Bisaw (babae)
Guatemala Guwatemala Guwatemalteko (lalaki), Guwatemalteka (babae), Guwatemalo (lalaki), Guwatemala (babae)
Guyana Guyana Guyano (lalaki), Guyana (babae), Guyanes (lalaki), Guyanesa (babae)

HBaguhin

Bansa
Kabansaan
Jamaica Hamayka Hamaykano (lalaki), Hamaykana (babae), Hamaykanes (lalaki), Hamaykanesa (babae)
Hapon Hapon Hapones[9] (lalaki), Hapon[9] (lalaki), Haponesa[9] (babae)
Haiti Hayti Haytiyano (lalaki), Haytiyana (babae), Haytiano (lalaki), Haytiana (babae)
Gibraltar Hibraltar Hibraltaranes (lalaki), Hibraltaranesa (babae), Hibraltarano (lalaki), Hibraltares (lalaki), Hibraltaresa (babae)
Hilagang Tsipre Hilagang Tsipre
Northern Mariana Islands Hilagang Kapuluang Mariana
Honduras Honduras Hondurano (lalaki), Hondurana (babae), Hondurenyo (lalaki), Hondurenya (babae)
Hong Kong Hongkong Hongkonges (lalaki), Hongkongges (lalaki), Hongkongesa (babae), Hongkonggesa (babae)
Jordan Hordan Hordano (lalaki), Hordana (babae), Hordanes (lalaki), Hordanesa (babae)

IBaguhin

Bansa
Kabansaan
India India/Indiya Indian[10] (lalaki o babae), Indiyan[10] (lalaki o babae), Bombay[11] o Bumbay
Indonesia Indonesya Indones[12] (lalaki), Indonesa[12] (babae)
United Kingdom Inglatera[13] Ingles[13] (lalaki), Inglesa[13] (babae), Inggles[13], Ingglesa (babae)[13]
Iraq Irak Iraki (lalaki o babae), Irakes (lalaki), Irakesa (babae)
Iran Iran Irani (lalaki o babae), Iranes (lalaki), Iranesa (babae), Iranyano (lalaki), Iranyana (babae)
Republic of Ireland Irlanda Irlandes (lalaki), Irlandesa (babae), ito rin ang tawag sa isang naninirahan sa pulo ng Irlanda
Israel Israel Israeli (makabagong katawagan, lalaki o babae), Israelita[14] (katawagan sa Bibliya para sa lalaki at babae; maaaring para sa babae lamang sa kasalukuyan)
ItalyaItalya Italyano[15] (lalaki), Italyana[15] (babae)

JBaguhin

Bansa
Kabansaan
*Jersey Jersey/Hersey Herseyo (lalaki), Herseya (babae), Herseyes (lalaki o babae), Herseyeso (lalaki), Herseyesa (babae)

KBaguhin

Bansa
Kabansaan
Cape Verde Kabo Berde (Kapang Lunti/Cape Verde) taga-Kabo Berde (taga-Cape Verde), taga-Kapang Lunti, Kabo Berdes (lalaki), Kabo Berdeso (lalaki), Kabo Berdesa (babae)
Cameroon Kamerun taga-Kamerun, Kamerunes (lalaki), Kamerunesa (babae)
Canada Kanada Kanadyano[16] (lalaki), Kanadyana[16] (babae), Kanadiyense[16] (lalaki o babae)
Cook Islands Kapuluang Cook taga-Kapuluang Cook
Cayman Islands Kapuluang Kayman Kaymanes (lalaki), Kaymanesa (babae)
Cocos (Keeling) Islands Kapuluang Kokos (Keeling) taga-Pulong Kokos
Falkland Islands Kapuluang Palklandiya Palklandes (lalaki), Palklandesa (babae)
Faroe Islands Kapuluang Paroe Paroweno (lalaki), Parowena (babae), Parowes (lalaki), Parowesa (babae)
Pitcairn Islands Kapuluang Pitcairn taga-Kapuluang Pitcairn
Solomon Islands Kapuluang Solomon
Kazakhstan Kasakstan Kasakstano (lalaki), Kasakstana (babae), Kasakstanes (lalaki), Kasakstanesa (babae)
Kenya Kenya Kenyanes (lalaki), Kenyanesa (babae), Kenyano (lalaki), Kenyana (babae)
Kyrgyzstan Kirgistan Kirgistani (lalaki o babae), Kirgitano (lalaki), Kirgistana (babae), Kirgistanes (lalaki), Kirgistanesa (babae)
Kiribati Kiribati Kiribates (lalaki), Kiribatesa (babae)
ColombiaKolombiya Kolombiyano (lalaki), Kolombiyana (babae)
Comoros Komoros taga-Komoros, Komores (lalaki), Komoresa (babae)
Democratic Republic of the Congo Konggo, Demokratikong Republika ng Konggoles (lalaki), Konggolesa (babae)
Republic of the Congo Konggo, Republika ng Konggoles (lalaki), Konggolesa (babae)
Hilagang Korea Korea (Hilaga) Hilagang-Koreano[17] (lalaki), Hilagang-Koreana (babae)
Timog Korea Korea (Timog) Timog-Koreano[17] (lalaki), Timog-Koreana (babae)
Flag of Kosovo.svg Kosobo Kosobano (lalaki), Kosobana (babae) , Kosobones (lalaki), Kosabonesa (babae)
Costa Rica Kosta Rika (Mayamang Baybayin) Kosta Rikano (lalaki), Kosta Rikana (babae), Kosta Rikenyo (lalaki), Kosta Rikenya (babae), Kostorikenyo (lalaki)[18], Kostorikenya[18] (babae), Kostarikenyo[18] (lalaki), Kostarikenya[18] (babae)
Croatia Krowasya Krowasyano (lalaki), Krowasyana (babae), Kroato (lalaki), Kroata (babae)
Kuba Kuba Kubano (lalaki), Kubana (babae)
Kuwait Kuwait Kuwaiti (lalaki o babae), Kuwaites (lalaki), Kuwaitesa (babae)

LBaguhin

Bansa
Kabansaan
Laos Laos Laoes (lalaki), Laoesa (babae)
Latvia Latbiya Latbiyano (lalaki), Latbiyana (babae), Latbiyanes (lalaki), Latbiyanesa (babae)
Lebanon Lebanon Lebanes (lalaki), Lebanesa (babae), Libanes (lalaki), Libano (lalaki), Libanesa (babae)
Lesotho Lesoto Lesotones (lalaki), Lesotonesa (babae)
Liberia Liberya Liberyano (lalaki), Liberyana (babae)
Libya Libya Libyano (lalaki), Libyana (babae)
Liechtenstein Liechtenstein Liechtenstino (lalaki), Liechtenstina (babae)
Lithuania Litwaniya Litwaniyano (lalaki), Litwaniyana (babae)
Luxembourg Luksemburgo Luksemburges (lalaki), Luksemburgesa (babae)
Lungsod ng Vaticano Lungsod ng Vatican/Lungsod ng Vatikan taga-Vatikan, taga-Vatican

MBaguhin

Bansa
Kabansaan
Madagascar Madagaskar taga-Madagaskar, Madagaskano (lalaki), Madagaskana (babae)
Macau Makaw taga-Makaw, Makawes (lalaki), Makawesa (babae), Makawenyo (lalaki), Makawenya (babae)
Malawi Malawi Malawes (lalaki o babae), Malaweso (lalaki), Malawesa (babae), Malawenyo (lalaki), Malawenya (babae), Malawesyano (lalaki), Malawesyana (babae), Malawesyo (lalaki), Malawesya (babae)
Malaysia Malaysia Malayo (lalaki), Malaya (babae)
Maldives Maldibes Maldibenyo (lalaki), Maldibenya (babae)
Mali (bansa) Mali taga-Mali, Males (lalaki), Malesa (babae)
Malta Malta (huwag ikalito sa Soberanong Militar na Orden ng Malta) Maltes (lalaki), Maltesa (babae)
Hilagang Macedonia Masedonya Taga-Masedonya, Masedoyano (lalaki), Masedonyana (babae)
MauritaniaMauritania Mauritano (lalaki), Mauritana (babae)
MauritiusMauritius Maurisyano (lalaki), Maurisyana (babae)
MayotteMayotte
MexicoMehiko Mehikano (lalaki), Mehikana (babae)
Turks and Caicos Islands Mga Turko at Kapuluang Caicos taga-Mga Turko at Kapuluang Caicos
Federated States of MicronesiaMicronesia
MoldovaMoldova Moldabo (lalaki), Moldaba (babae)
MonacoMonaco Monokano (lalaki), Monokana (babae), Monegasko (lalaki), Monegaska (babae)
MongoliaMonggolya taga-Monggolya, Mongol (lalaki o babae)
MontenegroMontenegro Montenegrino (lalaki), Montenegrina (babae)
MontserratMontserrat Montseratyano (lalaki), Montseratyana (babae)
MoroccoMoroko Morokano (lalaki), Morokana (babae)
MozambiqueMozambique Mosambikenyo (lalaki), Mosambikenya (babae)
MyanmarMyanmar (dating Burma) Myanmes (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Myanmesa (babae), Myanmares (lalaki), Myanmaresa (babae) dating Burmes (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Burmesa (babae)

NBaguhin

Bansa
Kabansaan
United Kingdom Nagkakaisang Kaharian
Nagorno-Karabakh Republic Nagorno-Karabakh
Namibia Namibia Namibyano (lalaki), Namibyana (babae)
Nauru Nauru
Nepal Nepal Nepales (lalaki), Nepalesa (babae)
New Caledonia New Caledonia
New Zealand New Zealand Neoselandes (lalaki at babae)
Nicaragua Nicaragua taga-Nicaragua, Nikaraguwense (lalaki at babae)
Niger Niger Nigerino (lalaki), Nigerina (babae)
Niherya Nigeria Nigeryano (lalaki), Nigeryana (babae)
Niue Niue
Norway Noruwega Noruwego (lalaki), Noruwega (babae)

OBaguhin

Bansa
Kabansaan
NetherlandsOlanda Olandes[19] (lalaki), Olandesa[19] (babae)
Netherlands Antilles Olandang Antiles
Oman Oman taga-Oman, Omanes (lalaki o babae), Omanesa (babae), Omano (lalaki), Omana (babae). Omani (lalaki o babae)

PBaguhin

Bansa
Kabansaan
Pakistan Pakistan Pakistani (lalaki o babae), Pakistano (lalaki), Pakistana (babae)
Estado ng Palestina Palestina Palestino (lalaki), Palestina (babae), Palestinesa (babae)
Panama Panama Panamenyo (lalaki), Panamenya (babae)
Paraguay Paraguay Paraguayano (lalaki), Paraguayana (babae)
Peru Peru Peruano (lalaki), Peruana (babae)
Fiji Pidyi Pidyano (lalaki), Pidyana (babae)
 Pilipinas Pilipino[20] (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Pilipina[20] (babae)
Finland Pinlandiya Pinlandes (lalaki), Pinlandesa (babae)
French Polynesia Polinesya taga-Pranses na Polinesya, Polinesyano (lalaki), Polinesyana (babae), Polinesyanong Pranses (lalaki), Polinesyanang Pransesa (babae)
Poland Polonya Polako (lalaki), Polaka (babae), Polones (lalaki), Polonesa (babae)
Puerto RicoPortoriko/Porto Riko Portorikenyo[21] (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Portorikenya[21](babae)
Portugal Portugal Portuges (lalaki), Portugesa (babae)
Pransiya Pransiya Pranses[22] (lalaki), Pransesa[22] (babae)
Saint Helena Pulong Asensiyon taga-Pulong Asensiyon, Asensiyano (lalaki), Asensiyana (babae)
Norfolk Island Pulong Norfolk
Pulo ng Christmas Pulong Pasko (Pulong Krismas) taga-Pulong Pasko
Pilipinas Pulong Thitu taga-Pulong Thitu

QBaguhin

Bansa
Kabansaan
Qatar Qatar/Katar taga-Qatar, taga-Katar, Qatares (lalaki o babae), Qataresa (babae), Katares (lalaki), Kataresa (babae)

RBaguhin

Bansa
Kabansaan
Republikang Dominikano Republikang Dominikano Dominikong Republikano (lalaki), Dominikang Republikana (babae)
Central African Republic Republikang Gitnang-Aprikano Sentral-Aprikano (lalaki), Sentral-Aprikana (babae), Gitnang-Aprikano (lalaki), Gitnang-Aprikana (babae)
Romania Rumanya taga-Rumanya, Rumani (lalaki o babae), Rumanyano (lalaki), Rumanyana (babae), Rumanes (lalaki), Rumanesa (babae)
Rusya Rusya Ruso (lalaki o babae), Rusa (babae)
Rwanda Rwanda Rwandes (lalaki o babae), Rwandesa (babae), Rwandano (lalaki), Rwandana (babae)

SBaguhin

Bansa
Kabansaan
Zambia Sambiya Sambiyano (lalaki), Sambiyana (babae)
Samoa Samoa Samoano (lalaki), Samoana (babae)
Saint Helena Santa Helena Helenyano (lalaki), Helenyana (babae)
Saint Kitts and Nevis San Cristobal at Nieves Nebisyano (lalaki), Nebisyana (babae)
Saint Lucia Santa Lucia Santo Lusyano (lalaki), Santa Lusyana (babae)
Saint Pierre and Miquelon San Pierre at Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines San Vicente at ang Kagranadinahan
San Marino San Marino Samarines (lalaki at babae)
São Tomé and Príncipe São Tomé at Príncipe Santomeo (lalaki), Santomea (babae)
Senegal Senegal Senegales (lalaki), Senegalesa (babae)
Serbiya Serbia Serbyano (lalaki), Serbyana (babae)
Seychelles Seychelles
Sierra Leone Sierra Leone
East Timor Silangang Timor Silangang Timorense (lalaki at babae), Timorense (lalaki at babae)
Syria Sirya Siryano (lalaki), Siryana (babae), Siryo[23] (lalaki), Sirya[14] (babae), Sirio[14] (lalaki), Siria[14] (babae)
Singapore Singgapur Singgapurense (lalaki at babae)
Slovakia Slovakia Eslobako (lalaki), Eslobaka (babae)
Slovenia Slovenia Eslobeno (lalaki), Eslobena (babae)
Somalia Somalia Somali (lalaki at babae)
Republic of Somaliland Somaliland Somalander (lalaki at babae)
Flag of the Order of St. John (various).svg Soberanong Militar na Orden ng Malta
(huwag ikalito sa Malta)
Sri Lanka Sri Lanka taga-Sri Lanka (lalaki at babae)
Sudan Sudan Sudanes (lalaki), Sudanesa (babae)
Suriname Suriname Surinames (lalaki), Surinamesa (babae)
Norway Svalbard Svalbardyano (lalaki), Svalbardyana (babae)
Suwesya Suwesya (Sweden) Suweko[24] (lalaki), Suweka (babae)
SwitzerlandSuwisa (Switzerland) Suwiso (lalaki), Suwisa (babae)

TBaguhin

Bansa
Kabansaan
Taiwan Taywan (ROC) Taywanes (lalaki), Taywanesa (babae)
Tajikistan Tajikistan taga-Tajikikstan
Tanzania Tanzania Tansanyano (lalaki), Tansanyana (babae)
Isle of Man Tao, Pulo ng (Isle of Man) taga-Pulo ng Tao, Taga-Pulo ng Mann
Thailand Thailand Taylandes (lalaki), Taylandesa (babae)
Tibet Tibet Tibetano (lalaki), Tibetana (babae)
South Africa Timog Aprika Timog-Aprikano (lalaki), Timog-Aprikana (babae)
Timog Osetya Timog Osetya Timog-Osetyano (lalaki), Timog-Osetyana (babae)
Togo Togo Togoles (lalaki), Togolesa (babae)
Tokelau Tokelau Tokelaues (lalaki), Tokelauesa (babae)
Tonga Tonga Tonganes (lalaki), Tonganesa (babae)
Transnistria Transnistria Transnistrianes (lalaki), Transnistriano (lalaki), Transnistriana (babae), Transnistrianesa (babae)
Trinidad at Tobago Trinidad at Tobago taga-Trinidad at Tobago
Chad Tsad taga-Tsad, Tsades (lalaki), Tsadesa (babae)
Republikang Tseko Tsekia (Republikang Tsek) taga-Republikang Tsek, taga-Republikang Czech, Tseko (lalaki), Tseka (babae), Tsek (lalaki), Tsekes (lalaki), Tsekesa (babae)
Flag of the Chechen Republic.svg Tsetsniya (Chechnya) taga-Tsetsnya, taga-Chechnya, Tsetsnyanes (lalaki), Tsetsyanesa (babae)
Chile Tsile Tsileno (lalaki; magkasamang lalaki at babae), Tsilena (babae)
Republikang Bayan ng TsinaTsina Tsino (lalaki at babae), Intsik[25] (lalaki at babae), Insik[25] (lalaki at babae), Tsina[25] (babae), Tsinito[25] (batang lalaki), Tsinita[25] (batang babae)
Cyprus Tsipre taga-Tsipre, Tsipres (lalaki), Tsipresa (babae), Tsipriyano (lalaki), Tsipriyana (babae)
Tunisia Tunisya Tunes (lalaki), Tuneso (lalaki), Tunesa (babae)
TurkeyTurkiya Turko[26] (lalaki), Turkesa (babae)
Turkmenistan Turkmenistan Turkmenistano (lalaki), Turkmenistana (babae), Turkmenistanes (lalaki), Turkmenistanesa (babae)
Tuvalu Tuvalu Tubales (lalaki), Tubalesa (babae)

UBaguhin

Bansa
Kabansaan
Hungary Unggarya Unggaro (lalaki), Unggara (babae)
Uzbekistan Usbekistan Uzbek

VBaguhin

 • Wala

WBaguhin

 • Wala

XBaguhin

 • Wala

YBaguhin

Bansa
Kabansaan
Yemen Yemen Yemeni (lalaki o babae), Yemenes (lalaki), Yemenesa (babae), Yemenito (lalaki), Yemenita (babae), Yemeno (lalaki), Yemena (babae)

ZBaguhin

 • Wala

Tingnan dinBaguhin

Mga sanggunianBaguhin

 1. 1.0 1.1 English, Leo James (1977). "Australyano, Australyana, Australiano, Australiana". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 2. 2.0 2.1 2.2 English, Leo James (1977). "Belga, Belhiko, Belhika". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 3. 3.0 3.1 Hinango sa Bermudian
 4. 4.0 4.1 English, Leo James (1977). "Danes, Danesa, Dane, Danish". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 5. 5.0 5.1 5.2 English, Leo James (1977). "Ehipto, Ehipsiyo, Ehipsiya". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 English, Leo James (1977). "Kastila, Kastelyano, Espanyol, Espanyola". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 English, Leo James (1977). "Estados Unidos, Amerika, Amerikano, Amerikana". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 English, Leo James (1977). "Griyego, Griyega, Greko, Griego, Griega, hango sa Greko ang Greka". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 9. 9.0 9.1 9.2 English, Leo James (1977). "Hapón, Haponés, Haponesa". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 10. 10.0 10.1 English, Leo James (1977). "Indiyan, Indian". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 11. Blake, Matthew (2008). "Bombay, Indian (native of India)". Tagalog English Dictionary-English Tagalog Dictionary. Bansa.org.
 12. 12.0 12.1 English, Leo James (1977). "Indones, Indonesa". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 English, Leo James (1977). "Inglatera, Ingles, Inglesa, Inggles, Ingglesa". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 14. 14.0 14.1 14.2 14.3 Abriol, Jose C. (2000). "Israelita". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
 15. 15.0 15.1 English, Leo James (1977). "Italyano, Italyana". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 16. 16.0 16.1 16.2 English, Leo James (1977). "Kanada, Kanadyano, Kanadyana, hinango ang Kanadiyense mula sa Canadiense". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 17. 17.0 17.1 Andrea (tagapagsalin). "Korea," "Hilagang Korea," "Timog Korea," "Koreano," mga salitang ginamit sa balitang "H.Korea, puputulin ang daang panlupa nila ng T.Korea," China Radio International - Filipino, Filipino.CRI.cn
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 "Kostorikenyo" at "Kostorikenya," Hinango mula sa kung paano binaybay ang Portorikenyo ni Amado V. Hernandez sa nobelang Mga Ibong Mandaragit
 19. 19.0 19.1 English, Leo James (1977). "Olandes, Olandesa". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 20. 20.0 20.1 English, Leo James (1977). "Pilipino, Pilipina". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 21. 21.0 21.1 "Portorikenyo," Naka-arkibo 2008-06-19 sa Wayback Machine. "Portorikenya" ibinatay sa Portorikenyo, Hernandez, Amado V. Mga Ibong Mandaragit (1969), kopyang PDF mula sa AseanInfoNet.org, nasa wikang Tagalog, Pambansang Aklatan, Sangay ng Filipiniana (panawag bilang FIL 899.2113 H43i 1982), at International Graphic Service, Lungsod ng Quezon, may 416 pahina ang aklat/may katumbas na 216 pahinang PDF, nakuha noong: 5 Marso 2008
 22. 22.0 22.1 English, Leo James (1977). "Pranses (mula sa Pransés), Pransesa". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 23. Abriol, Jose C. (2000). "Batay at hango mula sa pagbaybay ng Asiria at Asirio". Ang Banal na Biblia, Natatanging Edisyon, Jubileo A.D. Paulines Publishing House/Daughters of St. Paul (Lungsod ng Pasay) ISBN 9715901077.
 24. English, Leo James (1977). "Suweko, Swedish". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 25.4 English, Leo James (1977). "Tsina, Tsinito, Tsinita, Intsik, Insik". Tagalog-English Dictionary (sa wikang Ingles). Congregation of the Most Holy Redeemer. ISBN 9710810731.
 26. Turk, Turko Naka-arkibo 2016-03-06 sa Wayback Machine., Tagalog English Dictionary, Bansa.org